Óraszög

Kezdőlap ] Bevezetés ] [ Óraszög ] Napóratípusok ] Helyi idő – zónaidő ] A Nap magassága ] A Nap magasság szögének pontosságáról ] A földrajzi szélesség ] Horizontális napóra ] Vertikális napóra ] Az egyszerű módszer ] Általánosítható módszer függőleges kelet-nyugati síkra ] Asztali napóra ] Vertikális elforgatott síkú napóra ] A fal elfordulási szögének meghatározása ] A mutató állása a falhoz képest ] Pontosság, korrekciók ] Jelölések ] Irodalomjegyzék ]

 

Gondoljuk át a Föld forgásából adódó következményeket. [1]

Ha az Északi-sarkon állunk a nyári félévben (március 21. és szeptember 21. között), a Föld forgásából adódóan azt tapasztaljuk, hogy a Nap az égen egyenletesen körbejár. Június 22-ig napról napra magasabban halad, utána alacsonyabban. A két szélső napon pedig a látóhatár peremén jár körbe. Egy napon belül a magasság nem változik számottevően, nyugodtan mondhatjuk, hogy körbejár 24 óra alatt. A szögsebesség 360°/24h, azaz 15 fokot halad óránként, tehát egy fokot négy perc alatt tesz meg.

1. ábra

Szúrjunk le most egy pálcát merőlegesen az Északi-sarkon. Az említettekből adódóan a pálca árnyéka is egyenletesen körbejár, 15 fokot halad óránként. Egy nap alatt a pálca végpontja egy teljes kört jár be (1. ábra). A kör sugara hosszabb távon változik, a nyári napfordulónál a legkisebb , ahol h a pálca hossza, r a kör sugara. A nyári félév első és utolsó napján az árnyék „végtelen”, a síkkal párhuzamos napsütés következtében.

Minden napra igaz, hogy a Nap és árnyék síkja a Föld tengelye (poláris) körül egyenletesen körülfordul a megadott szögsebességgel (2. ábra). Ez a sík a Földhöz képest keletről nyugatra forog. A továbbiakban ezt a síkot (vagy az ilyen síkot) óraszög-síknak fogjuk nevezni, ez lesz számításaink egyik alapja. Az óraszögön pedig értsük az óraszög-sík észak-déli helyzete és az adott időponthoz tartozó helyzete által meghatározott szöget. Az észak-déli helyzetet saját hosszúsági körünk alapján állapítjuk meg. Ekkor , ahol a Föld forgásának szögsebessége. Magát a szöget ennek megfelelően mérhetjük nulla órától, de néha célszerűbb 12 órától.

2. ábra

Menjünk most át a Föld egy másik pontjára. Mi most Gyöngyös helyéhez igazodunk, de máshol a megfelelő szélességi körön minden ugyanígy adódik. E mondat már sejteti, hogy ha találunk egy hordozható napórát, az rögtön elárulja, hogy melyik szélességi körre készült. Ez biztosan igaz, ha a napóra vízszintes síkú, tehát horizontális. Függőleges, vagy más sík esetén a helyzet bonyolultabb, hiszen a függőleges sík is különböző tájolású lehet. Itt a kelet-nyugati tájolású síkon lévő napóra azonosítható könnyen, bár pusztán a napóra képe alapján eldönthető, hogy milyen tájolású falon található, ha teljes napóra. Teljes a napóra, ha a dátumot is mutatja.