Magyar nyelv és irodalom

A gimnázium magyar munkaközössége tevékenyen részt vesz az iskola életében. A tanítási órákon kívül az ünnepségek szervezése, a versenyekre való felkészítés és a szavalóverseny csak néhány példa arra, hogy a munkaközösség milyen feladatokat lát el az iskola és a tanulók életében.

Munkaközösség tagjai:

Tanár Szak Elérhetőség
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar-orosz, a magyar munkaközösség vezetője depp@t-online.hu
Bányainé Szalai Edina magyar-történelem szalai.edina@chello.hu
Csintalan Edina magyar jcsedina@citromail.hu
Makóiné Szalai Ildikó magyar-német mszildi2@freemail.hu
Simon Tamás magyar-történelem simontamas7@gmail.com
Dr. Suskóné Urbanovics Cecília magyar-német cecil2765@citromail.hu
Dr. Varga Zsolt magyar-angol dvargaz@yahoo.com
Végh Hajnalka magyar-angol vegh.hajnalka@gmail.com

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium az általános iskolák 4. osztályos diákjai részére háromfordulós tehetségkutató versenyt szervez.

 

Tehetségkutató Magyar verseny 1. forduló: 2017.11.13. hétfő

Tehetségkutató Magyar verseny 2. forduló: 2017.11.27. hétfő

 

Tehetségkutató Matematika verseny 1. forduló: 2017.11.20. hétfő

Tehetségkutató Matematika verseny 2. forduló: 2017.12.04. hétfő

 

Angol körzeti szép-kiejtési verseny: 2017.11.17. péntek


Magyar irodalom tagozatos képzés
9. évfolyam
A foglalkozás célja az irodalmi tanulmányok elmélyítése, az alapórai témák kiegészítése és készségfejlesztés. A mitológiai ismeretek bővítése mellett a kortárs magyar irodalom is jelentős teret kap. A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre és készségek megnyilatkozására: például prezentációk, kiselőadások készítésére, önálló műelemzésre, vitára, véleménynyilvánításra. Elsősorban azokat várjuk, akik szeretnek olvasni, és médiatudomány, kommunikáció, bölcsészettudományi, illetve jogi pályára készülnek. De ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban tanulnak tovább, hiszen az itt elsajátított készségek hasznosíthatók más tantárgyak érettségi követelményeinek magasabb szintű teljesítésében: esszéírás, érvelés stb. A tematika a tanulók kérése és aktuális kulturális események kapcsán bővíthető.

 

Vizsgatételek magyar irodalomból a 10. évfolyam számára

Az eposz műfaja, az eposzi kellékek, az időmértékes verselés, az Iliász

Az Odüsszeia

Szophoklész: Antigoné

Vergilius költészete,  az ecloga műfaja

Horatius

A Biblia

A középkor magyar irodalma: Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Margit-legenda

A reneszánsz – Janus Pannonius költészete

Balassi Bálint szerelmi költészete, vitézi versei és istenes énekei

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem – barokk vonások

A francia klasszicista dráma, Moliere: Tartuffe

A magyar felvilágosodás, Bessenyi György: Magyarság, Kazinczy és a nyelvújítási harc

A rokokó stílus, Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete

A felvilágosodás eszméi és a népiesség Csokonai költészetében (Az estve, Szerelemdal a …)

Elégikus látásmód Berzsenyi lírájában

Puskin: Anyegin

Katona József: Bánk bán

Kölcsey, a hazafi – Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi 2.éneke, Parainesis

Vörösmarty: Csongor és Tünde

Vörösmarty lírája