Magyar nyelv és irodalom-művészetek

A gimnázium magyar munkaközössége tevékenyen részt vesz az iskola életében. A tanítási órákon kívül az ünnepségek szervezése, a versenyekre való felkészítés és a szavalóverseny csak néhány példa arra, hogy a munkaközösség milyen feladatokat lát el az iskola és a tanulók életében.

A munkaközösség tagjai:

Tanár Szak
Csintalan Edina magyar nyelv és irodalom-hittan
a magyar nyelv és irodalom-művészetek munkaközösség-vezetője
Barna Viktor Péter  magyar nyelv és irodalom – testnevelés
Bibók Roland  magyar nyelv és irodalom – történelem
Madaras László  rajz- és vizuális kultúra
Simon Tamás magyar nyelv és irodalom – történelem
Szabó Klaudia magyar nyelv és irodalom – német
Tomcsik Erika magyar nyelv és irodalom
Zeke Katalin  ének-zene – magyar

 


Magyar irodalom fakultációs képzés

9. évfolyam

A foglalkozás célja az irodalmi tanulmányok elmélyítése, az alapórai témák kiegészítése és készségfejlesztés. A mitológiai ismeretek bővítése mellett a kortárs magyar irodalom is jelentős teret kap. A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre és készségek megnyilatkozására: például prezentációk, kiselőadások készítésére, önálló műelemzésre, vitára, véleménynyilvánításra. Elsősorban azokat várjuk, akik szeretnek olvasni, és médiatudomány, kommunikáció, bölcsészettudományi, illetve jogi pályára készülnek. De ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban tanulnak tovább, hiszen az itt elsajátított készségek hasznosíthatók más tantárgyak érettségi követelményeinek magasabb szintű teljesítésében: esszéírás, érvelés stb. A tematika a tanulók kérése és aktuális kulturális események kapcsán bővíthető.


 


Rajz és vizuális kultúra

A 10. évfolyam osztályvizsgájának tematikája vizuális kultúra tantárgyból:

 • Őskor művészete – építészet
 • Őskor művészete – szobrászat
 • Őskor művészete – festészet
 • Egyiptomi művészet – szobrászat
 • Egyiptomi művészet – festészet
 • Egyiptomi művészet – építészet
 • Görög művészet – Kréta, Knosszoszi palota
 • Görög művészet – Archaikus kor, szobrászat
 • Görög művészet – Klasszikus kor, szobrászat
 • Görög művészet – Hellenisztikus kor, szobrászat
 • Görög művészet – Építészet
 • Görög művészet – Festészet
 • Római művészet – portré szobrászat
 • Római művészet – építészet
 • Ókeresztény művészet – Katakomba művészet, festészet-szobrászat

 

# Fájl Leírás
1 Kották