Alapítvány

 

 

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

Az alapítványt 1994-ben létesítette a Mátrai Erőmű Részvénytársaság, a Gyöngyszöv Áfész, az Ecoplan Kft, a Megapex Kft és az Autósklub Kkt. a város gimnáziumának anyagi támogatására. A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány célja a gimnáziumi képzés minőségének megtartása és színvonalának emelése. Az alapítók és a kurátorok a tanulói és tanári teljesítmények és kezdeményező készség ösztönzése mellett a legkorszerűbb ismeretek átadásához szükséges oktatástechnológiai fejlesztéseket igyekszik támogatni, különös tekintettel az informatika és az interaktív multimédia területére, illetve az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére. Mindezt teszi annak tudatában, hogy a magas színvonalú gimnáziumi képzés feltételeinek biztosítása a mátraaljai régió esélyeinek növelését is jelenti a modernizációs versenyben.

A kuratórium tagjai:

Dr. Radnai András elnök (szülő)

Horváthné Zörög Anikó titkár (tanár)

Gruber Csilla (tanár)

Nagy (Kizman) Katalin (szülő – SZMK elnök)

Dr. Vinczúrné Papp Katalin Mónika könyvelő (szülő)

Bágyi Nóra (szülő)

Galó Beáta (szülő)

Mindazok a magánszemélyek és közületek, akik alapítványunk törekvéseit támogatásra érdemesnek találják, adományaikkal járulhatnak hozzá céljaink megvalósításához. A támogatás módjáról Horváthné Zörög Anikó kuratóriumi titkár ad felvilágosítást személyesen vagy telefonon a 06/(37) 505 265 számon.

 

Tisztelt Szülők !

A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány célja a Berze Nagy János Gimnáziumban folyó képzés minőségének megtartása és színvonalának további emelése.

Az alapítók és a kurátorok a tanulók szakmai teljesítményének ösztönzése mellett az informatikai és egyéb taneszközök beszerzésére, illetve az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére koncentrálják az alapítvány anyagi forrásait.

Kiemelten támogatjuk továbbá a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákokat, biztosítjuk a tehetséges tanulók differenciált képzését, ösztöndíjjal segítjük a hátrányos helyzetben lévő tanulókat és a nyolcosztályos képzés keretében a „kisgimnazisták” tehetséggondozását.

 

Mindezen célok eléréséhez felbecsülhetetlen értékű lenne az a támogatás, amit Önök biztosíthatnak az alapítványon keresztül a gimnázium közel 700 tanulója és 50 pedagógusa számára, adójuk 1 %-ának felajánlásával!

 

Az alapítvány neve:                        Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

Az alapítvány címe:                        3200 Gyöngyös, Kossuth u.33.

Az alapítvány jogállása:                 közhasznú

Az alapítvány számlaszáma:         Erste Bank Hungary Zrt. 11994600-04403151

Az alapítvány adószáma:               18573257-1-10

Bírósági nyilvántartás adatai:       A-340; 10-02-0000245; Pk.60.162/1994

Támogatásukat a kuratórium, az intézmény dolgozói és tanulói nevében is nagy tisztelettel köszönjük!


 

A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az SZJA 1%-át az alapítvány részére felajánlották.

Köszönjük és a jövőben is várjuk felajánlásaikat!