BME vizsgaszabályzat

A szabályzat ide kattintva érhető el letölthető pdf formátumban!

 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK

Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára

 • A 79/2006.(IV.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság esetén a fogyatékkal élő jelentkező a vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó 137/2008.(V.16) kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.
 • Súlyosan hallássérült vagy siket jelölt szóbeli vizsgára nem jelentkezhet, mivel fogyatékossága következtében a hallott szöveg értését mérő feladatokat nem tudja teljesíteni.
 • Az egyedi eljárásra irányuló kérést a jogszabályi és a vizsgahelyszín lehetőségei adta keretek között személyre szabottan kezeljük, legyen szó akár látás-, vagy hallássérült, mozgáskorlátozott, ill. egyéb problémával (diszlexia, diszgráfia, stb.) élő jelentkezőről. Egyedi eljárási kérelmet a jelentkezéssel egyidőben (a vizsga szervezése miatt), de legkésőbb az első vizsgaalkalom előtt 14 nappal tudjuk figyelembe venni. A benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap. Az egyedi eljárás során az alábbiak biztosíthatók:
  • Többletidő a vizsgán, ami a feladatok megoldására adott időn felül legfeljebb 30% lehet.
  • A vizsga nem csoportos, hanem egyéni bonyolítása, melynek során az egyedi körülmények biztosíthatók (gépi hang helyett felolvasás, Braille írógép használata, speciális nagyítókészülék alkalmazása, stb.).
  • Az orvosi szakvéleményben megfogalmazott diszlexia-diszgráfia következményének betudható helyesírási hibák figyelmen kívül hagyása a dolgozat értékelésekor.
  • Számítógép használata az írásbeli vizsgán a mozgásukban korlátozott vizsgázóknak, ill. minden olyan esetben, amikor a vizsgázó írásképe olyan mértékben lenne rendezetlen vagy nehezen olvasható, hogy az már az értékelést is gátolná. Saját számítógép használata csak abban az esetben engedélyezett, ha azon korlátozott számban telepíthető speciális program (pl. szövegfelolvasó) van.
  • Diszlexiás, diszgráfiás vizsgázó esetén – a vonatkozó szakmai ajánlások figyelembe vételével – egyedileg szerkesztett vizsgaanyag (betűtípus, elrendezés stb.).

 

LEMONDÁS, HALASZTÁS

Vizsgahalasztás

Ha a kijelölt időpontban nem tudsz a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon kérheted a vizsgád következő vizsgaidőszakra való elhalasztását.

Halasztást kizárólag írásban kérhetsz a Vizsgaközpontban kapott vagy a honlapunkról letöltött formanyomtatvány kitöltésével.

Határidőn túli halasztást kizárólag orvosi igazolás bemutatásával tudunk elfogadni, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.

A halasztás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

 

Fontos, hogy

 • a következő vizsgaidőszak jelentkezési időszakában újra jelentkezési lapot kell kitöltened és leadnod, ill. ekkor kell a halasztási díjat is befizetned.
 • vizsgahalasztásra csak egyszer van lehetőséged. Halasztott vizsgát lemondani, vagy tovább halasztani nem lehet!
 • ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát halaszthatod (az írásbelit és a szóbelit is).

 

Lemondás

A vizsgát kizárólag írásban mondhatod le, legkésőbb a vizsgát megelőző 6. naptári napon. Ebben az esetben visszatérítjük a mindenkori halasztási díjjal csökkentett, befizetett vizsgadíjat.

A visszatérítés átutalással történik.

Ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát mondhatod le (az írásbelit és a szóbelit is).

Ha a lemondást elmulasztod, és nem jelensz meg a vizsgán, a vizsgadíjból nem tarthatsz igényt visszatérítésre.

Határidőn túli lemondásod kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadhatjuk el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.

A lemondás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

 

Mielőtt bármelyik nyomtatványunkat használnád, célszerű a vizsgaszabályzatunkat elolvasnod.

A nyomtatványok megnyitásához Acrobat Reader program szükséges:letöltés.

Letölthető fájlok

pdf
Vizsga halasztás
méret: 196.78 KB
Vizsga halasztás
pdf
Vizsga lemondás
Vizsga lemondás
doc
Felülvizsgálati kérelem
Felülvizsgálati kérelem
pdf
Meghatalmazás
Meghatalm