Magyar nyelv és irodalom-művészetek

A gimnázium magyar munkaközössége tevékenyen részt vesz az iskola életében. A tanítási órákon kívül az ünnepségek szervezése, a versenyekre való felkészítés és a szavalóverseny csak néhány példa arra, hogy a munkaközösség milyen feladatokat lát el az iskola és a tanulók életében.

A munkaközösség tagjai:

Tanár Szak Elérhetőség
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar-orosz, a magyar munkaközösség vezetője bardosne.ke@gmail.com
Barna Viktor Péter magyar-testnevelés viktorbarna77@gmail.com
Csintalan Edina magyar jcsedina01@gmail.com
Makóiné Szalai Ildikó magyar-német mszildi2@gmail.com
Simon Tamás magyar-történelem simontamas7@gmail.com
Szabó Klaudia magyar-német sz.dia1993@gmail.com
Bibók Roland magyar-történelem bibok.roland266@gmail.com
Végh Hajnalka magyar-angol vegh.hajnalka@gmail.com
Madaras László rajz madaras70@gmail.com
Zeke Katalin ének-zene zekekatalin@gmail.com

Magyar irodalom fakultációs képzés

9. évfolyam

A foglalkozás célja az irodalmi tanulmányok elmélyítése, az alapórai témák kiegészítése és készségfejlesztés. A mitológiai ismeretek bővítése mellett a kortárs magyar irodalom is jelentős teret kap. A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre és készségek megnyilatkozására: például prezentációk, kiselőadások készítésére, önálló műelemzésre, vitára, véleménynyilvánításra. Elsősorban azokat várjuk, akik szeretnek olvasni, és médiatudomány, kommunikáció, bölcsészettudományi, illetve jogi pályára készülnek. De ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban tanulnak tovább, hiszen az itt elsajátított készségek hasznosíthatók más tantárgyak érettségi követelményeinek magasabb szintű teljesítésében: esszéírás, érvelés stb. A tematika a tanulók kérése és aktuális kulturális események kapcsán bővíthető.


Vizsgatételek magyar irodalomból a 10. évfolyam számára

 • Az eposz műfaja, az eposzi kellékek, az időmértékes verselés, az Iliász
 • Az Odüsszeia
 • Szophoklész: Antigoné
 • Vergilius költészete,  az ecloga műfaja, Horatius költészete
 • A Biblia
 • A középkor magyar irodalma: Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Margit-legenda
 • A reneszánsz – Janus Pannonius költészete
 • Balassi Bálint szerelmi költészete, vitézi versei és istenes énekei
 • Shakespeare: Rómeó és Júlia
 • Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem – barokk vonások
 • A francia klasszicista dráma, Moliere: Tartuffe
 • A magyar felvilágosodás, Bessenyi György: Magyarság, Kazinczy és a nyelvújítási harc
 • A rokokó stílus, Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete
 • A felvilágosodás eszméi és a népiesség Csokonai költészetében (Az estve, Szerelemdal a …)
 • Elégikus látásmód Berzsenyi lírájában
 • Puskin: Anyegin
 • Katona József: Bánk bán
 • Kölcsey, a hazafi – Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi 2.éneke, Parainesis
 • Vörösmarty: Csongor és Tünde
 • Vörösmarty lírája

Egyes esetekben a szaktanárok megítélése szerint osztályonként lehetnek eltérések.


Rajz és vizuális kommunikáció

 1. évfolyam:Rajzi eszközök sajátosságai
  Sík a síkon
  Kockológia
  Forgástestek
  Rajzi eszközök sajátosságai:
  Ismerje meg az egyes rajzeszközök helyes tartását, használatát, képes legyen az egyszerű tónusozási formák, felületek alkalmazására. Ceruza, szén, tus, kréta rajzi lehetőségei, tónusozás helyes alkalmazása.
  Sík a síkon, kockológia, forgástestek:
  Tudja, és alkalmazza a konvencionális rajzi ábrázolási formákat, a kockológia szabályait. Forgás-és szögletes testek csendélet-szerű ábrázolása, szabad formák, termésrajzok, drapéria ábrázolási szabályai.
 1. évfolyam Klasszikus tanulmányrajzok
  Drapéria rajzok
  Fejrajz
  Festészeti gyakorlatok
  Klasszikus tanulmányrajzok (drapéria, fejrajz)
  Ismerje meg a csendélet, enterieur (belső tér) képi hagyományait, a tanulmányrajz, portréábrázolás alapvető sajátosságait, a fej, vállöv rajzi anatómiáját.
  Festészeti gyakorlatok:
  Legyen fogalma az egyszerű festészeti,-alla prima technikákról, (akvarell, pasztell, tempera technikája).
# Fájl Leírás
1 Kották