Helyi tantervek

Állampolgári ismeretek

Angol nyelv

Biológia – kémia

Ének-Zene

Etika

Fizika

Földrajz

Hon- és népismeret

Informatika

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Matematika

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Művészetek

Német nyelv

Spanyol nyelv

Technika

Testnevelés

Történelem

Vizuális kultúra