Továbbtanulás

Online Ifjúsági szabadegyetem

 

A Pandémia hazai súlyosbodása és a november 9-én bejelentett szigorítások következtében, a szabadegyetemet a résztvevők biztonsága érdekében online platformon szervezzük meg, 2020. november 26-27-én. A programtervet az alábbi levél mellékleteként csatolva tekintheti meg.

A szabadegyetem zoom felületen kerül megrendezésre, az előadások és szekciók belépési linkjét rendezvény előtti napon fogjuk elküldeni a regisztrációban feltüntetett e-mail címre.

A rendezvény az Európai Unió által támogatott program keretében valósul meg, ezért a költségek elszámolhatósága érdekében az eseményen képernyőképet készítünk, amelyen a résztvevők képmása felismerhetően fog szerepelni. A képmás személyes adatnak minősül, ezért a képernyőkép készítése, a képmások kezelése és tárolása kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásával felel meg a hatályos jogszabályoknak.

Fentieket tekintetbe véve a rendezvényen való részvétel feltétele a résztvevők hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az előadásokon és a workshopokon résztvevőkről képernyőkép készül. Ezt a nyilatkozatot a regisztráció alapján a résztvevők, a szabadegyetem elérési linkjét is tartalmazó értesítésben tehetik meg az eseményt megelőző naptól.

Kérjük, hogy 2020.11.20-ig az alábbi regisztrációs felületen erősítse meg részvételi szándékát.

Regisztrációs felületért kattintson ide!

Kérdéseit továbbra is szívesen fogadjuk a modszertan@erifa.hu e-mail címen.

 


Barna Dominika vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói nagykövete.

2020. november 19., csütörtök 17 óra! Élő tájékoztató, megbeszélésre invitáljuk a diákokat!

Az alábbi linken tudnak majd a diákok becsatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU1ZjM4YWMtZmIyNy00NDJlLWI3ODUtNDQ0ZDRhNWFmYmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8dd01b8-7276-4ace-aa9d-5767f0f4a5af%22%2c%22Oid%22%3a%2293a7f1d1-015e-4320-8a53-c7997baae322%22%7d

Barna Dominika Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Nagykövet