Magyar nyelv és Irodalom

A gimnázium magyar munkaközössége tevékenyen részt vesz az iskola életében. A tanítási órákon kívül az ünnepségek szervezése, a versenyekre való felkészítés és a szavalóverseny csak néhány példa arra, hogy a munkaközösség milyen feladatokat lát el az iskola és a tanulók életében.

Munkaközösség tagjai:

Tanár Szak Elérhetőség
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar-orosz, a magyar munkaközösség vezetője depp@t-online.hu
Bányainé Szalai Edina magyar-történelem szalai.edina@chello.hu
Csintalan Edina magyar jcsedina@citromail.hu
Makóiné Szalai Ildikó magyar-német mszildi2@freemail.hu
Simon Tamás magyar-történelem simontamas7@gmail.com
Dr. Suskóné Urbanovics Cecília magyar-német cecil2765@citromail.hu
Dr. Varga Zsolt magyar-angol dvargaz@yahoo.com
Végh Hajnalka magyar-angol vegh.hajnalka@gmail.com

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium az általános iskolák 4. osztályos diákjai részére háromfordulós tehetségkutató versenyt szervez.

Tehetségkutató verseny magyar nyelv és irodalom 2016
sorsz. név 1. forduló pontszáma 2. forduló pontszáma 3. forduló pontszáma összesen 260 pontból:
1. neonmamba 44 71 46 54,5 171,5
2. Jerry 1256 85 55,5 68,5 209
3. elefánt 2006 62 47,5 58,5 168
4. cica 2006 49 49 58 156
5. csillag 2457 85 53,5 71,5 210
6. zsömike 3220 92 51 66 209
7. pandus 0060 81 54 66 201
8. Walker 220222 73 54 70,5 197,5
9. ló 6 77 65 142
10. Dzseki 2016 68 45,5 64 177,5
11. Csabix 613 81 46 66,5 193,5
12. kígyó 2000 58 44 102
13. trabant 1996 72 53 48 173
14. Tigris 1234 70 49,5 49 168,5
15. BBrita 2424 71 52 46,5 169,5
16. Bodza 2016 77 55,5 62,5 195
17. focista 1010 53 42 56 151
18. Gamer 2006 83 51 60,5 194,5
19. kismókus 516 91 59,5 66 216,5
20. capitány 0001 61 49 63 173
21. Csiga 1977 94 56,5 85 235,5
22. medve bocs 10000 58 54,5 40,5 153
23. Vakond 26 64 53,5 73,5 191
24. Katica 1111 86 52 80 218
25. Ferrari 74 49 64 187
26. Pillangó 1996 95 55 88 238
27. ló 2016 77 55 61,5 193,5
28. Brumimaci 2006 92 49 71,5 212,5
29. Kormi 46 71 49 62 182
30. Anna 2060 87 51 74 212


Magyar irodalom tagozatos képzés
9. évfolyam
A foglalkozás célja az irodalmi tanulmányok elmélyítése, az alapórai témák kiegészítése és készségfejlesztés. A mitológiai ismeretek bővítése mellett a kortárs magyar irodalom is jelentős teret kap. A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre és készségek megnyilatkozására: például prezentációk, kiselőadások készítésére, önálló műelemzésre, vitára, véleménynyilvánításra. Elsősorban azokat várjuk, akik szeretnek olvasni, és médiatudomány, kommunikáció, bölcsészettudományi, illetve jogi pályára készülnek. De ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban tanulnak tovább, hiszen az itt elsajátított készségek hasznosíthatók más tantárgyak érettségi követelményeinek magasabb szintű teljesítésében: esszéírás, érvelés stb. A tematika a tanulók kérése és aktuális kulturális események kapcsán bővíthető.

 

Vizsgatételek magyar irodalomból a 10. évfolyam számára

Az eposz műfaja, az eposzi kellékek, az időmértékes verselés, az Iliász

Az Odüsszeia

Szophoklész: Antigoné

Vergilius költészete,  az ecloga műfaja

Horatius

A Biblia

A középkor magyar irodalma: Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Margit-legenda

A reneszánsz – Janus Pannonius költészete

Balassi Bálint szerelmi költészete, vitézi versei és istenes énekei

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem – barokk vonások

A francia klasszicista dráma, Moliere: Tartuffe

A magyar felvilágosodás, Bessenyi György: Magyarság, Kazinczy és a nyelvújítási harc

A rokokó stílus, Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete

A felvilágosodás eszméi és a népiesség Csokonai költészetében (Az estve, Szerelemdal a …)

Elégikus látásmód Berzsenyi lírájában

Puskin: Anyegin

Katona József: Bánk bán

Kölcsey, a hazafi – Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi 2.éneke, Parainesis

Vörösmarty: Csongor és Tünde

Vörösmarty lírája