GYIV – Iskolaorvos – Szoc. segítő

Gyermek és Ifjúságvédelem

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

 


EÜ-OLTALOM BT.

ISKOLAORVOSI RENDELŐ

Társadalombiztosítás által finanszírozott rendelés

 

Rendelés: 

csütörtök (a hónap 2. csütörtökének kivételével): 8.00- 13.00

iskolaorvos:  Dr. Fekete Valéria

Tel: 70/384-9582

 

védőnői fogadóóra:

kedd és a hónap 2. csütörtökének kivételével minden nap 8.00-14.00

védőnő: Oszláncziné Dobos Mária

Tel: 70/394-8954

 

 

Berze Iskolafogászat

Az iskolafogászati szűrés a Berze épületében, az orvosi rendelő helyiségében történik, pénteki napokon.

Az osztályok a beosztás szerint vesznek részt a szűréseken. Először az osztály egyik, majd a másik fele.

Az eredményeket a helyszínen személyesen és az e-naplón keresztül is közölni fogjuk.

A szűrésen részt vett tanuló azonnal visszamegy a tanítási órára. A következő osztályt a portán lévő ügyeletes tanuló hívja ki a folyamatosság érdekében.

 

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

 


Tájékoztató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

2018. szeptemberétől került bevezetésre a gyermekvédelmi törvény keretében az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.
Az óvodai és iskolai szociális segítés eszköztára módszertana segíti a pedagógusokat tanulókat és a szülőket a problémák mérséklésében megoldásában így a szociális segítő szakember szakmai kompetenciája alapján nevelő-oktató munka kiegészítője. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésébe és megoldásába kiegyensúlyozottabbá teheti a köznevelési intézmény belső életét segíti a gyerekek szocializációját és javítja az iskolai teljesítményüket is. Az óvodai és iskolai szociális segítő munkájának célcsoportjai a gyermekek a szülők és a pedagógusok valamint a köznevelési intézmények közösségei (pl. szülői közösség, iskolaszék intézményi tanács).
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkáját a pedagógussal egyeztetve a szülő és az intézményvezető hozzájárulásával végzi.

Munkánkkal segítjük:
• a gyermek köznevelési intézménybe való beilleszkedését a szociális kompetenciái növelésében és környezet minőségének javításában (család intézmény),
• a gyermeket és családját az iskola életét érintő kérdésekben, illetve nevelési problémák esetén,
• az iskolai közösséget a kialakult konfliktusok feloldásában (gyermek-szülő pedagógus-szülő pedagógus-gyermek)
• az iskolai csoportokban osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének megoldásának támogatása,
• szükség esetén szülőcsoportok szervezése vezetése,
• részvétel iskola által szervezett rendezvényeken,
• részvétel szülői értekezleteken nevelőtestületi értekezleteken,
• tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő problémák esetén, valamint az iskolában jelentkező problémák kapcsán,
• információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról jogokról a gyermekjóléti gyermekvédelmi szociális ellátórendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás,
• továbbtanulás kérdésekben való segítségnyújtás,
• közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez,
• egyéni tanácsadás a tanulók számára a probléma megoldásában való segítségnyújtás

GYERMJEKKÉNT:
Kérdések merültek fel benned?
Őszintén szeretnél beszélgetni a téged foglalkoztató kérdésekről?
(otthon, iskola baráti kapcsolatok, továbbtanulás egészség egyéb? stb.

SZÜLŐKÉNT:
Gyermeke iskolai vagy otthoni ügyeiről szeretne beszélgetni?
Gyermeke fejlődésével kapcsolatban kérdése van?
Gyermeke beilleszkedési problémákkal küzd?
Változás történt a családban?
Szociális ellátásokkal kapcsolatban információra van szüksége? stb.

Magyarországon és a Világon kialakult rendkívüli élethelyzetre tekintettel a személyes találkozót sajnos nem áll módomban felajánlani, de az alábbi elérhetőségen amennyiben üzenetet hagy természetesen felveszem Veled/Önnel a kapcsolatot.
Keressen bizalommal.

Elérhetőségem:
Bakos Mónika
iskolaiszockhszk@gmail.com
Telefonsz.: 0637/ 507-017