Dokumentumok

Közzétételi lista

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium által közzétett,
a törvény által előírt dokumentumok a következők:

 1. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. Beiskolázás
 2. A 2021-2022. tanévben a nyolcosztályos tagozaton 1, a négyosztályos tagozaton 3 osztály indul. A beiratkozásra 2022. június 22-én kerül sor.
 3. Tandíj, térítési díj, támogatás: nincs. (Intézményünkben jelenleg csak is a tankönyv támogatást vehetik igénybe, illetve a térítési díj csak az iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges.)
 4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
  Az iskola épülete hétfőtől csütörtökig 7:00-tól 16:30-ig, pénteken 7:00-tól 16:30-ig van nyitva. Nyári szünidőben a bejárati hirdetőtáblán kifüggesztett ügyeleti napokon (szerdán) 9:00-tól 13:00-ig van nyitva az intézmény ügyintézés céljából.
  A tanítás 7:45-től 15:45-ig tart, a tanórák 45 percesek, 10 perc óraközi szünetekkel. A negyedik óra utáni nagyszünet 15 perces.
 5. A tanítási órák a tanév elején közzétett órarend szerint követik egymást. Rendkívüli esetben az igazgató elrendelheti a tanítási órák lerövidítését, elhagyását vagy cseréjét.
 6. Iskolai tanév helyi rendje
 7. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza:
  Házirend, SzMSz, Pedagógiai program

(2) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. A tantestület tagjainak képesítése, szakjai: Lásd lent a mellékletekben!
 2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét: Lásd lent a mellékletekben!
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit: Lásd lent a mellékletekben!
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatokat: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:
 • 2011-2012 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2012-2013 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2013-2014 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2014-2015 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2015-2016 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2016-2017 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2017-2018 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2018-2019 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2019-2020 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2020-2021 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 1. A középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei: Lásd lent a mellékletekben!
 2. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, Szakkörök, mindennapos testedzés
 3. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, házi feladat és dolgozat szabályai
 4. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 5. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát:

 


Helyi értékelési szabályzat

osztály osztálylétszám osztályterem osztályfőnök osztályfőnök-helyettes
5.A 34 101. Mesterházy Dóra Katona Fatime
6.A 36 207. Dr. Horváthné Csanálosi Piroska Kolozsvári-Nagy Júlia
7.A 31 201. Pásztor Ferencné Vályi-Nagy Csilla, Szabó Klaudia
8.A 34 103. Várallyayné Hatala Emese Rita Szabó Klaudia
9.A 35 202. Sidló Erika Bánszkiné Morvai Éva, Pásztor Ferencné
9.B 34 10. Nagy Noémi Fehér Sabine
9.C 34 209. Nagy Tímea
9.D 33 210. Simon Tamás
10.A 33 204. Kovács Melinda Katona Fatime
10.B 34 13. Barna Viktor Péter Bognár Judit
10.C 34 203. Horváthné Zörög Anikó Molnár Csaba
10.D 34 12. Szabó Klaudia Pásztor Ferencné
11.A 33 102. Lisztik János Zeke Katalin
11.B 36 200. Gruber Csilla Dr. Kiss Miklós
11.C 36 14. Dr. Ludányi Lajos Madaras László
11.D 36 100. Nagy Gábor Gyurkó Péter
12.A 27 208. Bánszkiné Morvai Éva Kovács Melinda
12.B 32 211. Csintalan Edina Horváthné Z. Anikó
12.C 32 300. Csordás Ágnes Nagy Gábor
12.D 27 11. Fazekasné Bodor Katalin Gruber Csilla