Erdei tábor

Az erdei iskoláról

Az erdei iskolát a sástói ifjúsági táborban rendezzük meg. Az ötnapos tábor során a gyerekek hat rajba sorolva hat foglalkozáson vesznek részt. A rajokat az osztályszerkezet teljes fellazításával alakítjuk ki, annak érdekében, hogy az egyazon évfolyamra, de más-más osztályba járó gyerekek megismerhessék egymást. A foglalkozások egy-egy kisebb (3-5 km-es) gyakorlótúra közben teljesíthetők (nagyjából biológia, kémia, földrajz, tájékozódási ismeretek, játék a természetben, irodalom az erdőben. A gyerekek az éjszakát a tábor faházaiban töltik.

Kiegészítő programként éjszakai túrát, lövészetet, táncházat, vetélkedőt szervezünk, a végén egy vizsgának is tekinthető akadályversenyt tartunk, míg utolsó este, ahogy kell, tábortűz mellett összegezzük a történteket.

A tábor fontos jellemzője, hogy nem nézünk filmet, kerüljük a telefon használatát, abból a megfontolásból, hogy a gyerekek teljes figyelmükkel a környezet, illetve egymás felé forduljanak.

Élet az erdei iskolában

Utazás, érkezés, tábornyitás

A felszerelést a szülők szállítják fel Sástóra autóval, osztályonként. Mi egy darabig kisvonattal – vagy, ha nem jár éppen: busszal – megyünk, utána felsétálunk Sástóra – ez amolyan bemelegítő gyalogtúra.

A táborba érkezve megtörténik a szállás elfoglalása, majd a tábornyitó ünnepség. Ez zászlófelvonással indul, majd elhangzanak a legfontosabb tudnivalók.

Az elhelyezés faházakban történik.

Minden nap reggeli tornával indul (gimnasztika és futás).

 

Foglalkozások az erdei iskolában

A 9. évfolyam diákjait hat rajba soroljuk, véletlenszerűen – azért, hogy a különböző osztályokba járók megismerkedhessenek -, arra azért ügyelve, hogy az ,,ivararány” minden rajban hasonló legyen.

A hat raj az érkezés délutánján, a második és harmadik nap délelőttjén és délutánján, illetve az utolsó nap délelőttjén egy-egy foglalkozáson vesz részt. Ezek hagyományosan a következők:

 1. Természetföldrajz

A túrák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek megismerjék egyrészt a tanórai keretek között elméletben tanultak gyakorlati, kézzel fogható részét, másrészt megismerkedjenek saját élőhelyükkel. Megismerkedhetnek az alábbiakkal, amik jó alapokat biztosítanak a későbbiekben tanulandó ökológiai tanulmányaikhoz.

img_0238

 • Tavak feltöltődési folyamata
 • Völgyképződés
 • Víz munkavégzése
 • Domborzati viszonyok
 • Állat- és növénytársulások
 1. Növényismeret

Növénytani vizsgálódásunkat Mátraházától Sástóig lefelé haladva végezzük. Az ismereteket előre elkészített munkalapokon rögzítik a tanulók. Ennek során bemutatjuk az adott élőhely éghajlati viszonyait, természeti értékeit, a hazai klímazonális növénytársulásokat, jellemző fajaikat. Fontosnak tartjuk, hogy az ökológiai vizsgálat kiegészüljön természetvédelmi-környezetvédelmi fogalmakkal, problémákkal.

A mátraházai parkoló mellett, az északi oldalon a hegyvidéki bükkös az első állomásunk, majd átfordulunk a déli oldalra, ahol gyertyános bükkösben haladunk tovább. Rövid idő múlva a bükköt tölgyek váltják, először gyertyános tölgyesen át vezet utunk, majd az egyre világosodó cseres tölgyesbe érünk.

