Berze Nagy János Gimnázium

Mikola Sándor Országos Középiskolai
 Tehetségkutató Fizikaverseny

Berze Nagy János Gimnázium

Kezdőlap

Áttekintés

A versenyről
Történet
Lebonyolítás
Felkészüléshez
Képek
Iskolánk tanulói
Győztesek
Források

2016

Versenykiírás
Döntősök

Program
Végeredmény

Archívum

1998-2015

 

 

 

MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY
TERVEZETT VERSENYKIÍRÁSA a 2012/2013-as tanévre
 

A verseny meghirdetője:
Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Postacím: H-7621 Pécs Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488
E-mail cím: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com
 
Társrendezők:
− Berze-Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös,
− Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

 
A verseny célja:
 
A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.
Fő célunk, hogy a legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a természet- és műszaki tudományok többi területével.

 
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9. osztály
10. osztály
 
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakközépiskola
Gimnázium
 
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. osztályba jár. (Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.
 
A versenyen való részvétel kizáró okai:
meg nem engedett eszközök használata
a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.
 
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
 
9. évfolyam:
1. forduló:
Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.
Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi, rugalmas, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek, közegellenállási erő. A lejtőn mozgó tömegpont.

2. forduló:
A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:
Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési-, nyújtási-, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája.

3. forduló:
A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Tömegvonzás, bolygómozgás. Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam:
1. forduló:
A 9. évfolyam tematikája, valamint
Ferdehajítás. A hidrosztatikai nyomás ismerete. Hőtágulás, gáztörvények, ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

2. forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam1. fordulójának tematikája, valamint:
Körfolyamatok. Halmazállapot-változások. Az elektrosztatikus alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Ponttöltés és homogén térben az előző fogalmak.

3. forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Elektrosztatika: munka, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények.
 
 
A nevezés módja, határideje:

Minden iskola igazgatója jelenti a megyei Pedagógiai Intézet versenyfelelősének az iskolájából a Mikola versenyen indulók létszámát.
Budapesten nem az MFFPI, hanem a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum és a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola a szervező, a verseny koordinátora Kertai Helga
(kertaihg@gmail.com, +36 20 971-24-26).
Az 1. fordulón való részvétel díjtalan!
 
A jelentkezés határideje: 2012. december 15.
A megyei versenyszervezők december 22-ig megküldik az összesített megyei jelentkezéseket az Alapítvány címére: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com, vagy sipet@freemail.hu.

A 2. fordulóban az a diák vehet részt, aki az 1. fordulós feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette, valamint befizette a 2 000 Ft/tanuló részvételi díjat. A részvételi díjakat az iskolák képviselői gyűjtsék össze és egy összegben utalják át a Leőwey Kulturális Egyesület Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15248877 számú bankszámlára. Az átutaláson kérjük feltüntetni a versenyző tanuló(k) nevét és iskoláját! Ezzel egyidejűleg az iskolából továbbjutott diákok névsorát és dolgozatát kérjük megküldeni az Alapítvány címére, valamint a névsort a megyei versenyfelelősöknek is. A nevezési határidő 2013. március 01.
A második forduló eredményét az Alapítvány honlapján tesszük közzé. A 2. fordulóból a 3. fordulóba az adott évfolyam második fordulós versenyzőiből legfeljebb az első 50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut.

A 3. forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket.
A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredményeket is hirdetünk.
 
Díjazás:
A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet és jutalomkönyveket, illetve tárgyjutalmat kap. Az első helyezett Mikola érmet is kap.
 
 
A verseny fordulói:
1. forduló: 2013. február 12. (kedd) 14 – 17 h-ig, a tanulók iskoláiban
2. forduló: 2013. március 19. (kedd) 14 – 17 h-ig a MPI-k által felkért iskolákban
3. forduló: 2013. május 5 – 7 (Az írásbeli érettségik időpontjában)
      9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium
      10. évfolyam: Pécs, Leőwey Klára Gimnázium

Az első két fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltik ki a versenyzők, a döntőkben az elméleti fordulón feladatlapon kiadott feladatok megoldása, a mérési fordulón egy mérési feladatlap alapján eszközhasználat és mérési jegyzőkönyv előállítása a feladat.
Az egyes fordulókon használható segédeszközök:
- Az első fordulón bármilyen segédeszköz
- A második és a harmadik fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép

A versenyről információk elérhetők a következő honlapokon:
http://berze.tk/mikola/index.htm
(korábban: http://www.berze-nagy.sulinet.hu/mikola/index.htm)

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

Társrendezők elérhetőségei:
Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös: 9. évfolyam döntője (Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet szervezők)
H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: kiss-m@chello.hu

Leőwey Klára Gimnázium, Pécs: 10. évfolyam döntője
(Simon Péter szervező)
H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: sipet@freemail.hu
 
 

 

 

Információ: Dr. Kiss Miklós

Módosítva: 2016. április 5. kedd

2000-2016 KG