EFOP-3.2.5-17-2017-00030

  1. 11. 30.

Hatvani Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A PÁLYAORIENTÁCIÓ FEJLESZTÉSE A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

A Hatvani Tankerületi Központ 70 millió forint támogatást nyert „A pályaorientáció fejlesztése a Hatvani Tankerületi Központban” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg. A projektben a Hatvani Tankerület négy intézménye, a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium, a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola vett részt. A pályázat megvalósításának kezdete 2018. 02. 01., tényleges befejezése 2020. 11. 30.

A pályázat fő célja a pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése érdekében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítése volt, és az ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése a köznevelési intézményekben.

A pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése megkönnyítette a tanulók pályaválasztását, az oktatási rendszeren belüli, illetve az oktatásból a munka világába való átmeneteket. Ezáltal csökkent az iskolát, vagy az iskola végzettség megszerzése után a szakmát elhagyók száma. Az említett tevékenységek megerősítése hozzásegítette a fiatalokat ahhoz, hogy elképzelésüknek, személyes érdeklődési körüknek és tehetségüknek megfelelően válasszanak szakmát.

Az európai uniós támogatás segítségével a végzős tanulók megyei és országos szintű pályaválasztási eseményeket látogattak meg. Játékos formában szakkörökön, foglalkozásokon vetélkedőkön, szervezett gyárlátogatásokon vettek részt. A digitális térben olyan virtuális világba jutottak el, melyben szabadon barangolva ismerkedhettek meg különböző oktatási tartalmakkal, többek között földrajzi, biológiai, matematikai, informatikai témakörökben. Humanoid robotok segítségével robotika szakkörön ismerkedhetnek a programozás alapjaival. Az iskolán kívüli érdekes rendezvények sora valósult meg a programban.

A végzős tanulók szülei számára elérhető váltak olyan rendezvények, ahol a pályaválasztás pályaorientáció szülői szemszögből került megvilágításba. A pályázatban résztvevő iskolákban tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítását tűzte ki célul a projekt.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00030

Támogatás összege: 70 000 000 Ft

Támogatás mértéke:100 %

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu. oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214 E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu


Beszámoló a Berze Természettudományos Önképzőkör nyári táboráról

2019

 

 

A tábor szállás és étkezési költségeit valamint az előadóknak adott tiszteletdíjat az EFOP-3.2.5-17 pályázat segítségével tudtuk biztosítani.

 

Időpont: 2019. július 1-6.

 

Helyszín: 3 Patak Panzió, 3235 Mátraszentimre Petőfi u. 17.

 

A tábor fő szervezője, Csörgő Tamás fizikus, az MTA Doktora, az Európai Akadémia tagja. Segítői: Kissné Császár Erzsébet, Dr. Kiss Miklós, Csörgő Tamásné, Varga Tamásné Pitlik Emese.

A fent említett 5 fő a diákokkal végig együtt volt a táborban.

 

A táborban 26 diák volt egész héten, de közben jöttek is fel jelenlegi és volt berzések 1-1 napra.

Több berzés tanár is fellátogatott: Bányainé Szalai Edina, Csordás Ágnes, Gruber Csilla, Molnár Tamás, Varga Anikó.

 

 

Előadást tartott a Berze dolgozói közül:

 

Bányainé Szalai Edina:

Csontváry Kosztka Tivadar

Cseh Tamás dalai

Kissné Császár Erzsébet:

Villanások a fizika kultúrtörténetéből

Dr. Kiss Miklós:

A spontán maghasadás felfedezése

Molnár Tamás:

Botanikai túra

Oszláncziné Dobos Mária:

Pszichológiai kísérletek

Varga Anikó:

Korea: a reggeli nyugalom országa

Varga Tamásné Pitlik Emese:

Eötvös 100

 

Összesen 36 előadást hallhattunk. 7 Berzés dolgozó, 12 Berzés diák, 3 volt Berzés diák, 17 külsős előadó vett részt. Volt, aki több előadást is tartott, illetve volt előadás, amit többen tartottak. A 36 előadáson kívül egyik este táncházat szerveztünk daltanulással egybekötve, szerdán délután áttúráztunk Piszkéstetőre, szerda este távcsöves csillagszemlét tartottunk, péntek délután botanikai túra volt előadással egybekötve, péntek és szombat reggel a reggeli előtt túráztunk a közeli Vöröskő kilátóhoz, szombat hajnalban megnéztük a napfelkeltét a sípálya tetejéről. Minden este tábortűz körül énekeltünk, beszélgettünk.

