Aktuális

Kedves Olvasó!

 

Ebben a menüben az aktuális — iskolarádióban is elhangzó — aktuális hirdetések olvashatók, a tanév kezdetétől napjainkig. Nyomon lehet követni iskolánk eseménynaptárát, amely a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelethez illeszkedik. Kiemelt jelentőségére való tekintettel itt is elérhetők a beiskolázással kapcsolatos tudnivalók. A menzán étkezők tájékozódhatnak a befizetés időpontja felől. A titkárság nyitva tartási rendjét, az ügyintézés módját is itt ismertetjük, miként a tankönyvredeléssel és –támogatással kapcsolatos tudnivalókat. Megtalálható itt azok köre is, akik a tanév valamelyik nemzeti ünnepén működtek közre mindannyiunk örömére —  végül azoknak a sikeres pályázatoknak az adatai szerepelnek, amelyek segítséget nyújtottak és nyújtanak szakmai munkánk kiteljesedésében.