E-ügyintézés útmutató

Elektronikus ügyintézés a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 2019. szeptemberétől bizonyos ügytípusokra bevezette az elektronikus ügyintézés lehetőségét a gondviselők számára.

Ezek közül a leggyakoribb ügytípusok a következők:

1. Tanulói mulasztás igazolása
2. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása
3. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása
4. Fakultáció leadása/felvétele – csoportváltási kérelmek (csak félévkor és év végén)
5. Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása
6. Vizsgára jelentkezés
7. Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Az elektronikus ügyintézés elindítását és nyomon követését ezzel a leírással segítjük.


  1. lépés: Az elektronikus ügy elindítása a KRÉTA napló felületéről:

Lépjen be a KRÉTA napló felületére a https://klik031597001.e-kreta.hu (Fontos, hogy a gondviselői felhasználói névvel és jelszóval lépjen be, amit mindenki megkapott. Ha ezt a belépési lehetőséget nem ismeri, akkor a problémát írja le az enaplo@berze.hu címre küldött levélben és rövidesen megkapja a hozzáférését.)

Belépés után a menüben látja az e-Ügyintézés menüpontot:

Ezt kiválasztva a felület átirányításra kerül az e-ügyintézés felületére és a bejelentkeztetés is automatikusan megtörténik. Ez a felület így néz ki:

Megjegyzés: Erre a felületre be lehet jelentkezni a Kréta felületétől függetlenül is a https://eugyintezes.e-kreta.hu címen a KRÉTÁ-ban használt gondviselői felhasználói névvel és jelszóval.


 

  1. lépés: Az ügy elindítása az e-ügyintézés felületén:

A Berze Nagy János Gimnáziumban indítható leggyakoribb ügyek a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés részben találhatók, ott kell a megfelelőt kiválasztani. A kiválasztás után mindegyiknél egy űrlap jelenik meg a következő tartalmakkal:

ÜGY NEVE: Tanulói mulasztás igazolása

Ez az ügy akkor indítandó, ha

1. az orvos által kiadott igazolást szeretné eljuttatni az iskolába elektronikusan vagy
2. a szülői igazolása terhére (évente 3 nap) szeretne a gondviselő benyújtani igazolást vagy
3. hivatalos távollétet szeretne bejelenteni (pl.: rendőrségi, bírósági igazolás) vagy
4. pályaválasztási célú igazolást szeretne benyújtani (csak 10-12. évfolyamon évente maximum 2 alkalommal)
5. iskolai házirendben rögzített egyéb igazolást szeretne benyújtani (minden, ami a többibe nem tartozik bele)
6. szolgáltatói igazolást szeretne benyújtani (pl.: busz késése miatt)
7. kikérő birtokában szeretné a mulasztást igazolni.

A tanuló adatain túl – melyek automatikusan megjelennek – kötelező megadni a mulasztás kezdetét és végét valamint ki kell választani, hogy milyen típusú igazolás benyújtását indítja. Ha orvosi igazolást választ ki, akkor csatolni kell az orvosi igazolást digitalizálva is (legegyszerűbb lefényképezni). A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.

A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!

Az elbírálásról ezen a felületen kap visszajelzést, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.


 

ÜGY NEVE: Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása

Ez az ügy akkor indítandó, ha a szülői 3 napnál hosszabb időszakra szeretné kikérni a gyermekét az iskolából.

A tanuló adatain túl – melyek automatikusan megjelennek – kötelező megadni a távollét kezdetét és végét. A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását. Fontos, hogy ilyen típusú kérelem csak előre adható be, azaz az adott napnál korábbi kezdetű kérelem nem indítható.

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.

 

ÜGY NEVE: Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

Ez az ügy akkor indítandó, ha
– a gondviselő szakértői vélemény birtokában, kéri adott tantárgyak látogatása, és/vagy értékelése alóli felmentését a tanulónak
– a gondviselő orvosi vagy szakértői vélemény és az iskola védőnőjének engedélye alapján, kéri a testnevelés órák látogatása és/vagy értékelése alól a tanuló felmentését

A tanuló adatain túl – melyek automatikusan megjelennek –kötelező megadni a felmentés típusát, a felmentés kezdetét és végét és szükséges csatolni a szakértői/orvosi/védőnői dokumentumokat.

Minta a testnevelés óra látogatása alóli részleges felmentésre:

Minta az idegen nyelv óra látogatása alóli felmentésre:

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer. A határozatot kinyomtatva, aláírással és pecséttel hitelesítve postai úton is meg fogja kapni.