 

Neves tudósok, PhD hallgatók, egyetemei hallgatók számoltak be legfrissebb kutatási eredményeikről a természettudomány minden területen. A diákok beleláthattak a kutatás, fejlesztés folyamatába. Kérdéseket tehettek fel, kötetlenül beszélgethettek az előadókkal. De humán területről is voltak előadások, előkerültek fontos életviteli témák is.

 

Csörgő Kata és Csörgő Terka minden este változatos csapatépítő játékokat szervezett. Ezek végén értékelték a táborlakók az adott napot.  Az utolsó délután, este 6 fordulós versenyt rendeztek a táborban elhangzottakról. Ehhez Mátraszentistvánban alakítottak ki 5 állomáshelyet, ahova térkép segítségével juthattak el a csapatok. Volt „élő figurás társasjáték”, szabaduló szoba, kirakós, matematikai feladatokat tartalmazó, 40 milliós játszma mintájú és Kahoot. Profi módon szervezte meg Csörgő Kata és Csörgő Terka, mi Berzés tanárok voltunk az állomásokon. Szombaton a reggeli után még értékeltük az egész tábort.

 

A szünetekben kártyázás, társasjátékozás, kosarazás, sok-sok beszélgetés történt.

 

Az öt napos gazdag program során a diákok látóköre szélesedett, ismereteik bővültek. Egy olyan közösség formálódott, akik később is keresik majd egymás társaságát. Megtapasztalhatták az értelmes, tartalmas együttlét örömét.

Már a szervezés idején létrehoztunk egy zárt facebook csoportot. Ez nagyban segítette az előkészületi munkákat is. Ezen keresztül Csörgő Kata és Csörgő Terka a tábor után idén is egy több kérdésből álló elégedettségi kérdőívet készített, és azt majd elemzi. Az eddigi vélemények nagyon pozitívak.

Egy igazi tudományos konferenciának lehettünk részesei.

Szellemi pezsgés jellemezte a hetet.

 

 

A tábor gazdag programja, előadásai:

  1. Berze TÖK Tábor várható programja, 2019. VII. 1- VII. 6.

 

 

óra/nap hétfő,

július 1.

kedd,

július 2.

szerda,

július 3.

csütörtök,

július 4.

péntek,

július 5.

7-8 torna, körletrend torna,

körletrend

torna,

körletrend

torna,

körletrend

8-9 érkezés/

regisztráció

reggeli reggeli reggeli reggeli
9:00-9:45 érkezés/ regisztráció Kissné Cs. Erzsébet Doma Valentina (1) Novák Tamás Varga Anikó
9:45-10:30 Csörgő Kata, Csörgő Terka (1) Kiss Miklós Gyarmati Péter

(1)

Kasza Gábor Kupás Vendel Péter
10:30-11:00 Tízórai/teaszünet Tízórai/teaszünet Tízórai/teaszünet Tízórai/teaszünet Tízórai/teaszünet
11:00-11:45 Szanyi István Király Balázs Lökös Sándor Fülöp Lajos Bodor Zsófia
11:45-12:30 Vargyas-Tóth Júlia Kovács L. László Scheuring István Gyarmati Péter (2) Varga Tamásné

Pitlik Emese és Varga Hanna

12:30-14:00 Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet
14:00-14:45 Bányainé Szalai Edina Juhász Zoltán (1) Fehér Pálma Virág Csóka György Molnár Tamás
14:45-15:30 Csörgő Kata és Terka (2) Juhász Zoltán (2) Doma Valentina (2) Csóka Bence Molnárné Borbás Katalin
15:30-16:00 Uzsonnaszünet Uzsonnaszünet Uzsonnaszünet Uzsonnaszünet Uzsonnaszünet
16:00-16:45 Oszláncziné Dobos Mária Hangyál Péter és Veres Tamás Kirándulás Veres Liliána

+ Brown Zita

Csörgő Kata  és Csörgő Terka (3)
16:45-17:30 Jedlóczki Ivett + Pásztor Ferenc Csörgő Tamás Kirándulás Tari Erika Anett
18-19 Vacsora Vacsora Vacsora Vacsora Vacsora
19-22 Tábortűz

Cseh Tamás dalaival

Táncház Slíz Balogh Judit

Tábortűz

Csillagszemle

Tábortűz Tábortűz

Sárga aláfestés jelzi a szélesebb közönség számára a kiemelt, nyilvános előadásainkat.

