Fizika-informatika

A munkaközösség tagjai:

 

Tanár Szak
Csordás Ágnes matematika-fizika-ábrázoló geometria,
a fizika munkaközösség vezetője
Bánkuti Anita matematika-informatika-technika
Botka Veronika informatika-német
Horváthné Zörög Anikó matematika-fizika-biológia
Ludányi Lajos, Ph.D kémia-fizika-informatika
Maruzsiné Sevella Judit matematika-fizika
Varga Tamásné Pitlik Emese matematika-fizika-informatika
Sike Zoltán informatika

 


Fizika

A fizika tantárgy a természet működésének törvényszerűségeit, a megismerés módszereit és mindezek alkalmazni képes tudásának hasznosságát igyekszik megismertetni a diákokkal.

A természettudományok, ezen belül a fizika középiskolai oktatásának fontos célja és feladata a természettudományos tantárgyak megszerettetése.
Iskolánkban lehetőség nyílik a 9-10. évfolyamon is heti egy többletórában fizikát tanulni.
Kiknek és miért ajánlott a fizikát emelt szinten tanulni?
•    Azoknak a tanulóknak fontos, akik valamilyen mérnöki, vagy természettudományos pályán szeretnének továbbtanulni, így ebből a tantárgyból tesznek közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát.   •    A 9-10.évfolyamon az emelt szintű csoportokban a diákoknak alkalmuk nyílik jobban elmélyülni a jelenségek megértésében.
•    Az alapórákon teljes osztálylétszám mellett kevés a lehetőség arra, hogy a tanulók önállóan kísérletezzenek, méréseket végezzenek. Ezért erre a területre különösen nagy hangsúlyt fektetünk ezekben a csoportokban. Célunk a természettudományos gondolkodás megismertetése.
•    A kísérletezés mellett a másik fontos terület a problémamegoldás, számításos feladatok elvégzése.
Természetesen az emelt szintű foglalkozások igénybevétele a 11-12. évfolyamon is lehetséges, és mindenképpen ajánlott az ebből a tárgyból érettségizőknek, hiszen ezeken az órákon már célzottan az érettségire való felkészítés folyik.
A fizika alaptudomány, amelynek saját fogalomrendszere, alapelvei és törvényei vannak, amelyeket a többi természettudomány is felhasznál a saját gondolati rendszere kimunkálásához. Ezért vállalnunk kell a fizikai előismeretek biztosítását a többi reáltantárgy tanításához és a harmonikusan sokrétű általános műveltség kialakításához.


A 10. és  12. évfolyam évfolyam vizsgáinak tematikája: