BME nyelvvizsga!

Kedves Jelentkezők!

2016 novemberétől a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium is a BME akkreditált vizsgahelyként áll a nyelvvizsgázni vágyók rendelkezésére.

BME nyelvvizsga felelős: Nagy Tímea

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos út. 33.

Ügyfélfogadás Kedd 08:00-12:00, Csütörtök 12:00-16:00

Gyurkó Péter 06-37-505-265 / 150-es mellék

gyurkop.berze@gmail.com

Következő vizsgaidőszak a Berzében: 
2024. augusztus

Jelentkezési határidő: na.

A jelentkezés menete

 • A vizsgázóknak jelentkezésük beadásával egyidejűleg pénzügyi kötelezettségük is keletkezik, ennek megfelelően a jelentkezés beadásával egy időben elkészül a vizsga díjára vonatkozó számla, más néven díjbekérő.
 • A díjbekérőnek egyedi sorszáma van, ezt nagyon fontos, hogy utaláskor a vizsgázó a közlemény rovatban feltüntesse az ötjegyű online kóddal együtt. A befizetésre felhívó értesítésben ez a két azonosító szám szerepel, így tudják a vizsgázók, hogy mennyit, melyik számlaszámra és milyen megjegyzéssel kell elutalniuk.
 • Tehát a vizsga díját azután fizethetik be, hogy a jelentkezés beadását követően megkapták ezt a “díjbekérőt”. (EZ VÁLTOZÁS AZ EDDIGIEKHEZ KÉPEST.)
 • A díjbekérő sorszáma ÉS az ötjegyű online kód szerepeljen a közleményben,  ezért kérjük, hogy minden esetben várjanak a vizsgadíj utalásával addig, amíg megkapják a díjbekérőt.

A nyelvvizsgán nem lehet előrehozott eredményt kérni!

Kérjük, figyelmesen olvasd el az ÖSSZES tudnivalót a nyelvvizsgával kapcsolatosan a BME nyelvvizsga központjának (http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu) honlapján.

számlázás: bmenyelvvizsga.szamlazas@gtk.bme.hu (A vizsgázók a vizsgadíj számlázásával kapcsolatos kérései)
ügyfélszolgálat: bmenyelvvizsga@gtk.bme.hu
2024-től
B1
B2
C1
Szóbeli
24000 Ft
29000 Ft
31000 Ft
Írásbeli
28000 Ft
32000 Ft
34000 Ft
Komplex
38000 Ft
49000 Ft
51000 Ft

 

* A VH (vizsgahely) számlájára fizetendő összeg a szervezési díjat is tartalmazza!

** A BME számlájára fizetendő összeg.

Számlatulajdonos: Berze Iskolafejlesztési Alapítvány
Számlaszám: (Erste Bank Hungary Zrt.) 11600006-00000000-77794246
Közlemény: BME Nyelvvizsga ID kód – saját név

A vizsgaeredmények itt megtekinthetők!

 

felülvizsgálati díjak
2024-től
olvasásértés vizsgarész újraértékelése
1 500 Ft
íráskészség vizsgarész újraértékelése
2 000 Ft
beszédértés vizsgarész újraértékelése
1 500 Ft
beszédkészség vizsgarész újraértékelése
4 000 Ft
nyelvismeret vizsgarész (egynyelvű szakmai vizsga)
1 500 Ft
konzultáció
6 000 Ft

 

*Kizárólag a vizsga előtt kérvényezhető! (A bizonyítvány nem készül el korábban, igazolást nem állítunk ki!)

Ilyen lesz az ingyenes nyelvvizsga: a nyolc legfontosabb kérdés és a válaszok


BME vizsganaptár

Felülvizsgálati lehetőség, megtekintés

 • Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva felülvizsgálati kérelemmel élhetsz, függetlenül attól, hogy a dolgozatod megtekintetted-e. A felülvizsgálat díjmentes.
 • Ha nem vagy elégedett vizsgád eredményével, kérheted a dolgozatod részbeni vagy teljes újraértékelését, mely díjköteles eljárás.
 • A kérelmet a Felülvizsgálati/Újraértékelési kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtanod személyesen az Ügyfélszolgálatunkon vagy postai úton. Utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egy időben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton a bmenyelvvizsga@gtk.bme.hu e-mail címre vagy faxon a 06 1 463 3193 számra is el kell juttatnod.
 • Újraértékelési kérvényedet az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel vagy az átutalás igazolásával együtt szükséges benyújtanod, ennek hiányában az eljárás nem folytatható le.
 • A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati/újraértékelési kérelmed tárgyában a benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről írásban értesítünk.
 • Amennyiben a kérelmedben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsgád esetében a bizonyítványod kiállításáról. Ebben az esetben az eljárás díját is visszatérítjük.

