Alapítvány

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

Az alapítványt 1994-ben létesítette a Mátrai Erőmű Részvénytársaság, a Gyöngyszöv Áfész, az Ecoplan Kft, a Megapex Kft és az Autósklub Kkt. a város gimnáziumának anyagi támogatására. A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány célja a gimnáziumi képzés minőségének megtartása és színvonalának emelése. Az alapítók és a kurátorok a tanulói és tanári teljesítmények és kezdeményező készség ösztönzése mellett a legkorszerűbb ismeretek átadásához szükséges oktatástechnológiai fejlesztéseket igyekszik támogatni, különös tekintettel az informatika és az interaktív multimédia területére, illetve az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére. Mindezt teszi annak tudatában, hogy a magas színvonalú gimnáziumi képzés feltételeinek biztosítása a mátraaljai régió esélyeinek növelését is jelenti a modernizációs versenyben.

A kuratórium tagjai:

Dr. Radnai András elnök (szülő)

Végh Hajnalka titkár (tanár)

Gruber Csilla (tanár)

Kántor Hajnalka (szülő)

Nagyné Tóth Mária (szülő)

Mindazok a magánszemélyek és közületek, akik alapítványunk törekvéseit támogatásra érdemesnek találják, adományaikkal járulhatnak hozzá céljaink megvalósításához. A támogatás módjáról Végh Hajnalka kuratóriumi titkár ad felvilágosítást személyesen vagy telefonon 06/(37) 505 260/ az alapítvány székhelyén.

A 2013/2014-es tanévben az Alapítvány vagyonát az alábbi fontosabb célokra fordította:

  • Lehetőségeihez mérten átvállalta az országos szintű tanulmányi versenyeken résztvevő diákok részvételi költségeit.
  • Támogatta a belföldi és külföldi tanulmányutakat.
  • Támogatta a kiemelkedően tehetséges, de szociálisan rászoruló diákokat, valamint
  • a gimnáziumban folyó tehetséggondozó (tanulmányi versenyekre felkészítő) munkát.
  • Hozzájárult a gimnázium által rendezett tanulmányi versenyek megszervezéséhez, pl. Mikola Sándor Országos Fizika  Verseny, Angol nyelvi

megyei szintű szépkiejtési és nyelvhasználati verseny

  • Segítette az Önképzőkör működését
  • Hozzájárult az eredményes tanulók jutalmazásához

 

Az alapítvány számlaszáma: Erste Bank Hungary Zrt. gyöngyösi fiók 11994600-04403151

Az alapítvány adószáma: (1%-hoz) : 18573257-1-10

Köszönjük figyelmét, reméljük, céljainkat és törekvéseinket támogatásra méltónak találja.

 

Radnai András a kuratórium elnöke

Végh Hajnalka a kuratórium titkára


 

Tisztelt Szülők !

 

A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány célja – a Heves Megyében immár első helyen rangsorolt – Berze Nagy János Gimnáziumban folyó képzés minőségének megtartása és színvonalának további emelése.

Az alapítók és a kurátorok a tanulók szakmai teljesítményének ösztönzése mellett az informatikai és egyéb taneszközök beszerzésére, illetve az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére koncentrálják az alapítvány anyagi forrásait.

Kiemelten támogatjuk továbbá a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákokat, biztosítjuk a tehetséges tanulók differenciált képzését, ösztöndíjjal segítjük a hátrányos helyzetben lévő tanulókat és a nyolc osztályos képzés keretében a „kisgimnazisták” tehetséggondozását.

 

Mindezen célok eléréséhez felbecsülhetetlen értű lenne az a támogatás, amit Önök biztosíthatnak az alapítványon keresztül a gimnázium közel 700 tanulója és 50 pedagógusa számára, adójuk 1 %-ának felajánlásával!

 

Az alapítvány neve:                        Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

Az alapítvány címe:                        3200 Gyöngyös, Kossuth u.33.

Az alapítvány jogállása:                 közhasznú

Az alapítvány számlaszáma:        Erste Bank Hungary Zrt. 11994600-04403151

Az alapítvány adószáma:              18573257-1-10

Bírósági nyilvántartás adatai:        A-340; 10-02-0000245; Pk.60.162/1994

 

Támogatásukat a kuratórium, az intézmény dolgozói és tanulói nevében is nagy tisztelettel köszönjük!