Dokumentumok

Közzétételi lista

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium által közzétett,
a törvény által előírt dokumentumok a következők:

 1. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. Beiskolázás
 2. A 2020-2021. tanévben a nyolcosztályos tagozaton 1, a négyosztályos tagozaton 3 osztály indul. A beiratkozásra 2021. június 22-án kerül sor.
 3. Tandíj, térítési díj, támogatás: nincs. (Intézményünkben jelenleg csak is a tankönyv támogatást vehetik igénybe, illetve a térítési díj csak az iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges.)
 4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
  Az iskola épülete hétfőtől csütörtökig 7:00-tól 16:30-ig, pénteken 7:00-tól 16:30-ig van nyitva. Nyári szünidőben a bejárati hirdetőtáblán kifüggesztett ügyeleti napokon (szerdán) 9:00-tól 13:00-ig van nyitva az intézmény ügyintézés céljából.
  A tanítás 7:45-től 15:45-ig tart, a tanórák 45 percesek, 10 perc óraközi szünetekkel. A negyedik óra utáni nagyszünet 15 perces.
 5. A tanítási órák a tanév elején közzétett órarend szerint követik egymást. Rendkívüli esetben az igazgató elrendelheti a tanítási órák lerövidítését, elhagyását vagy cseréjét.
 6. Iskolai tanév helyi rendje
 7. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza:
  Házirend, SzMSz, Pedagógiai program

(2) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. A tantestület tagjainak képesítése, szakjai
 2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, (letöltés)
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatokat: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:
 • 2011-2012 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2012-2013 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2013-2014 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2014-2015 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2015-2016 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2016-2017 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2017-2018 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2018-2019 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2019-2020 tanévben 0 tanuló kényszerült évismétlésre.
 • 2020-2021 tanévben 1 tanuló kényszerült évismétlésre.
 1. A középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei:
  2008 május, 2009 május, 2010 május, 2011 május-október, 2012 május-október, 2013 május, 2014 május, 2015 május, 2016 május
 2. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, Szakkörök, mindennapos testedzés
 3. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, házi feladat és dolgozat szabályai
 4. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 5. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát:

 

5. 36 5.A 36 Dr. Horváthné Csanálosi Piroska
6. 31 6.A 31 Pásztor Ferencné
7. 34 7.A 34 Várallyayné Hatala Emese Rita
8. 35 8.A 35 Sidló Erika
9. 135 9.A 33 Kovács Melinda
9.B 34 Barna Viktor Péter
9.C 34 Horváthné Zörög Anikó
9.D 34 Szabó Klaudia
10. 142 10.A 34 Lisztik János
10.B 36 Gruber Csilla
10.C 36 Dr. Ludányi Lajos
10.D 36 Nagy Gábor
11. 117 11.A 27 Bánszkiné Morvai Éva
11.B 31 Csintalan Edina
11.C 32 Csordás Ágnes
11.D 27 Fazekasné Bodor Katalin
12. 118 12.A 27 Makóiné Szalai Ildikó
12.B 33 Nagy Noémi
12.C 27 Nagy Tímea
12.D 31 Simon Tamás

Helyi értékelési szabályzat

# Fájl Leírás Fájl méret
1 doc Nevelési program 359 KB
2 doc Balesetvédelem, környezetvédelem 34 KB
3 doc Szervezeti és Működési Szabályzat 620 KB
4 doc Kompetencia 2006 20 KB
5 doc Kompetencia 2007 20 KB
6 doc Kompetencia 2008 21 KB
7 doc Kompetencia 2009 25 KB
8 doc Kompetencia 2010 128 KB
9 doc Kompetencia 2011 128 KB
10 doc Kompetencia 2012 105 KB
11 doc Kompetencia 2013 186 KB
12 doc Kompetencia 2014 171 KB
13 xls Érettségi 2008 2008.-évi érettségi eredmény összesítése
36 KB
14 xls Érettségi 2009 2009.-évi érettségi eredmény összesítése
45 KB
15 xls Érettségi 2010 2010.-évi érettségi eredmény összesítése
20 KB
16 xls Érettségi 2011 2011.-évi érettségi eredmény összesítése
21 KB
17 xls Érettségi 2012 2012.-évi érettségi eredmény összesítése
31 KB
18 xls Érettségi 2013 2013.-évi érettségi eredmény összesítése
30 KB
19 xls Érettségi 2014 2014.-évi érettségi eredmény összesítése
30 KB
20 xls Érettségi 2015 2015.-évi érettségi eredmény összesítése
31 KB
21 xls Érettségi 2016 2016.-évi érettségi eredmény összesítése
32 KB
22 pdf szmsz 2018.04.23. 3 MB
23 pdf Pedagógiai program 706 KB
24 pdf Házirend 710 KB
25 xls Tantestület 2020-2021 39 KB