Beiratkozás

Kedves új „berzés” diákunk!

 

Szép és élménygazdag gimnáziumi éveket kívánva köszöntünk abból az alkalomból, hogy Te is gimnáziumunk diákja lettél!

 

A beiratkozás 2022. 06. 22-én, szerdán 8.00 órakor osztályfőnöki tájékoztatóval kezdődik az alábbi helyszíneken:

 

osztály 5. A 9. B 9. C 9. D
osztályfőnök Kismárton Ádám Csintalan Edina Fazekasné Bodor Katalin

(Nagy Tímea)

Sike Zoltán
terem (beiratkozáskor) 208. terem 211. terem 207. terem 210. terem

A beiratkozás online módon is történik. Időpontja: június 15-étől június 20. éjfélig. A beiratkozás során kötelező elem az általános iskolai bizonyítványod másolatának feltöltése. Ezért csak akkor kezdd el a beiratkozást, ha ennek birtokában vagy!

 Az online beiratkozás menete:

 1. Szüleitek a gondviselői felhasználónévvel és jelszóval lépjenek be az általános iskolátok Kréta rendszerének E-ügyintézés menüjébe, és a „Beiratkozás középfokú intézménybe-BKI” menü utasításait kövessék! Ellenőrizzétek (szükség esetén javítsátok) adataitokat, majd töltsétek ki a „Középfokú köznevelési intézmény, amelybe a tanuló felvételt nyert” rovatot! Intézmény neve: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, OM azonosító: 031597.
 2. Amennyiben nincs szülői / gondviselői bejelentkezésetek, vagy iskolátok nem az E-Kréta rendszert használta, akkor a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap hivatkozáson keresztül a „Beiratkozás középfokú intézménybe-BKI” menüpontot használjátok! Az ideiglenes regisztráció létrehozása után végezhető el a beiratkozás.
 3. A kitöltött adatlaphoz csatold hozzá személyi igazolványod, lakcímkártyád és TAJ-kártyád fotóját is!

Részletesebb információ az online beiratkozásról: tájékoztatás szülőknek középfokú beiratkozásról.pdf, mellékelt fájlt letöltve olvasható.

Amennyiben sikeresen kitöltötted az adatlapot, kinyomtatva és aláírva hozd magaddal azokat a beiratkozásra! Ha nem sikerült, akkor a beiratkozáskor is biztosítunk számodra adatlapot, amelyet itt kell kitölteni és aláírni (a szülőknek is).

A személyes beiratkozáshoz hozd még magaddal: általános iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya. Meggyorsítja a beiratkozást, ha az utóbbi 3 dokumentumot előre fénymásolod.

A nyelvi csoportba sorolót is a beiratkozás napján írjátok meg, abból a nyelvből, amelyet már az általános iskolában is tanultatok.

 

Az 5. évfolyamosoknak szóló információk: A beiratkozás napján nyilatkoznod kell arról, hogy iskolánkban erkölcstant, vagy hittant szeretnél tanulni. Az erről szóló (kinyomtatott, szülő által aláírt) nyilatkozatot a lenti táblázatban találod! Kérjük, hozd magaddal!

 

Az iskolánk arculatához sok kiegészítő tartozik. Ezek egy részét ezen a napon lehet vásárolni / megrendelni.

Ünnepi öltözék: lányoknak sötét szoknya és matrózblúz. Fiúknak: sötét öltöny, fehér ing, sötét nyakkendő. Az ünnepi öltözék viselése már a tanévnyitó ünnepségen is elvárt.

Iskolajelvény is tartozik az ünnepi viselethez. Ezeket a tanévnyitó rendezvényen kapják meg a diákok ünnepélyes keretek között. (Ára: 1 300 Ft, amit a beiratkozáskor kell befizetni)

 Az Iskolai Közösségi Szolgálatot dokumentáló naplót az iskolától egységesen kapjátok meg. (ára: 200 Ft, amit a beiratkozáskor kell befizetni)

 Tornafelszerelés: fehér zokni, tornacipő, feliratos tréningruha, piros tornanadrág, emblémás fehér póló, valamint az iskolai emblémával ellátott tréningruha az iskola színeiben. (A beiratkozáskor lehet megvenni / megrendelni a megfelelő méretben.)

 A tanulók baleset-biztosítása minden beiratkozott tanulónak (államilag) automatikusan jár. Aki ettől eltérőt szeretne kötni, bármelyik biztosítónál egyénileg, elektronikusan is megkötheti.

