Tematika

Témakörök a kézdivásárhelyi utazásra való felkészüléshez

 Kérem, nyissatok egy füzetet az alábbiak (tömör) kidolgozásához. A füzetet lehet majd használni (abba lehet út közben jegyzetelni is), de a füzetbe írtakat tanuljátok is meg.

  Irodalom, történelem (segítség: Bányainé Szalai Edina)

 1. Nézzetek utána az Erdélyben élő nemzetiségek és vallások kapcsolatának. Ezt egy táblázatban összegezzétek a füzetbe.
 2. Mutassátok be az Erdélyben gyakorolt vallások egy-két jellemzőjét – mit jelent az, hogy református, unitárius, evangélikus, ortodox. Ez is bekerülhet a táblázatba.
 3. Az erdélyi vallások egy-egy reprezentáns templomáról ragasszatok képet a füzetbe. Hol található az érintett útvonalon egy-egy valláshoz tartozó templom?
 4. Válasszatok ki három települést az útvonalról, és mutassátok be a nemzetiségek arányának változását az 1910. és a 2011. évi népszámlálási adatok alapján.
 5. Keressetek egy Trianonról szóló verset, írjátok-ragasszátok be a füzetükbe.

Természettudományok (segítség: Pásztor Ferencné)

 1. Mi Szent László pénze, vagy nummulitesz? Hogy szól a legenda és mit mond a tudomány?
 2. Erdélyország Tündérország. Miért? (Miért mondták régen, évszázadokkal ezelőtt és miért hívjuk ma is Tündérországnak?)
 3. Rajzoljátok meg Kalotaszeg természetföldrajzi határait – évmilliók eseményeinek tükrében. A jelenkor pillanatképe mely földtörténeti események révén rajzolódott ki? Hogyan alakulhat tovább a táj képe?
 4. Kalotaszeget egyaránt jellemzi terméketlen földje és népművészete. Lehet e kettő között kapcsolat?
 5. Soroljatok fel néhányat a Kárpátok bennszülött növényfajainak gyöngyszemei közül!

 Folklór (segítség: Gyurkó Péter)

 1. Mik a székely mese jellemzői?
 2. Milyen a tipikus székely vicc? A székelyek mely tulajdonságaira épít?
 3. Mi az a vegyes házasság és milyen következményekhez vezethet az elszaporodása?
 4. Kit neveznek boszorkánynak?
 5. Kit hívtak eretneknek?
 6. Ki volt Drakula? Mi az alapja a mítosznak?
 7. Mit tudtok a dáko-román folytonossági elméletről? Milyen céllal alkották meg?
 8. Mutassatok be három kevéssé ismert népi hangszert, amelyet a Székelyföldön használtak!
 9. Mutassatok be egy példán a népi gazdálkodás működését!
 10. Írjatok le egy Erdélyben kedvelt népi játékot!

 Topográfia (segítség: Dr. Czinder Péter)

 Készítsetek három darab térképvázlatot a kirándulás útvonaláról:

 1. Jelöljétek be az útvonalat és a fontosabb megállókat (Sebes-Körös, Torockó, Nagyenyed, Medgyes, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Kézdivásárhely)
 2. Rajzoljátok be azokat a folyókat, amelyekkel találkozunk út közben!
 3. Jelöljétek be Székelyföld határait, illetve a Szászok földjét és Kalotaszeget!
# Fájl leírása Fájl méret
1 doc Felhívás programban való részvételre 0 B