Közzétételi lista

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium által közzétett,
a törvény által előírt dokumentumok a következők:

 1. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. Beiskolázás
 2. A 2024-2025. tanévben a nyolcosztályos tagozaton 1, a négyosztályos tagozaton 3 osztály indul. A beiratkozásra 2024. június 26-án kerül sor.
 3. Tandíj, térítési díj, támogatás: nincs. (Intézményünkben jelenleg csak is a tankönyv támogatást vehetik igénybe, illetve a térítési díj csak az iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges.)
 4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
  Az iskola épülete hétfőtől csütörtökig 06:45-tól 16:30-ig, pénteken 06:45-tól 16:00-ig van nyitva. Nyári szünidőben a bejárati hirdetőtáblán kifüggesztett ügyeleti napokon (szerdán) 09:00-tól 13:00-ig van nyitva az intézmény ügyintézés céljából.
  A tanítás 07:45-től 15:45-ig tart, a tanórák 45 percesek, 10 perc óraközi szünetekkel. A negyedik óra után egy ebédszünettel.
 5. A tanítási órák a tanév elején közzétett órarend szerint követik egymást. Rendkívüli esetben az igazgató elrendelheti a tanítási órák lerövidítését, elhagyását vagy cseréjét.
 6. Az iskolai tanév rendje
 7. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza:
  Házirend, SzMSz, Pedagógiai program (letölthető a lenti táblázatból!)

(2) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. A tantestület tagjainak képesítése, szakjai
 2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit (lásd a lenti táblázatot!)
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatokat: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:
 • 2018-2019 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2019-2020 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2020-2021 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2021-2022 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2022-2023 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 1. A középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei (lásd a lenti táblázatot)
 2. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, pl.: szakkörök, mindennapos testedzés
 3. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, házi feladat és dolgozat szabályai
 4. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 5. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát:
évfolyam az évf. létszáma osztály osztálylétszám osztályterem osztályfőnök osztályfőnök-helyettes
5. 36 5.A 36 102. Bibók Roland Dr. Kuthy Erika
6. 34 6.A 34 208. Kismárton Ádám Kezes Ágnes
7. 34 7.A 34 101. Mesterházy Dóra Válócziné Tóth Ildikó
8. 33 8.A 33 207. Dr. Horváthné Csanálosi Piroska Nagy Gábor
9. 125 9.A 27 201. Pásztor Ferencné Vályi-Nagy Csilla
9.B 32 14. Kolozsvári-Nagy Júlia Gruber Csilla
9.C 32 200. Maruzsiné Sevella Judit Dr. Ludányi Lajos
9.D 34 100. Tomcsik Erika Kocza-Blaskó Katalin
10. 119 10.A 27 103. Várallyayné Hatala Emese Rita Csordás Ágnes
10.B 32 211. Csintalan Edina Bánszkiné Morvai Éva
10.C 28 11. Fazekasné Bodor Katalin Molnár Zsoltné
10.D 32 300. Sike Zoltán Madaras László
11. 131 11.A 30 202. Sidló Erika Argejó-Lukovszki Karolina
11.B 33 10. Botka Veronika Fehér Sabine
11.C 34 209. Nagy Tímea Zeke Katalin
11.D 34 210. Simon Tamás Somodi Bálint
12. 132 12.A 33 204. Kovács Melinda Magyar Krisztina
12.B 33 13. Barna Viktor Péter Lisztik János
12.C 34 203. Horváthné Zörög Anikó Váradi Leóné
12.D 32 12. Hatalyák-Szabó Klaudia Hajagos József

A részletes közzétételi lista az alábbi táblázatban megtalálható és letölhető!