EFOP-3.3.5-19-2020-00041

Tájékoztató

 

A CSODASZARVAS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

 

 

 

 

A Hatvani Tankerületi Központ 89,4 millió forint támogatást nyert „Iskolai közösségi programok a Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg. A projektben a Hatvani Tankerület 18 intézményének részvételével valósultak meg informális közösségi programok.

 

A projekt fő célkitűzése a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. A programban megvalósuló tanulási alkalmakat nem hagyományos iskolai tanórákon rendeztük meg, hanem a tanév végét követően 2021. 06. 21. – 2021. 07. 02.-ig tartó időszakban napközis és bentlakásos táborokban 1918 diák részvételével.

 

A szakmai tapasztalatok később beépítésre kerülnek az intézmények pedagógiai programjába is, így a jövőben is hasznosulni fognak, hozzájárulva az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az egészségtudatos magatartás formálásához.