Idegen nyelvek

Idegennyelv-oktatás

A Berze Nagy János Gimnázium pedagógiai programjában kiemelten fontos helyen szerepel a nyelvtanulás, a magas szintű, használható nyelvtudás megszerzése, melynek segítségével tanulóink kiállják a próbát az élet különböző területein. Egy idegen nyelv ismerete nemcsak plusz pontszerzési lehetőség a továbbtanuláshoz, hanem könnyebb érvényesülést és karrierlehetőséget biztosít.

A tantervben megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak mind a társadalom, mind az egyén érdekével, hiszen a nálunk végzett tanulók legalább két idegen nyelvet sajátíthatnak el –egyéni szorgalmuktól is függően- legalább kommunikációs szinten, de a középfokú nyelvvizsgák tömeges megszerzése mellett a legjobbak képesek a felsőfokú nyelvvizsgák letételére is, ha a nyelvtanulás a mindennapok részévé válik számukra. Miért ajánljuk diákjainknak, hogy már kilencedik osztálytól heti öt órában tanuljanak legalább egy idegen nyelvet?

A gimnáziumba felvételt nyert tanulók gimnáziumi tanulmányaik megkezdése előtt szintfelmérő idegen nyelvi tesztet írnak, melynek eredménye alapján tudásszintjüknek megfelelő, kis létszámú nyelvi csoportokba soroljuk őket. Így, a kilencedik évfolyamon legjobb eredményt elérő tanulók alkotnak egy csoportot, akik akár haladó (B1+, B1), vagy középhaladó (A2) tankönyvvel folytathatják tanulmányaikat, építve a már megszerzett ismeretekre. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége az általános iskolában már szert tett némi nyelvismeretre, de felmerülő igény alapján indul teljesen kezdő csoport is. Ez a fajta differenciálás rendkívül eredményes, amelynek legfőbb bizonyítéka a diákjaink által szerzett közép- és felsőfokú bizonyítványok magas száma. A továbbtanulásnál komoly előnyt jelent a nyelvtudás, hiszen a maximálisan megszerezhető 100 plusz pont számításakor egy középfokú nyelvvizsga önmagában 28 pontot jelent, míg a felsőfok 40-et.

Azonban csak a heti öt nyelvi óra teszi lehetővé, hogy tanulóink – különösen igaz ez a nyolc osztályos tagozaton már ötödik osztályban angol nyelvet választó tanulók esetében – már a 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tegyenek az adott idegen nyelvből, a 12. év végén pedig lehetőségük van emelt szinten is bizonyítani, ami B2-es, azaz középfokú nyelvvizsgának felel meg. Amennyiben az angol nyelv számukra felvételi tárgy, akkor az emelt szintért járó 50 plusz pontra is jogosultak.

 

Heti három nyelvi órában azoknak a tanulóknak a számára, akik már általános iskolában is angol nyelvet tanultak, a B1 szintű (középszint) érettségi vizsga letételét tudjuk biztosítani. Azok a tanulók azonban, akik kezdő szinten vállalják egy idegen nyelv tanulását heti három órában, a 12. év végére csak A2 szintre (alapfok) juthatnak el.
Nyelvi Munkaközösség

 

Kedves Kollégák!

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumot támogató Berze Iskolafejlesztési Alapítvány – az angol munkaközösség közreműködésével – az idei tanévben is megrendezi a Berze angol nyelvi szépkiejtési és nyelvismereti versenyét, melyre nagyon sok szeretettel meghívjuk az angolul tanuló diákokat és felkészítő tanáraikat.

A verseny időpontja 2018. december 07. péntek, 14.30 óra.

A verseny helye: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, Kossuth L. utca 33.

A verseny kategóriái:

5. évfolyam 2-3 órás csoport
4-5 órás csoport
6. évfolyam 2-3 órás csoport
4-5 órás csoport
7. évfolyam 2-3 órás csoport
4-5 órás csoport
8. évfolyam 2-3 órás csoport
4-5 órás csoport

Iskolánként és kategóriánként maximum 3 tanuló részvételét tudjuk elfogadni, vagyis egy iskola, ha minden kategóriában küld nevezést, akkor 24 főt tud benevezni a versenyre.

Nevezési határidő: 2018. november 16., péntek. A verseny szervezése érdekében határidőn túli nevezést nem áll módunkban elfogadni, így kérjük, hogy a részvételi szándékot mindenki a megadott határidőig jelezze az alábbiak szerint.

A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a csatolt jelentkezési lapon a versenyző tanulók nevét, évfolyamát, kategóriáját, és annak a kollégának a nevét és elérhetőségét, aki részt tudna venni a zsűri munkájában. Kérjük, hogy a versenyző tanulók és felkészítő tanáraik nevét nyomtatott betűvel tüntessék fel az oklevelek kiállítása és a versennyel kapcsolatos adminisztráció minél pontosabb ellátása érdekében.

