Biológia-kémia

A munkaközösség tagjai:

 

Tanár Szak Elérhetőség
Kolozsvári-Nagy Júlia biológia, kémia  kn.julia7@gmail.com
dr. Ludányi Lajos  (munkaköz. vez.) fizika, kémia, informatika
Mesterházy Dóra matematika, kémia, informatika
Molnár Ildikó biológia, földrajz
Molnárné Borbás Katalin biológia, etika
Molnár Tamás biológia, kémia, környezetvédelem mota.berze@gmail.com
Nagy Tímea biológia, földrajz hajdune1104@freemail.hu
Pásztor Ferencné biológia, környezetvédelem, könyvtár informatika  paskati.berze@gmail.com

Biológia 

A gimnáziumi kerettanterv szerint  alapórán a 10-12. évfolyamon tanulnak biológiát a diákok. A biológia tagozat diákjai azonban már a 9. osztálytól, külön csoportban, intenzíven is foglalkoznak a tárggyal. Itt lehetőség van arra, hogy folyamatosan haladva, egymásra épülve sajátítsák el a közép- és emelt szintű követelményeket, melyhez laboratóriumi gyakorlatok is kapcsolódnak. A nevelő-oktató tevékenység során törekszünk arra, hogy a tanulók logikai készségét, problémamegoldó gondolkodását, memóriáját és komplex természettudományos szemléletét kialakítsuk, illetve fejlesszük, mely képessé teszi őket a tanulmányi versenyeken való helytállásra, s megalapozza sikeres felsőoktatási tanulmányaikat. Azoknak ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a biológia iránt, olyan egyetemen, főiskolán szeretnének továbbtanulni, ahol a biológia az egyik kötelező felvételi tárgy. /pl.:orvos, gyógyszerész, agrármérnök, pszichológus, stb./

Kémia 

A 9-10. évfolyamon lehetőség van heti 1-1 órában fakultációs foglalkozáson részt venni kémiából. Az orvosi egyetemeken (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész)kötelező két tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tenni. A foglalkozások célja ezekre a vizsgákra való eredményes felkészülés. Az emelt szintű érettségi követelményében a számolási feladatok kb. 40%-ban szerepelnek. Ezeknek a feladatoknak a készségszintű megoldásához a foglalkozások nélkülözhetetlenek. Természetesen a középszintű érettségi vizsga letételét is nagyban segíti a foglalkozásokon való részvétel, illetve, ha valaki csak középszintű érettségit tesz (pl. vegyészmérnöki karon tanul tovább), az egyetem sikeres elvégzéséhez akkor is elengedhetetlen az emelt szintű érettségi követelmény tudása. Aki kémiából szeretne továbbtanulni (élelmiszermérnök, környezetvédelmi mérnök, vegyész) feltétlenül ajánljuk a foglalkozásokon való részvételt.