Beiratkozás

Szeretettel vár a Berze!


Kedves új „Berzés” Diákunk!

Szeretettel, szép, élménygazdag gimnáziumi éveket kívánva köszöntünk abból az alkalomból, hogy Te is gimnáziumunk diákja lettél!

 

A beiratkozás 2018. 06. 22-én, pénteken 8.00 órakor osztályfőnöki tájékoztatóval kezdődik a leendő osztálynak és a szülőknek az alábbi helyszíneken:

 

osztály 5. A 9. B 9. C 9. D
osztályfőnök Várallyayné Hatala Emese Csintalan Edina Csordás Ágnes Fazekasné Bodor
Katalin
terem 10. terem 12. terem 13. terem 14. terem

A beiratkozáshoz hozd magaddal: általános iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, TAJ kártya, oltási könyv. Az oltási dokumentáció bemutatása a beiratkozás feltétele!

5. évfolyamosoknak szóló információk: A nyelvi besoroló írásakor (2018.06.14.) nyilatkoznod kell arról, hogy iskolánkban erkölcstant, vagy hittant szeretnél tanulni. Az erről szóló nyilatkozatodat a beiratkozás alkalmával a szülő fogja megerősíteni.

 

Nyelvi besoroló: 2018. 06. 14. 14:00-15:00 (Beosztás az aulában.)

Pót nyelvi besoroló: 2018. 06. 22. 10:00-11:00 (Beosztás az aulában.)

A beiratkozás napján lehet formaruhát, és Berzés tornafelszerelést, jelvényt vásárolni (megrendelni).

 • Ünnepi öltözék: lányoknak: sötét szoknya és matrózblúz (a beiratkozáskor rendelhető, ára 5500Ft), fiúknak: sötét öltöny, fehér ing, sötét nyakkendő.
 • A formaruhához iskolajelvény is tartozik, amelyet a beiratkozáskor kell megrendelni: 900 Ft/db. (Az évnyitón kapják meg ünnepélyes keretek között.)
 • Tornafelszerelés: fehér zokni, fehér tornacipő, feliratos tréningruha, piros tornanadrág, emblémás fehér póló. Az iskola emblémájával ellátott fehér póló különböző méretekben és az iskolai emblémás tréningruha az iskola színeiben – méret szerint – megrendelhető a beiratkozáskor, előleg befizetésével.
 • Tanuló baleset-biztosítás köthető a beiratkozáskor.

Tankönyvrendelés: www.berze.hu honlap aktuális–tankönyvrendelés menüpontjában megtalálnak minden idevágó információt ezzel kapcsolatban. Továbbá megtalálják azt a listát/táblázatot (excel fájlt) amelyből előzetesen értesülnek az iskolában használni kívánt tankönyvekről. A beiratkozás napján minden osztály kap egy ilyen táblázatot. Ezt ott a helyszínen kell mindenkinek kitöltenie. Amennyiben valaki egyéb okból nem tud megjelenni, vagy bármilyen kérdése van a témával kapcsolatban keresse bizalommal Pásztor Ferencnét (paskati.berze@gmail.com).

Menza: a gimnázium étterme a Berze menza az intézmény területén, új, korszerű környezetben. Két hétre előre menüsorból lehet választani, leves, kétféle második fogás közül.

A befizetés és az ebéd megrendelésének rendje: A tanév folyamán a menzadíj befizetés a szolgáltató által megadott időpontban a menza helyiségében lehetséges. Az időpontokról az iskola honlapján, és az iskola aulájának hirdetőtábláján lehet tájékozódni.

Diákigazolvány igénylés: A diákigazolvány igénylése az okmányirodában (kormányablakban) történő fénykép elkészítésével kezdődik. Ezután az okmányirodában kapott, NEK azonosítószámmal ellátott adatlapot a gimnázium titkárságán kell leadni. Az igazolvány kiadása csak tanulói, 12 éves kor alatt szülői kérelemre történik, és az Oktatási Hivatal postán juttatja el a jogosulthoz. A diákigazolvány kiállítása 2016. január 1. napjától díjmentes.

Tanulóviszony igazolások: Nyári szünetben a kapura kifüggesztett és a honlapon látható ügyeleti napokon lehetséges!

Szeptember első két hetében igazolásokat folyamatosan 8.30-tól 14.30-ig állítunk ki. Ezt követően minden tanulói ügyintézés minden nap az 1. és 2. szünetekben lehetséges. Az iskoláztatási támogatás igényléséhez a nyomtatványt nem az iskolától kapják a tanulók, hanem a szülőnek küldi meg az igényelbíráló szerv. Az iskola csak azt igazolja.

Gólyatábor: A beiratkozáskor kell jelentkezni az evezős gólyatáborba, melynek időpontja: 2018. 09. 8-9. Előrelátható költség 8500 forint, mely tartalmazza az utazás, szállás, vacsora és csónakbérlés költségeit.

 

 

Kérünk, hogy az iskola történetével és a tanévnyitón elmondandó eskü szövegével ismerkedj meg a nyár folyamán!