 

A 2019-es 12. BerzeTÖK tábor előadói és előadásai, 2019. VII. 1-6

Bányainé Szalai Edina (Berze Nagy János Gimnázium -> Bajza József Gimnázium, tanár):

  • Csontváry Kosztka Tivadar

(2) Cseh Tamás dalai, Molnár Balázs Berzés öregdiákkal és Krizsó Alexandra Berzés diákkal

 

Bodor Zsófia (Gyógyszerész hallgató, Semmelweis Egyetem):

Gyógynövények

Brown Zita (érettségizett Berzés diák):

Génmanipuláció hatásai állatokban, 15 perces diákelőadás

Csóka Bence (Berzés öregdiák, BME MSc hallgató):

Az okarina hangjának modell alapú szintézise

Dr. Csóka György (Nemzeti Erdészeti és Agrárinnovációs Központ, Erdészeti Intézet):

Alapfokú hernyótan

Csörgő Kata és Csörgő Terka (érettségizett Berzés diákok):

  • Játékos tábornyitás, csapatverseny meghirdetése

(2) Valódi fekete mágia – a kávé

(3) Játékos táborzárás, csapatverseny eredményhirdetése

Csörgő Tamás (fizikus, az Európai Akadémia tagja, a BerzeTÖK tudós patrónusa)

  • Beszámoló a TuS-2019 konferenciáról

Doma Valentina (pszichológus BSc hallgató, Pécsi Tudományegyetem; dietetikus):

  • Tévhitek a táplálkozással kapcsolatban

 

(2) Mentális zavar… az meg micsoda?

Fehér Pálma Virág (Pszichológus, Károli Gáspár Református  Egyetem):

Testképek a gyógyításban (*)

Fülöp Lajos (PhD, nyelvész, népmesekutató):

Berze Nagy János és a magyar népmesék (*)

Gyarmati Péter (ny. matematikus professzor, Stanford University, USA/Szentendre Szalon):

  • Adatbányászat: a jövő világa az informatikus szemével

(2) Játsszunk Matematikát – Varga Tamás tiszteletére

Hangyál Péter (érettségizett Berzés diák):

Saját webserver és érdekességek a Javascript világából – Veres Tamással közösen

Jedlóczki Ivett (Berzés diák):

A radioaktív sugárzás biológia hatásai – 30 perces kiselőadás

Juhász Zoltán (MTA MFA, az MTA Doktora)

  • A népzene kultúrkörei – népzenei és genetikai vizsgálatok öntanuló algoritmusokkal

 

  • A magyar pásztorok zenéje

Kasza Gábor (Eszterházy Károly Egyetem és MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, PhD hallgató)

A proton-proton és a nehézion ütközések  (ön)hasonló leírása – ericei  élménybeszámolóval

Király Balázs (Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest):

Társadalmi dilemmák játékelméleti vizsgálata (*)

 

Kiss Miklós  (PhD, Ericsson díjas tanár, Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös):

A spontán maghasadás felfedezése

Kissné Császár Erzsébet (Ericsson díjas tanár, Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös):

Villanások a fizika kultúrtörténetéből

Kovács L. László szellemi jóga edző, a Judoinfo.hu szakmai blogjának állandó szerzője:

Belső erőink feljesztése

Kupás Vendel Péter (Berzés öregdiák, ELTE matematikus BSc hallgató)

A Catalan számok

Lökös Sándor (PhD hallgató, ELTE és Eszterházy Károly Egyetem):

Alex úgy értette – állati kogníció

Molnár Tamás és Molnárné Borbás Katalin (tanárok, Berze Nagy János Gimnázium):

Botanikai túra

 

Novák Tamás (Eszterházy Károly Egyetem, Károly Róbert Campus, Gyöngyös):

A tökéletes kvarkfolyadék apró cseppjeinek mérnöki pontosságú előállítása

Oszláncziné Dobos Mária (Védőnő, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium):

Pszichológiai kísérletek

 

Scheuring István (ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport)

A zene szeretetének evolúciós háttere

Pásztor Ferenc (Berzés diák):

Árt vagy nem árt? (15 perces kiselőadás)

Slíz-Balogh Judit (ELTE Csillagászati tanszék, doktorjelölt)

Káosz a Naprendszerben – a Kordylewski porhold

 

 

Szanyi István (MSc hallgató, ELTE TTK Fizikus szak):

Odderon a p=(q,d) modellben, a Tevatron D0 és a CERN LHC TOTEM kísérletei alapján

 

Tari Erika Anett (Berzés diák):

Lovak az életemben – diákelőadás a fogathajtásról

Varga Anikó (Tanár, Berze Nagy János Gimnázium):

Korea: a reggeli nyugalom országa

Varga Tamásné Pitlik Emese (Tanár, Berze Nagy János Gimnázium) és Varga Hanna (tanuló, Berze):

Eötvös Loránd 100.

