Tantestület

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
dolgozói a
2017/2018 tanévben

 

Név Szak Megbízatás
Bánkuti Anita informatika-matematika-technika  igazgató helyettes
Bánszkiné Morvai Éva német-történelem a diákönkormányzatot segítő tanár, a 8. A osztály osztályfőnöke
Bányainé Szalai Edina magyar-történelem
Bárdos Éva angol  BME vezető
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar-orosz a magyar munkaközösség vezetője
Bognár Judit angol-orosz
Dr. Czinder Péter matematika igazgató
Csordás Ágnes matematika-fizika-ábrázoló geometria
Fazekasné Bodor Katalin testnevelés
Fehér Sabine német
Gábris Petra francia szabadidő szervező
Gruber Csilla történelem-földrajz
Gyurkó Péter informatikus – könyvtáros, történelem könyvtáros tanár, igazgató helyettes
Hajagos József történelem-földrajz a történelem-földrajz munkaközösség vezetője, a fegyelmi bizottság elnöke
dr. Horváthné Csanálosi Piroska angol  a 10. B osztály osztályfőnöke
Csintalan Edina magyar a 12. B osztály osztályfőnöke
Katona Fatime angol
Kezes Ágnes angol GYES
Dr. Kiss Miklós matematika-fizika-számítástechnika a fizika munkaközösség vezetője, a Természettudományos Önképző Kör segítő tanára
Kissné Császár Erzsébet matematika-fizika a Természettudományos Önképző Kör segítő tanára, a 11. B osztály osztályfőnöke
Knábné Drelyó Zsuzsanna angol-francia-orosz  távollét
Kovács Melinda angol-matematika  a 6. A osztály osztályfőnöke
Kolozsvári-Nagy Júlia biológia-kémia a 10. C osztály osztályfőnöke
Köves Péter testnevelés-biológia
Lisztik János testnevelés-gyógytestnevelés a testnevelés munkaközösség vezetője, a DSE titkára, az 7. A osztály osztályfőnöke
Dr. Ludányi Lajos kémia-fizika-informatika a biológia-kémia munkaközösség vezetője, a 11. C osztály osztályfőnöke
Madaras László rajz és vizuális kultúra a 11. A osztály osztályfőnöke, a Művészeti Önképző Kör segítő tanára
Makóiné Szalai Ildikó magyar-német a 9. A osztály osztályfőnöke
Mesterházy Dóra matematika-kémia-informatika a matematika munkaközösség vezetője
A 10. D osztály osztályfőnöke
Molnár Csaba informatikus könyvtáros – történelem rendszergazda
Molnár Ildikó biológia-földrajz
Molnár Tamás biológia-kémia-környezetvédelem
Molnárné Borbás Katalin biológia-filozófia az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a 12. C osztály osztályfőnöke
Nagy Gábor testnevelés a 11. D osztály osztályfőnöke
Nagy Noémi olasz-spanyol  a 9. B osztály osztályfőnöke
Nagy Tímea biológia-földrajz  a 9. C osztály osztályfőnöke
Ombódi András táncpedagógia-néprajz szabadidő szervező, IKSZ intézményi koordinátor
Ombódi Andrásné Madai Judit matematika-fizika  áttanító
Pásztor Ferencné biológia-környezetvédelem – informatikus könyvtáros könyvtáros tanár
Pokovai Aranka angol-orosz
Sidló Erika földrajz-német a német munkaközösség vezetője,  az 5. A osztály osztályfőnöke
Simon Tamás magyar-történelem  a 9. D osztály osztályfőnöke
dr. Suskóné Urbanovics Cecília magyar-német a 12. A osztály osztályfőnöke
Szabó István informatika
Szöllősi Gábor Pál informatika-fizika-matematika
Vályi-Nagy Csilla testnevelés-gyógytestnevelés A DSE elnöke, a 10. A osztály osztályfőnöke
dr. Várallyayné Hatala Emese történelem-német-néprajz
Varga Tamásné Pitlik Emese matematika-fizika-számítástechnika
Dr. Varga Zsolt Sándor magyar-angol
Végh Hajnalka magyar-angol az angol munkaközösség vezetője, a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány titkára, a 12. D osztály osztályfőnöke
Zeke Katalin ének-zene-magyar-tánc és dráma karvezető

 

Varga Anikó angol
Horváthné Zörög Anikó fizika óraadó

 

Hitoktatók

Hegede László hittan katolikus
Kenyeressy Károly hittan református

 

 

Adminisztratív és technikai dolgozók

Név Munkakör
Haverla Réka iskolatitkár
Jancsovics Gáborné portás
Juhász János karbantartó
Kis István laboráns, oktatás technikus
Komjáti László karbantartó
Kovácsné Tóth Marianna intézményi takarító
Nádudvari Lászlóné hivatalsegéd
Nagyné Csernus Anna laboráns
Szőllősi Ervin karbantartó
Ujvári Györgyi iskolatitkár, a Közalkalmazotti Tanács tagja
Vaka Péter gondnok

 

 

További dolgozók

Név Munkakör
Oszláncziné Dobos Mária védőnő
Juhász Gábor iskolarendőr

 


Egykori tanárok, dolgozók

Név Szak  Megbízatás
Illésné Törő Melinda biológia – kémia
Illés Sándor földrajz – biológia
Hornyák Béláné gépírás – magyar nyelv és irodalom
Sáfrányné Kelemen Irén magyar nyelv és irodalom
Medinácz Gábor tesnevelés
Zöllei Ágnes
Czigány Marianna
Dr. Csépe Györgyné
Farkas Béla
Farkas Béláné
Hejjel László
Holló Erzsébet
Horváth Ilona
Kárpátiné Kun Júlia
Dr. Komenczi Bertalan
Dr. Komenczi Bertelenné
Nagy Lajosné
Országh Viktória
Tóth Vilmos
Balázs Mária
Gyántiné Ruzsin Andrea
Ádám Tamás