 

Gyöngyös 1634-ig egy négyosztályos városi plébániai iskolával rendelkezett. A katolikus iskolapolitikai újjászervezéseként 1634-ben a jezsuiták egy háromosztályos kisgimnáziumot létesítettek, amely hamarosan hatosztályos nagygimnáziummá fejlődött. A gimnázium megalapításában nagy szerepe volt Pázmány Péter esztergomi érseknek, Lósy Imre egri püspöknek és Forró György jezsuita tartományfőnöknek.

A gimnázium 1752-ig különböző alkalmai helyeken, 1752-től – 1899-ig a mai zeneiskola helyén működött, előbb földszintes, majd emeletes épületben. A gimnázium működését a XVIII. században Hevenesy Gábor és gróf Koháry István alapítványai támogatták.

A jezsuita rend feloszlatása után 1776-tól a gimnázium működtetői 1899-ig a ferences szerzetesek lettek. Az 1777-es RATIO EDUCATIONIS értelmében az iskola háromosztályos kisgimnázium lett. Miután a gimnázium tanárai szembehelyezkedtek II. József németesítő törekvéseivel, 1789 és 1795 között átmenetileg bezárták. Újból való megindulása után hamarosan ismét hatosztályos nagygimnáziummá fejlődött.

A XIX. századi magyar irodalomnak, tudománynak és történelemnek olyan személyiségei tanultak a gimnáziumban, mint Bugát Pál (a magyar természettudományos élet megújítója), Bajza József (író, irodalomkritikus), Vachott Sándor (költő), Vahot Imre (író, újságíró), Hám János esztergomi érsek és Török Ignác (az 1848-49-es szabadságharc hadmérnök-tábornoka, aradi vértanú).

Az 1848-49-es szabadságharc veresége után a gimnáziumot ismét a bezárás veszélye fenyegette, ettől az intézményt a gimnázium korábbi tanára, Fazekas Raymund és Pap Melkizedek, akkori igazgatója mentették meg. A négyosztályossá visszaminősített algimnázium 1868-tól ismét hatosztályos nagygimnáziumként működhetett. A gimnázium épülete azonban a modern oktatási követelményeknek már egyre kevésbé tudott megfelelni. Ez szükségessé tette az államosítását, amelyre 1898-ban került sor.

Az 1899/1900-as tanévet pedig már új épületben, a jelenlegiben kezdhették meg. Az államosítást követő két tanévben az iskola érettségit adó nyolcosztályos főgimnáziummá fejlődött.

A két világháború között iskolánkban – amely 1924-től gróf Koháry István nevét viselte – tovább folyt a színvonalas pedagógiai munka. A gimnázium tanárai Gyöngyös közéletének meghatározó személyiségei voltak, pl. Stiller Kálmán, Ulmanek Gyula és Forgács Ferenc.

A gimnázium igazgatójának – Dr. Csengő Nándornak – bátorságáról és humanitásáról tanúskodik az, hogy 1944-ben gyűjtőtáborból hozta ki a tanulókat az érettségi vizsgára.

1945 után jelentősen megemelkedett a diákság létszáma. Amíg pl. 1934-ben 130, addig 1966-ban 1800 osztályozott tanulója volt gimnáziumunknak. 1970-ben, új épületben nyitotta meg kapuit az ipari szakközépiskola, ekkor vette fel gimnáziumunk jelenlegi nevét, előtte Vak Bottyán Jánosnak, Rákóczi vitéz tábornokának nevét viselte a közös oktatási intézmény.

Iskolánk jelenleg a régi falak között folytatja munkáját. Névadója Berze Nagy János, a neves néprajzkutató és népmesegyűjtő, az iskola hajdani diákja.

 

Kívánjuk, hogy gimnáziumi diákéveid alatt művelt, széles látókörű, kiegyensúlyozott, boldog emberré válj!

 

Kedves új berzés tanulónk!

 

A továbbiakban az első osztályos tanulók fogadalmi szövegét ismertetjük, melyet a tanévnyitó ünnepségen fogtok elmondani az iskolaközösség előtt:

 

„Én, ……………….a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója az iskolazászló előtt fogadom, hogy az Alma Mater öntudatos és hűséges tanulója leszek. Képességeimhez mérten tanulok, tisztelem és gazdagítom nagy múltú iskolám hagyományait. Mindenkor megtartom a közösség döntéseit. Őrzöm iskolám épségét, tisztaságát. A gimnázium neves diákelődeinek példáját követem. Egyéni boldogulásomat, törekvéseimet mindenkor összhangba hozom nemzetem érdekeivel. Fogadalmamat hűséggel, becsülettel megtartom.”

 

A beiratkozás helyszínei:

Osztályfőnöki tájékoztató 8 órától:

5. A osztály: 10. terem

9. B osztály: 12. terem

9. C osztály: 13. terem

9. D osztály: 14. terem

Egyéb helyszínek:

 • Földszint 9. terem: melegítő rendelés: 5. A és 9. B osztály
 • Földszint 11. terem: melegítő rendelés: 9. C és 9. D osztály
 • Földszint 5. terem: berzés póló megrendelése
 • Földszint 4. terem: berzés jelvény megrendelése
 • Földszint 7. terem: biztosítás kötése (nem kötelező)
 • Földszint 8. terem: matróz blúz
 • Orvosi rendelő: oltási könyv leadása
 • Pót nyelvi besoroló: 100. terem, 10.00-11.00