Vargyas-Tóth Julianna (Bátor Tábor Alapítvány)

Bátor Tábor

Varnyú Rita:

Moldvai magyar dalok és táncok, táncház vezetés

Veres Liliána (Berzés diák):

Illúziók (30 perces diákelőadás)

 

Veres Tamás (érettségizett Berzés diák):

Saját webserver és érdekességek a Javascript világából – Hangyál Péterrel közösen

 


 

Beszámoló a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Természettudományi Önképzőkörének nyári 5 napos táboráról

 

 

 

Időpont: 2018. július 9-13.

 

Helyszín: 3 Patak Panzió, 3235 Mátraszentimre Petőfi u. 17.

 

A tábor fő szervezője, Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja. Segítői: Kissné Császár Erzsébet, Dr. Kiss Miklós, Csörgő Tamásné.

A fent említett 4 fő a diákokkal végig együtt volt a táborban.

 

A táborban 24 diák volt egész héten, de közben jöttek is fel jelenlegi és volt berzések 1-1 napra.

Több berzés tanár is fellátogatott: Dr. Czinder Péter igazgató, Csordás Ágnes, Vályi-Nagy Csilla, Pásztor Ferencné, Gruber Csilla. Oszláncziné Dobos Mária védőnő, Kis István technikus előadást is tartott.

 

31 előadást hallhattunk, ebből 10 diákelőadás volt. Egyik délután Kupás Vendel Péter diákunk több fordulós matematika versenyt rendezett.

 

PhD hallgatók, neves tudósok számoltak be legfrissebb kutatási eredményeikről a természettudomány minden területen. A diákok beleláthattak a kutatás, fejlesztés folyamatába. Kérdéseket tehettek fel, kötetlenül beszélgethettek az előadókkal. Megismerhettük jelenlegi diákunk, Veres Tamás kutatási munkáját, amit a SOTE-n végez. A természettudományos előadások mellett más fontos, az élet nagy kérdéseiről szóló előadások is elhangzottak.

 

Csörgő Kata és Csörgő Terka minden este változatos csapatépítő játékokat szervezett. Az utolsó délután versenyt rendeztek a táborban elhangzottakról. Rengeteget társasjátékoztak, kosaraztak a fiatalok a nem túl sok szabadidejükben. Utolsó este a tábortűznél közösen énekeltünk, és a tiszta idő miatt ekkor sikerült csillagászati megfigyeléseket végeznünk Dr. Kiss Miklós vezetésével. A Jupiter 4 holdja gyönyörűen látható volt. Varga Bálint Szilveszter diákunk fotókat készített a csillagokról, a Tejútról. Saját távcsőjével Ő is mutatta a csillagos eget a többieknek.

 

Az öt napos gazdag program során a diákok látóköre szélesedett, ismereteik bővültek. Egy olyan közösség formálódott, akik később is keresik majd egymás társaságát. Megtapasztalhatták az értelmes, tartalmas együttlét örömét.

Már a szervezés idején létrehoztunk egy zárt facebook csoportot. Ez nagyban segítette a szervezést. Csörgő Kata és Csörgő Terka a tábor után egy több kérdésből álló elégedettségi kérdőívet készített, és azt kielemezte. A diákok 85%-a értékelte a tábort a legjobb minősítéssel, 65%-uk mindenképp tervezi, hogy jövőre is eljön, 30%-uk nagy valószínűséggel ott lesz.

A tábor gazdag programja, előadásai:

 

 

Sárga aláfestés jelzi a szélesebb közönség számára a kiemelt, nyilvános előadásainkat.

A (*)-gal megjelölt előadások, vagy időpontjaik egyeztetés alatt állnak. A programváltozás jogát fenntartjuk!

