Tematika

Feladatok mindenki számára

 

E-mail cím, telefonszám megadása

 

Fél oldal terjedelmű Word dokumentum készítése a kijelölt híres emberrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról (12 pt, Times New Roman, szimpla sorköz), majd eljuttatása a postagalamb@berze.hu címre, aláírva; tárgy: Kézdivásárhely. Határidő: április 11., dél.

 

Egy kisméretű füzet beszerzése az útra. Egy térképvázlat igényes, szabadkézi elkészítése Erdélyről, feltüntetve az alábbiakat:

 

 • A tervezett útvonalunk, a kiemelt megállókkal (Nagyvárad – Bánffyhunyad – Magyarkiskapus – autópálya – NagyenyedGyulafehérvárMagyarigen; Magyarigen – Tövis – CsicsóholdvilágMihályfalvaBólya – Szentágota – Nagyszeben – Brassó – Kézdivásárhely; Kézdiváráshely – Brassó – Segesvár – Ákosfalva – Nyárádtő – Kolozsvár – Körösfő – Nagyvárad; a kiemelt megállók vastagon szedve)
 • azok a folyók, hegységek, romániai megyék, amelyekkel találkozunk út közben,
 • Székelyföld határai, illetve a Szászok földje és Kalotaszeg,
 • az egyéni felkészüléshez kitűzött híres ember sorszámának elhelyezése az út mentén egy olyan ponton, ahová köthető. Bemutatandó a buszon, indulás után.
 • A Hungarian Minorities in the Carpathian Basin című cikk (internet) segítségével az útvonal mentén névvel együtt bejelölni 20 olyan települést, ahol a magyarok lélekszáma meghaladja az 50 %-ot

 

A testvérkapcsolat történetével kapcsolatos információk tanulmányozása iskolánk honlapján

 

A Nagy Mózes Elméleti Líceum honlapjának tanulmányozása

 

A Hazajárók filmsorozat Zalatnai-hegység – Elnémuló harangok az Erdélyi-hegyalján című részének megtekintése, az említett helységek azonosítása a térképvázlaton (YouTube)

 

Rövid jegyzet készítése a füzetben az alábbiakról:

 

 • Mi Szent László pénze, a nummulitesz? Hogy szól a legenda és mit mond a tudomány?
 • Erdélyország Tündérország. Miért?
 • Kalotaszeg természetföldrajzi határai – évmilliók eseményeinek tükrében.
 • Bihar-hegység természeti értékei
 • Petőfi Irodalmi Múzeum (Bp.)
 • A kolozsvári Mátyás-szoborcsoport
 • A Házsongárdi temető (Kolozsvár). Bemutatandó a buszon, indulás után.

 

8.000 Ft hozzájárulás befizetése Markovics Lászlónénak április 9. és 13. között a tanári kabinetben, kizárólag a nagyszünetekben.

 

Jó felkészülést kívánok!

Dr. Czinder Péter

 

Egyéni feladat

 

1. Radnai Zsófia 09. A 1.       Arany János
2. Várallyay Csenge 09. A 2.       Gárdonyi Géza
3. Varga Nikoletta 09. A 3.       Dobó István
4. Fehér Eszter 09. A 4.       I. (Szent) László
5. Dobóczi Kamilla 09. B 5.       Szacsvay Imre
6. Juhász Nikol 09. B 6.       Ady Endre
7. Nagy Jázmin 09. B 7.       Bocskai István
8. Pintér Lili 09. B 8.       Koós Károly
9. Bodócs Hanna 09. C 9.       Gyarmaty Zsigáné Hory Etelka (Kalotaszeg)
10. Gyenes Levente 09. C 10.    Umling Lőrinc és Umling Dávid (Kalotaszeg)
11. Juhász Nikolett 09. C 11.    Sipos Dávid (Kalotaszeg)
12. Deák Dorka 09. C 12.    Fráter György
13. Nagy Nikola 09. C 13.    János Zsigmond fejedelem
14. Pelle Adél Dorka 09. D 14.    Jagelló Izabella királyné
15. Gyuris Bálint 09. D 15.    Hunyadi János
16. Kenéz Ágoston 09. D 16.    Márton Áron
17. Turi Zsombor 09. D 17.    Bethlen Gábor
18. Csernyik Laura 10. A 18.    Kőrösi Csoma Sándor
19. Kovács Rita Ilona 10. A 19.    Sütő András
20. Váradi Henriett 10. A 20.    Bolyai Farkas
21. Kenyeressy Viktor 10. B 21.    Áprily Lajos
22. Fenyvesi Nóra 10. B 22.    Apáczai Csere János
23. Kulcsár Anna 10. B 23.    Pápai Páriz Ferenc
24. Tasi Doroti 10. B 24.    Szenczi Molnár Albert
25. Jakab Kíra 10. C 25.    Barabás Miklós
26. Kovács Márton 10. C 26.    Bod Péter
27. Magyar Bence 10. C 27.    Petőfi Sándor
28. Vass Rebeka 10. C 28.    Báró Wesselényi Miklós
29. Dörgő Emma 10. D 29.    Báthory István fejedelem
30. Csuzdi Renáta 10. D 30.    II. Rákóczi Ferenc
31. Varga Tamara 10. D 31.    Nyírő József
32. Verhóczki Luca 10. D 32.    Tamási Áron
33. Molnár Balázs 11. A 33.    Benedek Elek
34. Erdélyi Dóra 11. A 34.    Csaba királyfi
35. Pozsgay Petra Réka 11. A 35.    Orbán Balázs
36. Fehér Eszter 11. A 36.    Gábor Áron
37. Szabó Gergely 11. A 37.    Bolyai János
38. Tóth Csenge 11. A 38.    Wass Albert
39. Tompai Csongor 11. A 39.    Jékely Zoltán
40. Ertsey Dóra 11. B 40.    Heltai Gáspár
41. Tóth Kornél 11. C 41.    Dzsida Jenő
42. Illés Anna Sára 11. C 42.    Szilágyi Domokos
43. Kerek Dávid 11. D 43.    Brassai Sámuel
44. Varga Anna 11. D 44.    Tuzson János 1848-49-es honvéd őrnagy