Az eljárási díj befizethető az ügyfélszolgálatról elvihető sárga csekken vagy átutalással:


BME felkészülési anyagok

Letölthetők a francia, olasz és spanyol nyelvi vizsgánkra felkészítő gyakorlókönyvek Kiadványok menüpontból: http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/kiadvanyaink/vizsga_elott (elérése: Vizsgázóknak/Vizsga előtt/bal oldali menüsávban a 7. menüpont)

LETÖLTHETŐ FELADATOK

Vizsgázóink figyelmébe:

2016 novemberétől megújulnak általános nyelvvizsgáink!

Szaknyelvi vizsgáinkat is korszerűsítettük; 2017 januárjától ismét lehet gazdasági és műszaki vizsgákat tenni!

A frissített vizsgarendszer mintafeladatsorai alább elérhetőek.


A Nyelvvizsgaközpont honlapjáról INGYENES FELADATSOROKAT (hallott szövegértést mérő feladatok és egy-egy komplett írásbeli gyakorlósor megoldásokkal) tölthetsz le, ahol szintén megtalálhatók a szóbeli vizsgán előforduló témakörök. A letölthető és megvásárolható feladatsorok között nincs átfedés!

A hanganyag meghallgatásához mp3 formátumot támogató lejátszó program szükséges.
(A Windows Media Player és a lejátszó programok többsége rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.)

FIGYELEM! Az összes feladatsor, beleértve a hanganyagot is, a BME Nyelvvizsgaközpont szellemi tulajdona. Bárminemű felhasználása, sokszorosítása csak a BME Nyelvvizsgaközpont hozzájárulásával lehetséges!

A felkészüléshez szükséges anyagok ide kattintva elérhetők.


BME vizsgaleírás

ÁLTALÁNOS EGYNYELVŰ

A BME Nyelvvizsgaközpont 2013 óta szervez általános egynyelvű vizsgákat is. Ezt a vizsgát 2016 novemberétől megújított formában kínáljuk. Az alábbi táblázatok a felfrissített vizsgarendszerről tájékoztatnak.

A nyelvvizsgát három szinten (B1, B2 és C1) öt nyelvből lehet letenni:

 • angol, német, francia, olasz, spanyol

Letölthető fájlok

pdf
B1 - alapfok
méret: 189.27 KB
B1 – alapfok
pdf
B2 - középfok
méret: 190.79 KB
B2 – középfok
pdf
C1 - felsőfok
méret: 193.00 KB
C1 – felsőfok

VIZSGÁK MENETE

 1. Amikor megérkezel a vizsga helyszínére, nézd meg a terem ajtajára kifüggesztett névsort, hogy valóban jó helyen várakozol-e.
 2. Ha nem találod a listán a neved, mert eltévesztetted a helyet, ne ess kétségbe, a teremfelügyelők készséggel segítenek Neked.
 3. A várakozás alatt készítsd elő a személyi okmányodat, mert e nélkül nem léphetsz a terembe.
 4. A teremben az adataid ellenőrzése után a teremfelügyelő által kijelölt helyre ülj le.
 5. Amíg várakozol a többiek érkezésére, készítsd elő a tollaidat, az órádat, és kapcsold ki a telefonodat.
 6. Amikor mindenki megérkezett és elfoglalta a kijelölt helyét, a teremfelügyelők elindítják a vizsgát.
 7. Pontos tájékoztatást kapsz tőlük a vizsgarész feladatairól, a kidolgozási idő hosszáról, és az idő múlásáról.
 8. Ha valamit nem értesz bátran kérdezd meg a teremfelügyelőt, ezzel még a többi vizsgázót is segítheted.
 9. A legfontosabb, hogy bízz magadban! A vizsgadrukk leküzdésére nincs kész recept, de az biztos, hogy a pozitív szemléletmód már fél siker.

BME vizsgaszabályzat

A szabályzat ide kattintva érhető el letölthető pdf formátumban!