 

A 2018-as 11. BerzeTÖK tábor előadói és előadásai:

Ábrahám Péter (csillagász és fizikus, MTA Doktora,

MTA Csillagászati és Geológiai Kutatóközpont, Budapest): Infravörös csillagászat

Csörgő Balázs Tibor (Berzés diák, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium)

Bűvésztrükkök és részecskés kártyajátékok

Csörgő Kata és Csörgő Terka (Berzés diákok):

Játékos tábornyitás, csapatverseny meghirdetése

Programozó vagy sorozatgyilkos? – kriminálpszichológia

Játékos táborzárás, csapatverseny eredményhirdetése

Csörgő Tamás (fizikus, az Európai Akadémia tagja, a BerzeTÖK tudós patrónusa)

Semmelweis év a Magyar Tudományos Akadémián – 200 éve született Semmelweis

A CERN LHC TOTEM kísérletének legújabb felfedezései

Vár Rád a Harvard  (Harvard Club of Hungary, Back to Your School program előadás)

A világegyetem leggyorsabban forgó örvényei

A 2017-es Béke Nobel Díj: ICAN és az atomfegyverek betiltása       (Harvard Club of Hungary,       Back to Your School program előadás)

Czitrovszky Aladár (fizikus, az MTA Doktora, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont):

Kvantumoptika

Gyarmati Péter (ny. matematikus professzor, Stanford University, USA/Szentendre Szalon):

A jövő világa az informatikus szemével

Hangyál Péter (Berzés diák):

Unity Engine

Ivony Péter és Meszesi Csenge (Berzés diákelőadás):

Amit nem mondanak el a törikönyvek

Hatala László (URH szakosztályvezető, Vak Bottyán Rádióklub):

Rádió kapcsolat a CANSAT, a MASAT-1 és a SZMOG-1 programokkal

Kasza Gábor, Eszterházy Károly Egyetem, PhD hallgató:

Hogyan becsülhetjük meg a legforróbb anyag hőmérsékletét, nyomását, energiasűrűségét? Kiss Miklós  (PhD, Ericsson díjas tanár, Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös):

Csillagfejlődés: AGB csillagok

A neutrínókról

Kissné Császár Erzsébet (Ericcson díjas tanár, Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös):

Erények

Matematikai feladatok reggel(i)re

További matematikai feladatok

Kiss István technikus (Berze NJG) és Kovách Árpád fizikus, (Vak Bottyán Rádióklub)

Bemutatkozik a Vak Bottyán Rádióklub mátraszentimrei állomása

Kupás Vendel Péter (Berzés diák)

(1,2) Medve Matematika Verseny

(3) Az Euler-féle poliéder tétel

Kurgyis Bálint (ELTE TTK, fizikus MSc hallgató)

A nehézion-fizika üde színfoltja – ELTE “liftbeszéd verseny”, 1. díjas diákelőadás

Laczkó József (matematikus, PhD, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest)

Biorobotika és mozgás-rehabilitáció

Lökös Sándor (PhD hallgató, ELTE és Eszterházy Károly Egyetem):

Bolyongás a Kis Bumm után

Oszláncziné Dobos Mária (Védőnő, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium):

Abortusz

Pásztor Ferenc (Berzés diák):

Túlélési esélyek az állatvilágban (15 perc)

Rosivall László (Széchenyi díjas orvos, az MTA Doktora, a Semmelweis Emlékév Bizottság elnöke)
                Semmelweis – 200: Álmok, tervek, teendők

Szlovencsák Panka (Berzés diák):

Alpesi sí (20 perc)

Tél Tamás (Széchenyi díjas fizikus, az MTA Doktora, ELTE, Budapest)

Mitől örvények az örvények?

Varga Bálint (Berzés diák)

Amatőr csillagászat (20 perc)

Vass Rebeka (Berzés diák)

Életszakaszok (20 perc)

Veres Liliána (Berzés diák)

Földi űrlények (20 perc)

Veres Tamás (Berzés diák):

Magnetit tartalmú mesterséges szövetek

 

Néhány fénykép:

 

a táborozók és néhány előadó

 

 

az „előadóterem”

 

a tábor főszervezője, Csörgő Tamás fizikus

 

esti csillagászat

 

tábortűz

 

csapatverseny a táborban elhangzottakról

 

Köszönjük, hogy a pályázat segítségével a diákok költségei nagyban csökkenhettek.

Gyöngyös, 2018. július 15.

Kissné Császár Erzsébet

tanár