Magyar nyelv és irodalom

A gimnázium magyar munkaközössége tevékenyen részt vesz az iskola életében. A tanítási órákon kívül az ünnepségek szervezése, a versenyekre való felkészítés és a szavalóverseny csak néhány példa arra, hogy a munkaközösség milyen feladatokat lát el az iskola és a tanulók életében.

Munkaközösség tagjai:

Tanár Szak Elérhetőség
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar-orosz, a magyar munkaközösség vezetője depp@t-online.hu
Bányainé Szalai Edina magyar-történelem szalai.edina@chello.hu
Csintalan Edina magyar jcsedina@citromail.hu
Makóiné Szalai Ildikó magyar-német mszildi2@freemail.hu
Simon Tamás magyar-történelem simontamas7@gmail.com
Dr. Suskóné Urbanovics Cecília magyar-német cecil2765@citromail.hu
Dr. Varga Zsolt magyar-angol dvargaz@yahoo.com
Végh Hajnalka magyar-angol vegh.hajnalka@gmail.com

 


A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium az általános iskolák 4. osztályos diákjai részére háromfordulós tehetségkutató versenyt szervez.

Az általános iskolák 4. osztálya számára rendezett anyanyelvi tehetségkutató verseny eredménye 2017. december

Az eredményhirdetésre 2017. dec. 11-én 3 órakor várjuk a pirossal kiemelt tanulókat.

 

Kód Első forduló Második forduló Összesen
Levi 80 82 162
Danus 10 70 72 142
Nóri 85 85 170
Zizi 82 87 169
Lucus 09.22. 80 83 163
III. Elandra 88 89 177
Dancsó 1 46 77 123
V3035V 74 77 151
IV. Csillag 88 88 176
BISSZE 82 84 166
Peti 79 79 158
I. Nyuszi 92 90 182
Csillag5000 82 78 160
Aranyhaj1 80 82 162
Pancsi 07 72 78 150
III. Kockák 88 89 177
Bagoly10 65 75 140
III. Mazsola 88 89 177
Fagyikehely06 47 63 110
Flora9 78 78 156
Toll 87 82 169
Suri harcos 78 77 155
IV. Tea Stilton 87 89 176
II. Panda dog 10 90 90 180

 

 

 


Magyar irodalom tagozatos képzés
9. évfolyam
A foglalkozás célja az irodalmi tanulmányok elmélyítése, az alapórai témák kiegészítése és készségfejlesztés. A mitológiai ismeretek bővítése mellett a kortárs magyar irodalom is jelentős teret kap. A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre és készségek megnyilatkozására: például prezentációk, kiselőadások készítésére, önálló műelemzésre, vitára, véleménynyilvánításra. Elsősorban azokat várjuk, akik szeretnek olvasni, és médiatudomány, kommunikáció, bölcsészettudományi, illetve jogi pályára készülnek. De ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban tanulnak tovább, hiszen az itt elsajátított készségek hasznosíthatók más tantárgyak érettségi követelményeinek magasabb szintű teljesítésében: esszéírás, érvelés stb. A tematika a tanulók kérése és aktuális kulturális események kapcsán bővíthető.

 

Vizsgatételek magyar irodalomból a 10. évfolyam számára

Az eposz műfaja, az eposzi kellékek, az időmértékes verselés, az Iliász

Az Odüsszeia

Szophoklész: Antigoné

Vergilius költészete,  az ecloga műfaja

Horatius

A Biblia

A középkor magyar irodalma: Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Margit-legenda

A reneszánsz – Janus Pannonius költészete

Balassi Bálint szerelmi költészete, vitézi versei és istenes énekei

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem – barokk vonások

A francia klasszicista dráma, Moliere: Tartuffe

A magyar felvilágosodás, Bessenyi György: Magyarság, Kazinczy és a nyelvújítási harc

A rokokó stílus, Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete

A felvilágosodás eszméi és a népiesség Csokonai költészetében (Az estve, Szerelemdal a …)

Elégikus látásmód Berzsenyi lírájában

Puskin: Anyegin

Katona József: Bánk bán

Kölcsey, a hazafi – Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi 2.éneke, Parainesis

Vörösmarty: Csongor és Tünde

Vörösmarty lírája