MTM

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, mint Minősített Tehetséggondozó Műhely

Cím:                   3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.

Honlap:             www.berze.hu

Fenntartó:       KLIK

Iskolánk 2017-től minősített tehetségpont!

Pályázati szám: NTP-MTM-M-16-0001

A Matehetsz 2013-ban indította útjára a Tehetségpont online adatbázis rendszert.

További információ: tehetseg.hu adatbázisában, valamint a Tehetségtérképen is: http://tehetseg.hu/tehetsegpontok.

 

Iskolánk Tehetségpont koordinátora: Gyurkó Péter igazgatóhelyettes

MTM mentorok:

 • Pokovai Aranka (angol, személyiségfejlesztés)
 • Szárnya-Takács Edit (pszichológus)
 • (Safranka Eszter (pszichológus))

 

TANÁRI ÉRTÉKELŐ SKÁLA – MTM

Tisztelt Pedagógus!

A következő kérdőív célja, hogy megismerje a tanárok véleményét a tanulók jellemzőivel kapcsolatban a matematika, a természettudományok, az anyanyelv és idegen nyelv, a művészetek, a sport, a zene, az előadóművészetek, a műszaki-informatikai és téri-vizuális területeken. A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe.

Kérjük, gondoljon egy adott tanulóra, akit részletesen jellemezni fog, jelölje meg, hogy osztályfőnöke vagy szaktanára az adott tanulónak, és adja meg, mennyi ideje ismeri a tanulót.

A kérdőív kitöltése során kérjük, olvasson el minden állítást, majd jelölje, hogy milyen gyakran figyelhető meg az adott tanulónál az említett viselkedés.

Ha befejezte a kérdőív kitöltését egy tanulóra vonatkozóan, a kérdőív végén megjelenő linkre kattintva elkezdheti egy további tanulóra vonatkozóan kitölteni a kérdőívet. Kérjük, minden kérdőív kitöltésekor csak arra a tanulóra gondoljon, akit kiválasztott a listából!

http://kutatas.unp.hu/index.php?r=survey/index&sid=118444&lang=hu

 

 

 


Megosztják a jól bevált gyakorlatukat:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_2017_10/?query=gyurk%C3%B3%20P%C3%A9ter%20berze&pg=213&layout=s

 


Az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező középiskolája, a Mátraaljai térség egyetlen nyolc- és négyévfolyamos gimnáziuma. A nyolcosztályos tehetséggondozó gimnáziumi képzés, az emelt szintű foglalkozások (9. és 10. évfolyamokon minden tantárgyból) és az emelt szintű érettségire készítő foglalkozások mind-mind a tehetségek kibontakoztatását szolgálják.

A tanórai keretek mellett tehetséggondozó tevékenységének számos terepe van: tehetséggondozó foglalkozások és szakkörök, egyéni és csoportos felkészítés versenyekre, művészeti csoportok, tudományos előadások, elearning képzés, művészeti bemutatók, kiállítások, hangversenyek, színházlátogatások szervezése diákok számára, illetve diákok közreműködésével.

Benyújtott jó gyakorlatának („Minden művészet egyazon forrásból ered”) célja a művészetek iránti nyitottság, érdeklődő-résztvevő szemlélet kialakítása a diákokban. A művészetek komplexitásának felismertetése, a képzőművészet, dráma, tánc és zene felhasználásával.

 

Multiplikátori feladatait az alábbi formákban látja el:

 • Tehetséggondozó versenyek (pl. angol, képzőművészet) rendezésével, szakkörök és egyéb foglalkozások, táborok, filmklub, „Részecskefizikai kártyajáték bajnokság” szervezésével kívánja ellátni, valamint továbbra is megrendezné két, országos hatáskörű, természettudományi jellegű rendezvényét.
 • A BerzeLab természettudományos labor-tantermek és eszközpark révén nem csak az iskolánk, de a környék általános iskoláit is folyamatosan vendégül látjuk és oktatjuk.
 • A sok éve működő tanulmányi diák cserekapcsolatok, testvériskolai kapcsolatok, tanulmányutak révén és az Erasmus+ program által a tehetséggondozásunk még inkább nemzetközivé vált.
 • Diákönkormányzatunk megyei, országos, és nemzetközi szinten is elismert. Alulról jövő kezdeményezés révén alakították meg a városi diáktanácsot, amely összefogja a város és a környék iskoláinak diákjait és képviseli érdekeit és propagálja értékeit. Folyamatos jelenlét és rendezvények segítségével egy patrióta szellemiségű, a vidékért és az életteréért tenni akaró fenntartható szerveződést tartanak fent.
 • A Berze NÉPnap révén olyan (az alma materhez fűződő) pályaorientációs programokat szervez az iskola, amely révén a tehetséggondozás és a pályakövetés és a Berzéhez való kötődés egyszerre valósul meg. Volt diákjaink tartanak előadást továbbtanulásukról, munkahelyeikről, munkájukról, hogy ezzel is segítsék a tehetségek érdeklődésének felkeltését, megfelelő irányba való terelését.

