Nyolcadikosoknak

A beiskolázással kapcsolatos gyakorlati tudnivalók (négyosztályos gimnáziumi képzés)

 

Intézmény neve: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

Címe: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.

Elektronikus címe: titkarsag@berze.hu

Honlap címe: www.berze.hu

Telefon: (37) 505 265 (titkárság)

Igazgató neve: Dr. Czinder Péter

Felvilágosítást ad: az iskolatitkár

Az intézmény egyedi azonosítója: 031597. Telephelykód: 001.

A négyosztályos gimnáziumi képzés tagozatkódja: 0004:

Négyosztályos gimnáziumi képzés. A nyolcadik osztályba járó diákok jelentkezését várjuk. Három osztályt indítunk. Tervezett osztálylétszám: 32-32-32 fő.

 

Felvételi követelmények:

 Szükséges előismeretként az életkornak megfelelő mértékű általános iskolai törzsanyag alapos tudását feltételezzük.

A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat eredményét, a hetedik év végi bizonyítvány, illetve a nyolcadik félévi értesítő átlagának számtani közepét, továbbá a felvételi elbeszélgetésen adott pontszámot vesszük alapul, a következőképpen:

Elérhető összesen 100 pont. Ebből

0-25 % érhető el a hetedik év végi bizonyítvány és a nyolcadik félévi értesítő (magatartás és szorgalom nélküli) tanulmányi átlagának számtani közepe alapján, lineárisan számítva oly módon, hogy a 3,00 eredmény 0 %-ot, az 5,00 pedig 25 %-ot jelent,

0-50 % a magyar és a matematika írásbeli dolgozat pontszámának átlaga,

0-25 % a felvételi elbeszélgetésen kapott pontszám alapján számítva oly módon, hogy a 0 pont 0 %-ot, a maximális pontszám pedig 25 %-ot jelent. Ezt a pontszámot az elbeszélgetést tartó bizottság határozza meg.

 Azoktól, akik a központi dolgozatot nem intézményünkben írták meg, a jelentkezési lap mellékleteként kérjük a dolgozatok hivatalos értékelő lapjának másolatát benyújtani.

Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadását

egyéni egyeztetést követően tudjuk felajánlani. A (központi) felvételi dolgozat elkészítése az ő számukra is kötelező, eredményét a jelen tájékoztatóban szereplő eljárás alapján vesszük figyelembe, ám kedvezményként a dolgozatok megírásához – indokolt esetben – időhosszabbítást teszünk lehetővé.

Kollégiumi ellátást egy másik gyöngyösi középiskola kollégiumában tudunk biztosítani.

Fontos időpontok

 1. Beiskolázási tájékoztató: 2018.11.29., szerda, 17 óra, az intézmény könyvtárában.
 2. Nyílt nap: 2017.11.30., csütörtök.
 3. Az előzetes központi írásbeli vizsgára a megfelelő űrlapon lehet jelentkezni 2017.12.09-ig. A vizsgára jelentkezés nem azonos az iskolába beadandó jelentkezési lappal!
 4. Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2018.01.20. (szombat), 10 óra. (Pótnap: 2018.01.25., 14 óra.) Helyszíne: a gimnázium. Külön értesítést a vizsga előtt nem küldünk.
 5. Az eredményről a jogszabálynak megfelelően tájékozódni lehet: mindenki megtekintheti kijavított dolgozatait 2018.01.26-án pénteken, 8 és 16 óra között, azokról a helyszínen fényképet, jegyzetet készíthet, majd a javítással kapcsolatban észrevételt tehet 2018.01.29-én hétfőn, 8 és 16 óra között. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő!
 6. Az eredményeket az egyéni értékelő lap postázásával tesszük közzé 2018.02.09-ig.
 7. Az írásbeli vizsga eredményének birtokában a diákok megfontolhatják, hogy kívánnak-e jelentkezni intézményünkbe. Ha igen, jelentkezési lapot kell jelenlegi iskolájuknak benyújtaniuk, méghozzá 2018.02.19-ig. Ezeket csak az általános iskola továbbíthatja.
 8. 2018.02.27-28-03.01.: felvételi elbeszélgetés. (Pontos időpontjáról, lebonyolításáról levélben kapnak értesítést a jelentkezők.)
 9. Az eredménylistát 2018.03.10-ig hozzuk nyilvánosságra az iskola honlapján.
 10. Amint a felvételi központból megérkezik az értesítés, mindenkit írásban tájékoztatunk az eredményekről (legkésőbb 2018.04.26-ig).
 11. A felvett diákok nyelvi szintfelmérő dolgozatot írnak 2018. május 10-én, azonban ennek kimenetele természetesen már nem befolyásolja a felvételi kérelem elbírálását.