 

ÜGY NEVE: Fakultáció leadása/felvétele (csak félévkor és év végén)
Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem

Ez az ügy akkor indítandó, ha 
– a diák félévkor vagy évvégén szeretné a fakultáción tanult tárgyakat részben vagy egészben módosítani,

A tanuló adatain túl – melyek automatikusan megjelennek – kötelező megadni jelenlegi csoportját és a leendő csoportját . A kérelem indoklása, bár nem kötelező mező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.

Abban az esetben, ha a tanuló az újként szeretne felvenni egy adott csoportot, akkor a jelenlegi csoportnál a FELVÉTEL nevű csoportot válassza ki, a választott csoportnál pedig ahová szeretne bekerülni.

Ha leadni kíván egy csoportot, de nem szeretne felvenni helyette újat, akkor a jelenlegi csoportnál a leadni kívánt csoportot kell megjelölni, aminek tagja, a választott csoportnál pedig egy LEADÁS nevű csoportot.

Amennyiben valaki nem biztos abban, hogy melyik másik szintű csoportba van lehetősége az átsorolását kérni, akkor előtte arról érdeklődjön személyesen az igazgatóhelyettesi irodában, hiszen a választott csoport módosításának jogát az intézmény vezetése fenntartja magának.

Minta arra, hogy 11-ben félévkor valaki az emelt szintű matematikáról középszintű matematikára változtassa választását:

Annyi kérelmet kell beadni, amennyi változtatási igénye van!

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.

A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!

Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.


 

ÜGY NEVE: Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása

Ez az ügy akkor indítandó, ha a diák közösség szolgálatot teljesített és az erről szóló igazolás a birtokában van.

A tanuló adatain túl – melyek automatikusan megjelennek – kötelező megadni napló sorszámát, a szervezet nevét (a naplóban a pecsét helye rubrika), a dátumot és az igazolt órák számát. (Amennyiben intervallumról adnak ki igazolást, annak az utolsó napját kell berögzíteni teljesítés dátumának.) Meg kell adni a tevékenység megnevezését is, ami a naplóban is szerepel.

Fontos, hogy közösségi szolgálattal teljesítéséről szóló kérelem esetén kötelező csatolni az szervezet igazolását is.

Minta a közösségi szolgálat teljesítésének igazolására:

 

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap visszajelzést, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.

Az adott tanévben elfogadott közösségi szolgálatok az E-napló felületén az Információk menüben is lekérdezhetők.


ÜGY NEVE: Vizsgára jelentkezés

Ez az ügy akkor indítandó, ha a diák osztályozó vizsgára szeretne jelentkezni, pl.: egyéni tanrend vagy előrehozott érettségi vizsga letétele miatt.

A tanuló adatain túl – melyek automatikusan megjelennek – kötelező megadni a vizsga adatait: típusát, a tantárgyat, az évfolyamot, a vizsga célját és a kérelem indoklásánál egy legördülő menűből kiválasztható a vizsga oka is. Lehetőség van dokumentumok csatolására is, pl. ha valaki egyeni tanrend miatt szeretne osztályozó vizsgát tenni és erről rendelkezik egy Oktatási Hivatal által kiállított határozattal.

Minta arra, ha valaki angol nyelvből osztályozó vizsgára jelentkezik előrehozott érettségi céljából  rendelkezik  9. 10. év végi osztályzattal, és a 11. és 12. év anyagából szertne vizsgázni:

 

Elegendő egy tanulói kérvény beadása, mert egy tanuló egyszerre több tantárgyból vagy egy tantárgy több évfolyamára is tud vizsgára jelentkezeni! 

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.

A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!

Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.


ÜGY NEVE: Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Ez az ügy a Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés résznél található, de valójában az aktív tanulói jogviszony alatti adatváltozás bejelentésére szolgál.

A tanuló adatain túl – melyek automatikusan megjelennek kötelezően egy ADATLAP-ot kell csatolni, melynek sablonja megtalálható az ablak közepe táján: Adatlap SABLON.
Ezt le kell tölteni, mely egy word dokumentum, és a megváltozott adatokkal kell kitölteni. Majd az elmentett dokumentumot kell az Új dokumentum csatolása résznél feltölteni. Írható, de nem kötelező, egy rövid indoklás is.

Minta ablak:

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.

A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!

Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.


  1. lépés: A folyamatban lévő ügyek megtekintése:

Az elindított ügyek listája a baloldalon lévő Folyamatban lévő ügyek menüpont alatt érhetők el:

Amennyiben egy ügy Döntés vagy Lezárt státuszba került, akkor érdemes Megtekinteni. A megjelenő oldalon a Határozat fülön tudja a gondviselő megnézni az igazgatói döntést, ami a Megtekintés gombra pdf-ben le is tölthető.

A rendszer használatával kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket az enaplo@berze.hu címre küldhetik.

A rendszer teljes felhasználói kézikönyve itt megtekinthető.