Sétánk során találkozunk extrazonális és intrazonális társulásokkal is. Ilyen extrazonális élőhely például Farkas-kútnál, a patakvölgyben – zónáján kívül – megjelenő gyertyános bükkös, illetve intrazonális példák a Szajla forrás fölötti hegyi kaszálórét vagy a Sástó vízi társulásai. Az élőhelyek egy része természet közeli, más helyek az emberi beavatkozás nyomait viselik, pl. a letermelt erdő helyén növő fiatalos, a kaszált rét, vagy a Sás-tó mesterségesen fenntartott élővilága. (Molnárné Borbás Katalin tanárnő összefoglalója)

img_3344

 1. Vízminőség-vizsgálat

A Mátrában található felszíni és felszín alatti víztípusok tulajdonságainak terepen történő vizsgálatát végezzük. A mintavétel patakból, tóból és forrásból történik, majd meghatározzuk a vizek néhány fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságát. Egy hordozható minilabor eszközkészletével mérjük a kémhatást, a hőmérsékletet, a vízkeménységet, a nitráttartalmat és foszfáttartalmat. A kapott adatok értékelése alapján következik a vizek minőségi besorolása. A különböző helyeken elvégzett vizsgálati eredmények összehasonlítása, majd a különbségek, eltérések lehetséges magyarázata. (Molnár Ildikó tanárnő összefoglalója)

img_1979

 1. Játék a természetben

A foglalkozás célja bebizonyítani, hogy a természetben modern technikai eszközök nélkül is jól érezhetjük magunkat, sőt, akár játszhatunk is. A diákok több hagyományos népi játékkal ismerkednek meg, elsajátítják a gólyaláb használatát, sőt olyan összetett – és manapság egyre népszerűbb – csapatjátékokat is megtanulnak, mint a méta.

img_3318

A Gyurkó Péter tanár úr vezette foglalkozáson fergeteges hangulat alakul ki, amely még az időjárás viszontagságait is képes feledtetni.

 1. Bevisszük a humán kultúrát az erdőbe

Ezt a foglalkozást Bibók Roland tanár úr tartja.

 1. Tájékozódási ismeretek

A diákok elsajátítják a turista- és a tájfutó térkép, illetve a tájoló használatát, továbbá hagyományos és modern tájékozódást szolgáló eljárásokkal (oldal- illetve hátrametszés; GPS) ismerkednek meg. Az elméleti ismereteket a terepen is alkalmazzák, kisebb csoportokban megoldva tájékozódási feladatokat.

A terepgyakorlat során a meredekebb hegyoldalon való leereszkedés technikáját is megtanulják.

A foglalkozást dr. Czinder Péter vezeti.

A foglalkozásokat esőben is megtartjuk ám! Ilyenkor esőkabátot öltünk, illetve – amennyire lehet – fedezékbe vonulunk.

bal0018 bal0008

Kiegészítő foglalkozások

Igyekszünk minden estére közös elfoglaltságot biztosítani. Az a szokás, hogy egy estét a sportpályán, táncosok vezetésével tartott táncház, egyet az éjszakai túra tölt ki. Szervezünk vetélkedőt, célba lövést és az utolsó este – természetesen – tábortüzet, ahol az osztályoknak lehetőségük van rövid műsorral kedveskedni a többieknek.

img_3353

Az utolsó nap a tábor rendbetételével indul, majd gyalog hazasétálunk Gyöngyösre. Ez – ennyi túra után – már meg se kottyan. A táborozás az iskola belső udvarán fejeződik be: elénekeljük a Berze-indulót, majd átadjuk magunkat a nyári szünet örömeinek.

Köszönöm valamennyi kollégám segítségét, akik esőben-szélben-napsütésben segítségemre voltak a tábor megrendezésében, illetve Láng Lajos úrnak, hogy kedvezményesen biztosítja a számunkra a helyszínt.

Dr. Czinder Péter táborvezető

Tájékoztató a 2023-as erdei iskoláról