MTM

Iskolánk 2017-től minősített tehetségpont!

Pályázati szám: NTP-MTM-M-16-0001

 

A Matehetsz 2013-ban indította útjára a Tehetségpont online adatbázis rendszert.

További információ: tehetseg.hu adatbázisában, valamint a Tehetségtérképen is: http://tehetseg.hu/tehetsegpontok.

 

Iskolánk Tehetségpont koordinátora: Gyurkó Péter igazgatóhelyettes

MTM mentorok: Pokovai Aranka, Varga Tamásné Pitlik Emese

 

 

Az 1634-ben alapított gyöngyösi gimnázium az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező középiskolája. Az iskola több évszázados története az értékkövető magatartás és az emberi helytállás számos példáját mutatja egykori tanítványainak és tanárainak. Úgy érezzük, ez a múlt is kötelez bennünket annak a megvalósítására, amit pedagógiai programunkban össze-foglaltunk. A gimnázium tanári kara komoly követelményeket támaszt és képvisel mind az egyes szakmai tárgyakat, mind az iskolában – és azon kívül is – elvárt viselkedés szabályait illetően.

Figyelembe véve, hogy iskolánk a Mátraaljai térség egyetlen gimnáziuma, a tehetséges tanulóink fejlesztésére különös gondot fordítunk. Ennek megfelelően fontos szerepe van in-tézményünkben a tehetséggondozásnak. A tehetségfejlesztő tanulási környezet fenntartásának lényeges eleme a tanáraink naprakész, magas színvonalú tudása és szakmai tájékozottsága. Ennek egyik eszközeként az iskola tanárai és segítő munkatársai rendszeresen élnek a tudásuk, felkészültségük megújítását szolgáló továbbtanulási, továbbképzési lehetőségekkel. Tudatában vagyunk annak, hogy diákjaink a majdani felsőfokú tanulmányok megalapozását várják el tőlünk. A tanítás rendjét úgy kell megszerveznünk, illetve a tantervet olyan módon kell összeállítanunk, hogy a lehető legtöbb diákot fel tudjunk készíteni az általuk választott emelt szintű érettségi vizsgára.

Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy az iskolánkban nevelkedő fiatalok ebben az életkorban a legfogékonyabbak azoknak az értékeknek, illetve készségeknek a befogadására, amelyek meghatározzák felnőttkoruk életminőségét. Ezért szerepelnek hangsúlyosan pedagó-giai programunkban a tanórán kívüli nevelési lehetőségek (hangversenyek, kirándulások, tá-borok stb.).

Végezetül arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyerekek az iskola falai között töltött éveket örömmel, jókedvvel éljék meg.


Iskolánkba a város, a környező kistelepülések, a megye egyéb városai, és a megyén kívül eső települések gyermekei tanulnak.

Szervezünk programokat a régió alsó tagozatos kisdiákjainak, a felső tagozatos diákoknak. Természettudományos oktatásunk során 22 partneriskolával tartjuk a kapcsolatot, melyek között halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó intézmények is vannak.

Középiskolás korosztály számára is szervezünk országos tehetségkutató versenyeket, elsősorban természettudományos területen.

Művészeti életünkben szoros kapcsolatot tartunk a város zeneiskolájával, a képzőművészetben tehetséges diákjainkat nemzetközileg elismert művésztanár gondozza.

Sportéletünk igen eredményes és széleskörű, önálló diáksport egyesületünk működik, számos sport tábort szervezünk.

Együttműködünk a város könyvtárával, illetve művelődési központjával.

Ezeken kívül különös gondot fordítunk diákjaink önálló kezdeményezéseire, önképzőkörök támogatására. Ezáltal kapcsolatban állunk az országban működő önképzőkörökkel.


-Tehetségkutató matematikaverseny az általános iskola 4.évfolyamosai számára

-Tehetségkutató magyar nyelvi verseny az általános iskola 4.évfolyamosai számára

-Biológia, kémia, fizika tantárgyakból 22 partneriskolának szervezünk tanulókísérleti órákat

-Regionális angol nyelvi tehetségkutató verseny

-Bugát Pál Komplex Természettudományi vetélkedő országos döntője

-Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny országos döntője

-Természettudományos Önképzőkör működése

-Művészeti Önképzőkör működése, Berze Galéria

-“Így írunk mi” évente megjelenő újság diákjaink verseiből prózáiból

-Természettudományi tábor

-Képzőművészeti tábor

-Kórusok, könnyűzenei együttesek működtetése, támogatása

-Kézilabda, röplabda, labdarúgó szakosztály

-Tömegsport rendezvények

-Erdei, sí és vízi tábor


Elsősorban pályázatok útján próbálunk a tanórán kívül eső tevékenységeinkre anyagi fedezetet találni, várjuk az önkormányzat és a szülői munkaközösség segítségét is, illetve a programokban részt vevő pedagógusok önként vállalják ezeket a feladatokat.

Ezek a programok már hosszú évek óta működnek, létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen.