Dr. Fülöp Lajosra emlékezünk

Életének 92. évében elhunyt Dr. Fülöp Lajos nyelvész, etnográfus, Gyöngyös díszpolgára, a Berze Nagy János Gimnázium korábbi igazgatója. Összeállításunkban rá emlékezünk.

Fülöp Lajos 1932. augusztus 19-én született Karácsondon. Tanulmányait Egerben, majd pedig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-néprajz szakán végezte. 1956-tól Hatvanban, 1957-től Gyöngyösön gimnáziumi tanár, kollégiumigazgató, 1966-1977 között a Berze Nagy János Gimnázium igazgatója. Az ő javaslatára vette fel a gimnázium a Berze Nagy János nevet. Gimnáziumi igazgatói tevékenysége mellett részt vett a Mátra Múzeum megszervezésében is. Amikor egy általa szervezett Németh László emlékünnepségért zaklatni kezdték a helyi kommunista pártállami szervek, megvált igazgatói beosztásától. Budapestre költözött, ahol az Országos Pedagógiai Intézetben osztályvezető, majd 1981-től az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékén dolgozott 1992-es nyugdíjba vonulásáig. Azután több éven át a Bartók Béla Emlékházban végzett kutatómunkát (1996-2001).

Különösen nyelvjárástannal, szociolingvisztikával, stilisztikával, nyelvműveléssel, az anyanyelvi nevelés módszertanával, folklórral és tudománytörténettel foglalkozott. Számos tantervi útmutató, anyanyelvpedagógiai szakmunka szerzője, szerkesztője, folyóiratok (pl. Magyartanítás, Édes Anyanyelvünk) munkatársa, tagja az MTA több bizottságának. Budapestre költözésével a Mátraaljával, Gyöngyössel kapcsolatos munkássága sem szakadt meg. 2000 óta évente legalább egy önállóan, vagy Lisztóczky Lászlóval közösen kiadott könyvvel jelentkezett Gyöngyös és a Mátravidék nyelvi, néprajzi, irodalmi és művelődéstörténeti tárgyköréből, írásai rendszeresen megjelentek a Gyöngyösi Kalendáriumban. A gimnázium múltjával és Berze Nagy János munkásságával kapcsolatban is jelentetett meg könyveket (pl. Tudós tanárok a gyöngyösi gimnáziumból, 2011., illetve Berze Nagy János pályakezdő munkássága, 2021.).

2001-ben vehette át a város legrangosabb elismerését, a díszpolgári címmel együtt járó Pro Civitate kitüntetést, 2023-ban pedig a Gyöngyös Város Kultúrájáért díjjal tüntették ki.