FOGYATÉKKAL ÉLŐK

Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára

 • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63.§ 2. pontjában megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság és sajátos nevelési igény esetén a fogyatékkal élő és a sajátos nevelési igényű jelentkező a vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó 137/2008.(V.16) kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.
 • A 2011. évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező számára kedvezmények csak a közoktatásban igényelhetők és nyújhatók, a nyelvvizsga lebonyolítása és értékelése során nem vehetők figyelembe.
 • Súlyosan hallássérült vagy siket jelölt szóbeli vizsgára nem jelentkezhet, mivel fogyatékossága következtében a beszédértést mérő feladatokat nem tudja teljesíteni.
 • Az egyedi eljárásra irányuló kérést a jogszabályi és a vizsgahelyszín lehetőségei adta keretek között személyre szabottan kezeljük, legyen szó látás-, és hallássérülésről, mozgáskorlátozottságról, autizmus spektrum zavarról, specifikus tanulási  zavarokról (diszlexia, diszgráfia), ADHD-ról (figyelemhiányos hiperaktivitás zavar), pszichoszociális fogyatékosságról.
 • Egyedi eljárási kérelmet a jelentkezéssel egyidőben (a vizsga szervezése miatt), de legkésőbb az első vizsgaalkalom előtt 14 nappal tudunk figyelembe venni. A benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap. Az egyedi eljárás során az alábbiak biztosíthatók:
  • Többletidő a vizsgán, ami a feladatok megoldására adott időn felül legfeljebb 30% lehet.
  • A vizsga nem csoportos, hanem egyéni bonyolítása, melynek során az egyedi körülmények biztosíthatók (például: gépi hang helyett felolvasás, Braille írógép használata, speciális nagyítókészülék alkalmazása, stb.).
  • Számítógép használata az írásbeli vizsgán a mozgásukban korlátozott vizsgázóknak, ill. minden olyan esetben, amikor a vizsgázó írásképe olyan mértékben lenne rendezetlen vagy nehezen olvasható, hogy az már az értékelést is gátolná. Saját számítógép használata csak abban az esetben engedélyezett, ha azon korlátozott számban telepíthető speciális program (pl. szövegfelolvasó) van.
  • Diszlexiás, diszgráfiás vizsgázó esetén – a vonatkozó szakmai ajánlások figyelembe vételével – egyedileg szerkesztett vizsgaanyag (betűtípus, elrendezés stb.).

Egyedi eljárási kérelem letöltése

LEMONDÁS, HALASZTÁS

Vizsgahalasztás

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga elhalasztását kérheti írásban, vagy kérvényezheti online fiókjában, a következővizsgaidőszakra, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon.

A halasztási díjat arra a vizsgahelyre fizeti a vizsgázó, ahova vizsgára jelentkezett.

Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja.

Ha a vizsgázó szóbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes szóbeli részvizsgát (beszédkészség, beszédértés) halaszthatja. Ha a vizsgázó írásbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes írásbeli részvizsgát (egynyelvű vizsga esetén: olvasáskészség és íráskészség; kétnyelvű vizsga esetén: olvasáskészség, íráskészség, nyelvismeret, közvetítői készség) halaszthatja.

A vizsga halasztását a vizsgázó tudja kezdeményezni e-mailben, személyesen vagy online vizsgafiókjában a halasztási díj befizetése és a befizetés teljesülését igazoló bizonylat bemutatásával. A halasztási kérelmet arra a vizsgahelyre kell benyújtani, ahová a vizsgázó jelentkezett.

Halasztott vizsgát lemondani, vagy ismételt halasztással élni nem lehet.

Határidőn túli halasztás kizárólag egyedi elbírálás alapján lehetséges eljárási díj ellenében. A határidőn túli halasztást a csoportos vizsgát követő 48 órán belül írásban kell bejelenteni a vizsgaközpont vezetőjének, aki a kérelmet elbírálja.

A halasztás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

Lemondás

A vizsgázó a vizsgát legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon mondhatja le.

A vizsgázó a lemondást kizárólag írásban teheti meg, vagy az online fiókjában kezdeményezheti.

Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le. Ha a vizsgázó szóbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes szóbeli részvizsgát (beszédkészség, beszédértés) mondhatja le. Ha a vizsgázó írásbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes írásbeli részvizsgát (egynyelvű vizsga esetén: olvasáskészség és íráskészség; kétnyelvű vizsga esetén: olvasáskészség, íráskészség, nyelvismeret, közvetítői készség) mondhatja le.

Lemondás esetén a vizsgázó az általa befizetett vizsgadíj részbeni visszatérítésére jogosult, a csökkentés mértéke a mindenkori halasztási díjjal egyezik meg.

A visszatérítés átutalással történik arra a számlaszámra, ahonnan a vizsgadíj befizetése történt.

Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondta le a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, és a vizsgán nem jelenik meg, a vizsgadíjból nem tarthat igényt visszatérítésre.

Határidőn túli lemondás kizárólag egyedi elbírálás alapján lehetséges eljárási díj ellenében. A határidőn túli lemondást a csoportos vizsgát követő 48 órán belül írásban kell bejelenteni a vizsgaközpont vezetőjének, aki a kérelmet elbírálja.

A lemondás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Mielőtt bármelyik nyomtatványunkat használnád, célszerű a vizsgaszabályzatunkat elolvasnod.

A nyomtatványok megnyitásához Acrobat Reader program szükséges:letöltés.