A versenyző diákoknak a következő feladatokat kell teljesíteni: elsőként egy rövid szöveget kell elmondaniuk fejből, melyet saját maguk választottak ki felkészítő tanárukkal együtt. Ennek hossza 5. és 6. évfolyam esetén 6-10 sor, 7. és 8. évfolyam esetén 10-15 sor legyen. Szeretnénk kérni, hogy a diákok hozzák el kinyomtatott formában memoriterük szövegét, hogy a zsűri tagjai szükség esetén tudjanak segíteni. A saját szöveg elmondását egy, a zsűritől kapott szöveg értelmező felolvasása, valamint a szöveggel kapcsolatos kérdésekre történő válaszadás követi. A versenyen kapott szöveg értő felolvasása és az azzal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok nagyobb hangsúlyt kapnak az értékeléskor, mint a hozott szöveg elmondása.

Ebben a tanévben 700 Ft nevezési díjat kérünk (a támogatás az Alapítvány számlájára utalandó), melyből könyvjutalmakat és a tanulók számára frissítőt tudunk biztosítani.

Köszönjük a nevezést és mindenkit várunk sok szeretettel!

Ha a jelentkezéssel vagy a verseny menetével kapcsolatban bármilyen jellegű kérdés felmerülne, akkor a gimnázium 37/505-265-ös telefonszámán keressék Katona Fatime tanárnőt.

 

 


Angol

A munkaközösség tagjai:

Tanár Szak
Bárdos Éva angol
Bognár Judit angol-orosz
Horváthné Csanálosi Piroska angol
Katona Fatime angol
Kezes Ágnes angol
Knábné Drelyó Zsuzsanna angol-francia-orosz
Kovács Melinda angol-matematika
Pokovai Aranka angol-orosz
Varga Anikó angol
Varga Zsolt dr. magyar-angol
Végh Hajnalka magyar-angol, az angol munkaközösség vezetője

 

 


Német

A munkaközösség tagjai:

 

Tanár Szak
Sidló Erika földrajz-német, a német munkaközösség vezetője
Bánszkiné Morvai Éva német-történelem
Botka Veronika német
Fehér Sabine német
Makóiné Szalai Ildikó magyar-német
Suskóné Urbanovics Cecília német
Várallyayné Hatala Emese német-történelem

 


Spanyol

Tisztelt Olvasó!

Intézményünkben a 2012/2013-as tanévtől választható második idegen nyelvként a spanyol nyelv. A 2013/2014-es tanévtől kezdve a spanyol nyelvet választó diákok már 9-ik évtől kezdve heti három órában tanulhatják a nyelvet, egészen a 12-ik tanév végéig. Az alapórák mellett heti két órában szakköri foglalkozásokra járhatnak a tanulók, így akár négy éven át, heti öt órában is tanulhatja a nyelvet, s jó esélyekkel vághat neki nyelvvizsgának vagy nyelvi érettséginek.

A nyelvet Nagy Noémi és Kuthy Erika tanárnők oktatják.

 


Francia

Francia nyelvből is lehetőség van arra, hogy heti 5 órában tanulják a diákok a nyelvet. Az alapóra heti 3, ezt egészíti ki heti 2 óra.

Azok a diákok, akik élnek a tagozat lehetőségével, a 12. évfolyamon sikerrel tehetik le a közép- és emelt szintű érettségit, illetve a középfokú nyelvvizsgát.

Miért is érdemes franciául megtanulni?
1. Franciául a világ minden részén beszélnek.

2. A francia nyelv segít a munkakeresésben: a nemzetközi munkapiacon előny, ha valaki franciául beszél. A francia nyelv ismerete megnyitja a francia vállalatok kapuit Franciaországban, illetve bármelyik másik frankofón országban – pl. Kanadában, Svájcban, Belgiumban.

3. Egyetemeken nagy előny a francia nyelvtudás, mert remek ösztöndíj lehetőségeket nyújt.  A franciául tudó diákok előtt megnyílik a lehetőség, hogy francia kormányösztöndíjban részesüljenek, posztgraduális tanulmányaikat bármely szakterületen Franciaországban végezzék, illetve nemzetközileg elismert diplomát kapjanak. Ezen kívül a diploma feltétele a két nyelvvizsga!

4. A nemzetközi kapcsolatok nyelve. Az ENSZ-ben, az Európai Unióban, az UNESCO-ban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban, a Vöröskeresztnél vagy számos nemzetközi jogi intézményben a francia hivatalos nyelv, s egyben a munka nyelve is. Az európai intézmények három székhelyén, Strasbourgban, Brüsszelben és Luxembourgban is franciául beszélnek.

5. Nem elég csak egyetlen nyelvet tanulni! A mai világban nem elég, ha valaki csak egy idegen nyelven beszél. A több nyelven beszélő diákoknak megnőnek az esélyei a hazai és nemzetközi munkapiacon. Egy másik nyelv elsajátítása gazdagítja az ismereteket, új személyes és szakmai távlatokat nyit meg.

6. Nyelv, melyet jó tanulni! Egyes hiedelmek ellenére franciául nem nehéz megtanulni.  Kétségtelen: elsajátításához fegyelemre van szükség, ám cserébe hihetetlen árnyalt kifejezéskészletet kap a gyermek, aki néhány lecke után már kommunikálni is képes lesz ezen a nyelven. Számos olyan módszer létezik, mellyel már az iskolai 9. osztályaitól kezdve játék a tanulás. A diákok szívesen tanulnak franciául, hiszen a francia nyelv lágy, dallamos.