 


Megosztják a jól bevált gyakorlatukat

 

Akár új eszközöket is szívesen alkalmaznak.
A kiemelkedő diákok felkarolásának területén két Heves­ megyei ­intézmény működik ­mintaiskolaként, az egri Neumann és a ­gyöngyösi Berze. Még ­tavasszal nyerték el a Minősített Tehetséggondozó­ Műhely (MTM) címet, s azon munkálkodnak, hogy ­megfelelő hátteret biztosítva, a tehetséges ­fiataloknak nyújtsanak segítséget, ­melyhez támogatást is kaphatnak a projektmegvalósító Új Nemzedék­ Központtól.

A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Szakiskola és Kollégiumban nyertes pályázatuk kihirdetése óta számos területen fejlesztettek már, de van még tennivalójuk. Gyurkó Péter igazgatóhelyettes elmondása szerint a pedagógusok növekvő feladatai miatt azzal szembesültek, szükségük van még képesített mentortanárokra. Igény pedig van rá, hiszen nemcsak a már kiemelkedő diákokra figyelnek, hanem azokra is, akikben a tehetség megvan, de valamiért nem tudnak jobban teljesíteni. A program által biztosított lehetőségként, ezt az irányt megcélozva alkalmaznak iskolapszichológusokat is, akik segítenek a megbúvó tehetségeket kiemelni. Elmondása szerint az ilyen feltételek miatt vált fontossá, hogy több munkatársuk is mentorrá váljon, s más iskolákból is bevonjanak mentorképesítéssel rendelkező pedagógusokat tevékenységeikbe. Jó gyakorlatuk – mely innovatív pedagó­giai tevékenységüket jelenti – az erdei táboruk, valamint művészeti képzéseik.

A projekt nemcsak szakmailag, hanem eszközfejlesztéssel is támogathatja ezeket az intézményeket. Utóbbival kapcsolatban az igazgatóhelyettes elmondta, pozitív elbírálást követően lehetőségük lenne például zongora, GPS és háromdimenziós nyomtató használatára is, melyekkel még izgalmasabbá tehetnék a tananyagokat.

Az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium az alapítványi iskolák közül egyedüliként nyerte el ezt a címet, ahogyan arról korábban már beszámoltunk. Petrásné Szűcs Eleonóra, az intézmény pedagógusa, programjuk felelőse elmondta, régi hagyományaikat követik, de igyekeznek minden eszközt megtalálni, hogy tehetséggondozó tevékenységüket magas színvonalon végezhessék. A foglalkozásokon már tableteket, mobilalkalmazásokat is használnak, melyek nemcsak színesebbé teszik a tanórákat, hanem – egyebek mellett – ismeretellenőrzésre is kiválóak. Egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak, s a projekt támogatni fogja a matematika és robotika szakköröket is kisebb eszközökkel. Témadélutánokat, versenyeket is rendeznek 6–8. osztályos tanulóknak, melyek arra is alkalmasak, hogy már ebben a korosztályban felkutassák a tehetségeket, akik később jó eséllyel kerülnek iskolájukba, s tovább tudják őket segíteni fejlődésük során.

Kocsis Emese, az iskola igazgatóhelyettese elmondta, korszerű eszközparkjukkal és jól képzett tanáraikkal színvonalasan tudják végezni feladatai­kat, s lépést tudnak tartani a kor követelményeivel is. Jó gyakorlatuknak a technikai újítások szerves részei, így ezt is bemutatják október 26-án, egy műhelyfoglalkozás keretében. Az alkalmon pedagógusaik és az Eszterházy Károly Egyetem oktatói a rejtőzködő tehetségek, a tehetségútlevél, jó gyakorlatok – pénzügyi ismeretek oktatása, vállalkozói verseny szervezése – témakörökben tartanak előadást más iskolák oktatóinak, akár regio­nális szinten. Később pedig a Neumannak és a Berzének is lehetősége nyílik, hogy átadják jó gyakorlatukat az MTM-­hálózat iskoláinak, s átvegyék a többi bázisiskola gyakorlatát.

Számos segítséget kapnak az iskolák

A Minősített Tehetség Műhely hálózatának célja, hogy minden elért tehetséges tanuló a képességeinek legmegfelelőbb fejlesztésben részesüljön, s a környezetében elhelyezkedő intézmények számára speciális szolgáltatásokat nyújtson. A cím birtokosai öt éven keresztül viselhetik a kitüntetést mint mintaintézmények.

