Általánosítható módszer függőleges kelet-nyugati síkra

Kezdőlap ] Bevezetés ] Óraszög ] Napóratípusok ] Helyi idő – zónaidő ] A Nap magassága ] A Nap magasság szögének pontosságáról ] A földrajzi szélesség ] Horizontális napóra ] Vertikális napóra ] Az egyszerű módszer ] [ Általánosítható módszer függőleges kelet-nyugati síkra ] Asztali napóra ] Vertikális elforgatott síkú napóra ] A fal elfordulási szögének meghatározása ] A mutató állása a falhoz képest ] Pontosság, korrekciók ] Jelölések ] Irodalomjegyzék ]

 

Itt a megfelelő síkok, egyenesek vektorok térbeli egyenletével, koordinátáival számolunk.

Röviden és szemléletesen a következőt kell látnunk. Az adott pillanathoz tartozó napsugár-egyenesek egyike átmegy a mutatópálca végpontján, és metszi a fal síkját. Ez a pont az árnyék végpontja, kezdőpontja az origó.

A koordinátarendszer y tengelye a korábbiaktól eltérően legyen Ny-K irányú, x tengelye a horizonton D irányú, z tengelye függőleges. Ebben a koordináta rendszerben tekintjük az egyes alakzatokat.

A falsík egyenlete itt most:

.

Szükségünk van még a mutató végpontján átmenő napsugár-egyenes egyenletére. A h hosszúságú árnyékvető pálca végpontjának koordinátái:

Határozzuk meg a napsugár egyenesének irányvektorát. Ehhez keressünk két pontot az egyenesen. Az egyik pont (P) legyen az óraszög-sík és az ekvatoriális egységkör metszéspontja, a másik a horizont síkjára a Nap által vetített képe ennek a pontnak (P’’).

A P pont koordinátái az ekvatoriális síkban: .

11. ábra

Koordinátarendszerünkben ugyanennek a pontnak a koordinátái (11. ábra):

12. ábra

A napsugár P-n átmenő egyenese az OPP’ síkban, a P’’ pontban metszi a horizont síkját (12. ábra). Itt ketté kell vennünk a folytatást, aszerint, hogy a Nap az ekvatoriális sík felett van, vagy alatta van. Ha a sík felett van ( ) akkor a 12. ábra alapján (balra) az OPP’’ háromszögben a szinusztételt felírva:

,

ebből

 .

A P’’ pont koordinátái ezért:

.

A keresett irányvektor

Az egyenes paraméteres egyenletrendszere:

A falsíkból a napsugár kimetszi az árnyék végpontját, ezért vegyük a sík és egyenes metszéspontját, tehát az egyenes egyenletrendszeréből a falsík egyenletébe helyettesítve:

Ebből a p paraméterre:

adódik.

A falsík természetes kétdimenziós koordinátarendszerében:

Ezek már megjelölhetők a számlapon a megfelelő időhöz tartozó pálcaárnyék-végpont koordinátái.

Ha , akkor is ezen összefüggésekhez jutunk, ha α-t előjelesen vesszük. A megfelelő ábrát azonban érdemes megtekintenünk: 12. ábrán jobbra. Az ábrán a szög előjelét nem vettük figyelembe, csak a feliratban jelöltük.