Idegen nyelvek

Idegennyelv-oktatás

A Berze Nagy János Gimnázium pedagógiai programjában kiemelten fontos helyen szerepel a nyelvtanulás, a magas szintű, használható nyelvtudás megszerzése, melynek segítségével tanulóink kiállják a próbát az élet különböző területein. Egy idegen nyelv ismerete nemcsak plusz pontszerzési lehetőség a továbbtanuláshoz, hanem könnyebb érvényesülést és karrierlehetőséget biztosít.

A tantervben megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak mind a társadalom, mind az egyén érdekével, hiszen a nálunk végzett tanulók legalább két idegen nyelvet sajátíthatnak el –egyéni szorgalmuktól is függően- legalább kommunikációs szinten, de a középfokú nyelvvizsgák tömeges megszerzése mellett a legjobbak képesek a felsőfokú nyelvvizsgák letételére is, ha a nyelvtanulás a mindennapok részévé válik számukra. Miért ajánljuk diákjainknak, hogy már kilencedik osztálytól heti öt órában tanuljanak legalább egy idegen nyelvet?

A gimnáziumba felvételt nyert tanulók gimnáziumi tanulmányaik megkezdése előtt szintfelmérő idegen nyelvi tesztet írnak, melynek eredménye alapján tudásszintjüknek megfelelő, kis létszámú nyelvi csoportokba soroljuk őket. Így, a kilencedik évfolyamon legjobb eredményt elérő tanulók alkotnak egy csoportot, akik akár haladó (B1+, B1), vagy középhaladó (A2) tankönyvvel folytathatják tanulmányaikat, építve a már megszerzett ismeretekre. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége az általános iskolában már szert tett némi nyelvismeretre, de felmerülő igény alapján indul teljesen kezdő csoport is. Ez a fajta differenciálás rendkívül eredményes, amelynek legfőbb bizonyítéka a diákjaink által szerzett közép- és felsőfokú bizonyítványok magas száma. A továbbtanulásnál komoly előnyt jelent a nyelvtudás, hiszen a maximálisan megszerezhető 100 plusz pont számításakor egy középfokú nyelvvizsga önmagában 28 pontot jelent, míg a felsőfok 40-et.

Azonban csak a heti öt nyelvi óra teszi lehetővé, hogy tanulóink – különösen igaz ez a nyolc osztályos tagozaton már ötödik osztályban angol nyelvet választó tanulók esetében – már a 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tegyenek az adott idegen nyelvből, a 12. év végén pedig lehetőségük van emelt szinten is bizonyítani, ami B2-es, azaz középfokú nyelvvizsgának felel meg. Amennyiben az angol nyelv számukra felvételi tárgy, akkor az emelt szintért járó 50 plusz pontra is jogosultak.

 

Heti három nyelvi órában azoknak a tanulóknak a számára, akik már általános iskolában is angol nyelvet tanultak, a B1 szintű (középszint) érettségi vizsga letételét tudjuk biztosítani. Azok a tanulók azonban, akik kezdő szinten vállalják egy idegen nyelv tanulását heti három órában, a 12. év végére csak A2 szintre (alapfok) juthatnak el.

 


Nyelvi munkaközösségek

Angol

A munkaközösség tagjai:

Tanár Szak
Bárdos Éva angol
Bognár Judit angol-orosz
Horváthné Csanálosi Piroska angol
Katona Fatime angol
Kezes Ágnes angol
Knábné Drelyó Zsuzsanna angol-francia-orosz
Kovács Melinda angol-matematika
Pokovai Aranka angol-orosz
Varga Zsolt dr. magyar-angol
Végh Hajnalka magyar-angol, az angol munkaközösség vezetője

 


Német

A munkaközösség tagjai:

 

Tanár Szak
Sidló Erika földrajz-német, a német munkaközösség vezetője
Bánszkiné Morvai Éva német-történelem
Botka Veronika német
Fehér Sabine német
Makóiné Szalai Ildikó magyar-német
Várallyayné Hatala Emese német-történelem

 


Spanyol

Tisztelt Olvasó!

Intézményünkben a 2012/2013-as tanévtől választható második idegen nyelvként a spanyol nyelv. A 2013/2014-es tanévtől kezdve a spanyol nyelvet választó diákok már 9-ik évtől kezdve heti három órában tanulhatják a nyelvet, egészen a 12-ik tanév végéig. Az alapórák mellett heti két órában szakköri foglalkozásokra járhatnak a tanulók, így akár négy éven át, heti öt órában is tanulhatja a nyelvet, s jó esélyekkel vághat neki nyelvvizsgának vagy nyelvi érettséginek.

A nyelvet Nagy Noémi és Kuthy Erika tanárnők oktatják.


A munkaközösség rendezvényei

 

Berze angol nyelvi szépkiejtési- és nyelvismereti verseny

A jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályozás miatt a 2020/2021-es tanévben elmarad.