 Tankönyvrendelés: A tankönyveket ingyen kapod, amelyeket minden tanév végén vissza kell hoznod iskolánkba. Ha kérdésed van a témával kapcsolatban, keresd bizalommal Szűcs Krisztinát (berzekonyvtar@gmail.com)! A tankönyvosztás időpontját augusztus utolsó hetére tervezzük. A részletes beosztást a honlapon tesszük közzé augusztus 2. felében.

 Menza: a gimnázium ebédlője az intézmény területén található. Előre megadott menüsorból lehet választani.  A tanév folyamán a menzadíj befizetése a szolgáltató által megadott módon és időpontban történik. Az ezekkel kapcsolatos információkat az iskola honlapján lehet megtalálni.

 Diákigazolvány igénylése: A diákigazolvány igénylése az okmányirodában / kormányablakban történő fénykép elkészítésével kezdődik. Ezután az okmányirodában kapott, NEK azonosítószámmal ellátott adatlapot elektronikusan küldjétek el a postagalamb@berze.hu email-címre. Az elkészült diákigazolványok az iskolába érkeznek, amelyeket az első héten lehet majd átvenni. A diákigazolvány kiállítása díjmentes.

 Tanulói jogviszony igazolása: A nyári szünetben a kapura kifüggesztett és a honlapon látható ügyeleti napokon lehetséges igazolást kérni iskolánk titkárságán. Szeptember első két hetében 8.30 és 14.30 között szintén igényelhető. Ezt követően minden tanulói ügyintézés minden nap az 1. és 2. szünetekben lehetséges.

 Gólyatábor: A tábor tervezett időpontja 2022. 09. 10-11. Jelentkezni a beiratkozáson tudtok, a költségeket az augusztusi tankönyvosztáskor kérjük befizetni.

Minden egyéb információt folyamatosan közzéteszünk a honlapunkon! Az iskola a változás jogát fenntartja!

 Teendők:

2022. 06. 22.

12:00-ig

Folyamat
Diákigazolvány- igénylő lap Okmányiroda / kormányablak felkeresése NEK adatlap megszerzése szkennelni / fényképezni visszaküldeni: postagalamb@berze.hu
Oltási könyv otthon megkeresni szkennelni / fényképezni visszaküldeni: oszlanczine.berze@gmail.com
Anamnézis lap honlapról letölteni kitölteni visszaküldeni: oszlanczine.berze@gmail.com

 Hozz magaddal:

 • 1 tollat és egy papírlapot az információk lejegyzésére,
 • általános iskolai bizonyítványodat,
 • hivatalos dokumentumaid (3 db, örülünk a másolatnak)
 • kitöltött és aláírt beiratkozási adatlapot,
 • iskolajelvényre 1300 Ft,
 • évfolyamon Iskolai Közösségi Szolgálati naplóra 200 Ft,
 • berzés melegítőre 11 000 Ft,
 • tornanadrágra 3000 Ft,
 • pólóra 1800 Ft

 

Kedves új berzés tanulónk!

A továbbiakban az új tanulóink fogadalmi szövegét ismertetjük, melyet a tanévnyitó ünnepségen fogtok elmondani az iskolaközösség előtt:

„Én, ……………….a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója az iskolazászló előtt fogadom, hogy az Alma Mater öntudatos és hűséges tanulója leszek. Képességeimhez mérten tanulok, tisztelem és gazdagítom nagy múltú iskolám hagyományait. Mindenkor megtartom a közösség döntéseit. Őrzöm iskolám épségét, tisztaságát. A gimnázium neves diákelődeinek példáját követem. Egyéni boldogulásomat, törekvéseimet mindenkor összhangba hozom nemzetem érdekeivel. Fogadalmamat hűséggel, becsülettel megtartom.”

 

A Berze indulója: Balog József – Tarisznyás dal

A Berze iskolatörténete:

A Berze házirendje:

 

Kívánjuk, hogy gimnáziumi diákéveid alatt művelt, széles látókörű, kiegyensúlyozott, boldog emberré válj!

 

# Fájl Leírás
1 ANAMNÉZIS LAP mindenkinek
2 Nyilatkozat csak 5. osztályosoknak
3 Tájékoztatás szülőknek középfokú beiratkozásról mindenkinek