A programban hálózatként működve, újdonságnak számító pedagógiai módszereiket osztják meg egymással, melyhez a projektlebonyolító támogatásokkal járulhat hozzá. Így egyebek mellett az intézmények segítséget kaphatnak tehetséggondozó mentorok képzéséhez, díjazásához, eszközözök beszerzéséhez, az intézmények szakmai együttműködéséhez, de támogathatják a tanárok és diákok szakirányú és versenycélú utazását is. Az országban 38 intézmény kapott MTM címet, az észak-magyarországi régióban pedig öt.

Forrás: Heol


Berze & MTM

Az 1634-ben alapított gyöngyösi gimnázium az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező középiskolája. Az iskola több évszázados története az értékkövető magatartás és az emberi helytállás számos példáját mutatja egykori tanítványainak és tanárainak. Úgy érezzük, ez a múlt is kötelez bennünket annak a megvalósítására, amit pedagógiai programunkban összefoglaltunk. A gimnázium tanári kara komoly követelményeket támaszt és képvisel mind az egyes szakmai tárgyakat, mind az iskolában – és azon kívül is – elvárt viselkedés szabályait illetően.

Figyelembe véve, hogy iskolánk a Mátraaljai térség egyetlen gimnáziuma, a tehetséges tanulóink fejlesztésére különös gondot fordítunk. Ennek megfelelően fontos szerepe van intézményünkben a tehetséggondozásnak. A tehetségfejlesztő tanulási környezet fenntartásának lényeges eleme a tanáraink naprakész, magas színvonalú tudása és szakmai tájékozottsága. Ennek egyik eszközeként az iskola tanárai és segítő munkatársai rendszeresen élnek a tudásuk, felkészültségük megújítását szolgáló továbbtanulási, továbbképzési lehetőségekkel. Tudatában vagyunk annak, hogy diákjaink a majdani felsőfokú tanulmányok megalapozását várják el tőlünk. A tanítás rendjét úgy kell megszerveznünk, illetve a tantervet olyan módon kell összeállítanunk, hogy a lehető legtöbb diákot fel tudjunk készíteni az általuk választott emelt szintű érettségi vizsgára.

Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy az iskolánkban nevelkedő fiatalok ebben az életkorban a legfogékonyabbak azoknak az értékeknek, illetve készségeknek a befogadására, amelyek meghatározzák felnőttkoruk életminőségét. Ezért szerepelnek hangsúlyosan pedagógiai programunkban a tanórán kívüli nevelési lehetőségek (hangversenyek, kirándulások, táborok stb.).

Végezetül arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyerekek az iskola falai között töltött éveket örömmel, jókedvvel éljék meg.


Iskolánkba a város, a környező kistelepülések, a megye egyéb városai, és a megyén kívül eső települések gyermekei tanulnak.

Szervezünk programokat a régió alsó tagozatos kisdiákjainak, a felső tagozatos diákoknak. Természettudományos oktatásunk során 22 partneriskolával tartjuk a kapcsolatot, melyek között halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó intézmények is vannak.

Középiskolás korosztály számára is szervezünk országos tehetségkutató versenyeket, elsősorban természettudományos területen.

Művészeti életünkben szoros kapcsolatot tartunk a város zeneiskolájával, a képzőművészetben tehetséges diákjainkat nemzetközileg elismert művésztanár gondozza.

Sportéletünk igen eredményes és széleskörű, önálló diáksport egyesületünk működik, számos sport tábort szervezünk.

Együttműködünk a város könyvtárával, illetve művelődési központjával.

Ezeken kívül különös gondot fordítunk diákjaink önálló kezdeményezéseire, önképzőkörök támogatására. Ezáltal kapcsolatban állunk az országban működő önképzőkörökkel.


 • Tehetségkutató matematikaverseny az általános iskola 4. évfolyamosai számára
 • Tehetségkutató magyar nyelvi verseny az általános iskola 4. évfolyamosai számára
 • Biológia, kémia, fizika tantárgyakból 22 partneriskolának szervezünk tanulókísérleti órákat
 • Regionális angol nyelvi tehetségkutató verseny
 • Bugát Pál Komplex Természettudományi vetélkedő országos döntője
 • Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny országos döntője
 • Természettudományos Önképzőkör működése
 • Művészeti Önképzőkör működése, Berze Galéria
 • “Így írunk mi” évente megjelenő újság diákjaink verseiből prózáiból
 • Természettudományi tábor
 • Képzőművészeti tábor
 • Kórusok, könnyűzenei együttesek működtetése, támogatása
 • Kézilabda, röplabda, labdarúgó szakosztály
 • Tömegsport rendezvények
 • Erdei, sí és vízi tábor

Elsősorban pályázatok útján próbálunk a tanórán kívül eső tevékenységeinkre anyagi fedezetet találni, várjuk az önkormányzat és a szülői munkaközösség segítségét is, illetve a programokban részt vevő pedagógusok önként vállalják ezeket a feladatokat.

Ezek a programok már hosszú évek óta működnek, létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen.