Közzétételi lista

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium által közzétett,
a törvény által előírt dokumentumok a következők:

 1. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. Beiskolázás
 2. A 2023-2024. tanévben a nyolcosztályos tagozaton 1, a négyosztályos tagozaton 3 osztály indul. A beiratkozásra 2023. június 21-én kerül sor.
 3. Tandíj, térítési díj, támogatás: nincs. (Intézményünkben jelenleg csak is a tankönyv támogatást vehetik igénybe, illetve a térítési díj csak az iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges.)
 4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
  Az iskola épülete hétfőtől csütörtökig 06:45-tól 16:30-ig, pénteken 06:45-tól 16:00-ig van nyitva. Nyári szünidőben a bejárati hirdetőtáblán kifüggesztett ügyeleti napokon (szerdán) 09:00-tól 13:00-ig van nyitva az intézmény ügyintézés céljából.
  A tanítás 07:45-től 15:45-ig tart, a tanórák 45 percesek, 10 perc óraközi szünetekkel. A negyedik óra után egy ebédszünettel.
 5. A tanítási órák a tanév elején közzétett órarend szerint követik egymást. Rendkívüli esetben az igazgató elrendelheti a tanítási órák lerövidítését, elhagyását vagy cseréjét.
 6. Az iskolai tanév rendje
 7. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza:
  Házirend, SzMSz, Pedagógiai program (letölthető a lenti táblázatból!)

(2) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. A tantestület tagjainak képesítése, szakjai
 2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit (lásd a lenti táblázatot!)
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatokat: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:
 • 2017-2018 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2018-2019 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2019-2020 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2020-2021 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2021-2022 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 1. A középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei (lásd a lenti táblázatot)
 2. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, pl.: szakkörök, mindennapos testedzés
 3. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, házi feladat és dolgozat szabályai
 4. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 5. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát:
évfolyam az évf. létszáma osztály osztálylétszám osztályterem osztályfőnök osztályfőnök-helyettes
5. 34 5.A 34 208. Kismárton Ádám Horváthné Zörög Anikó
6. 34 6.A 34 101. Mesterházy Dóra Válócziné Tóth Ildikó
7. 36 7.A 36 207. Dr. Horváthné Csanálosi Piroska Kolozsvári-Nagy Júlia
8. 31 8.A 31 201. Pásztor Ferencné Vályi-Nagy Csilla, Szabó Klaudia
9. 118 9.A 29 103. Várallyayné Hatala Emese Rita Szabó Klaudia
9.B 31 211. Bánszkiné Morvai Éva Csintalan Edina
9.C 27 11. Fazekasné Bodor Katalin Bibók Roland
9.D 31 300. Sike Zoltán Madaras László
10. 131 10.A 30 202. Sidló Erika Bánszkiné Morvai Éva, Pásztor Ferencné
10.B 34 10. Nagy Noémi Fehér Sabine
10.C 34 209. Nagy Tímea Bárdos Éva
10.D 33 210. Simon Tamás Kolozsvári-Nagy Júlia
11. 133 11.A 33 204. Kovács Melinda Katona Fatime
11.B 34 13. Barna Viktor Péter Bognár Judit
11.C 34 203. Horváthné Zörög Anikó Bibók Roland
11.D 33 12. Szabó Klaudia Pásztor Ferencné
12. 137 12.A 33 102. Lisztik János Zeke Katalin
12.B 35 200. Gruber Csilla Dr. Kiss Miklós
12.C 36 14. Dr. Ludányi Lajos Madaras László
12.D 33 100. Nagy Gábor Gyurkó Péter

A részletes közzétételi lista az alábbi táblázatban megtalálható és letölhető!