Dokumentumok

Közzétételi lista

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium által közzétett,
a törvény által előírt dokumentumok a következők:

 1. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. Beiskolázás
 2. A 2020-2021. tanévben a nyolcosztályos tagozaton 1, a négyosztályos tagozaton 3 osztály indul. A beiratkozásra 2021. június 22-án kerül sor.
 3. Tandíj, térítési díj, támogatás: nincs. (Intézményünkben jelenleg csak is a tankönyv támogatást vehetik igénybe, illetve a térítési díj csak az iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges.)
 4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
  Az iskola épülete hétfőtől csütörtökig 7:00-tól 16:30-ig, pénteken 7:00-tól 16:30-ig van nyitva. Nyári szünidőben a bejárati hirdetőtáblán kifüggesztett ügyeleti napokon (szerdán) 9:00-tól 13:00-ig van nyitva az intézmény ügyintézés céljából.
  A tanítás 7:45-től 15:45-ig tart, a tanórák 45 percesek, 10 perc óraközi szünetekkel. A negyedik óra utáni nagyszünet 15 perces.
 5. A tanítási órák a tanév elején közzétett órarend szerint követik egymást. Rendkívüli esetben az igazgató elrendelheti a tanítási órák lerövidítését, elhagyását vagy cseréjét.
 6. Iskolai tanév helyi rendje
 7. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza:
  Házirend, SzMSz, Pedagógiai program

(2) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. A tantestület tagjainak képesítése, szakjai: Lásd lent a mellékletekben!
 2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét: Lásd lent a mellékletekben!
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit: Lásd lent a mellékletekben!
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatokat: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:
 • 2011-2012 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2012-2013 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2013-2014 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2014-2015 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2015-2016 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2016-2017 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2017-2018 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2018-2019 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2019-2020 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2020-2021 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 1. A középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei: Lásd lent a mellékletekben!
 2. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, Szakkörök, mindennapos testedzés
 3. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, házi feladat és dolgozat szabályai
 4. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 5. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát:

 


Helyi értékelési szabályzat

 

osztály osztálylétszám osztályterem osztályfőnök osztályfőnök-helyettes
5.A 36 207. Dr. Horváthné Csanálosi Piroska Kolozsvári-Nagy Júlia
6.A 31 201. Pásztor Ferencné Vályi-Nagy Csilla, Szabó Klaudia
7.A 34 103. Várallyayné Hatala Emese Rita Szabó Klaudia
8.A 35 202. Sidló Erika Bánszkiné Morvai Éva, Pásztor Ferencné
9.A 33 204. Kovács Melinda Katona Fatime
9.B 34 13. Barna Viktor Péter Bognár Judit
9.C 34 203. Horváthné Zörög Anikó Molnár Csaba
9.D 34 12. Szabó Klaudia Pásztor Ferencné
10.A 33 102. Lisztik János Zeke Katalin
10.B 36 200. Gruber Csilla Dr. Kiss Miklós
10.C 36 14. Dr. Ludányi Lajos Madaras László
10.D 36 100. Nagy Gábor Gyurkó Péter
11.A 27 208. Bánszkiné Morvai Éva Kovács Melinda
11.B 31 211. Csintalan Edina Horváthné Z. Anikó
11.C 32 300. Csordás Ágnes Nagy Gábor
11.D 27 11. Fazekasné Bodor Katalin Gruber Csilla
12.A 27 101. Makóiné Szalai Ildikó Varga Tamásné Pitlik Emese
12.B 33 10. Nagy Noémi Bárdosné Kovács Erzsébet, Fehér Sabine
12.C 27 209. Nagy Tímea Bárdos Éva
12.D 31 210. Simon Tamás Bánszkiné Morvai Éva