GYIV – Iskolaorvos – Szoc. segítő

Gyermek és Ifjúságvédelem

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

 


EÜ-OLTALOM BT.

ISKOLAORVOSI RENDELŐ

Társadalombiztosítás által finanszírozott rendelés

 

Rendelés: 

csütörtök (a hónap 2. csütörtökének kivételével): 8.00- 13.00

iskolaorvos:  Dr. Fekete Valéria

Tel: 70/384-9582

 

védőnői fogadóóra:

kedd és a hónap 2. csütörtökének kivételével minden nap 8.00-14.00

védőnő: Oszláncziné Dobos Mária

Tel: 70/394-8954

 

 

Berze Iskolafogászat

Az iskolafogászati szűrés a Berze épületében, az orvosi rendelő helyiségében történik, pénteki napokon.

Az osztályok a beosztás szerint vesznek részt a szűréseken. Először az osztály egyik, majd a másik fele.

Az eredményeket a helyszínen személyesen és az e-naplón keresztül is közölni fogjuk.

A szűrésen részt vett tanuló azonnal visszamegy a tanítási órára. A következő osztályt a portán lévő ügyeletes tanuló hívja ki a folyamatosság érdekében.

 

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

 


Tájékoztató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

 1. szeptemberétől került bevezetésre a gyermekvédelmi törvény keretében az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

Az óvodai és iskolai szociális segítés eszköztára módszertana segíti a pedagógusokat tanulókat és a szülőket a problémák mérséklésében megoldásában így a szociális segítő szakember szakmai kompetenciája alapján nevelő-oktató munka kiegészítője. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésébe és megoldásába kiegyensúlyozottabbá teheti a köznevelésiintézmény belső életét segíti a gyerekek szocializációját és javítja az iskolai teljesítményüket is. Az óvodai és iskolai szociális segítő munkájának célcsoportjai a gyermekek a szülők és a pedagógusok valamint a köznevelési intézmények közösségei (pl. szülői közösség, iskolaszék intézményi tanács). Az óvodai és iskolai szociális segítő munkáját a pedagógussal egyeztetve a szülő és az intézményvezető hozzájárulásával végzi.

Az óvodai és iskolai szociális tevékenység összeköt, közvetít. Középpontban a megelőzés, a tanácsadás, tájékoztatás, információnyújtás áll.

 

Munkánkkal segítjük:

 • a gyermek köznevelési intézménybe való beilleszkedését a szociális kompetenciái növelésében és környezet minőségének javításában (család intézmény),
 • a gyermeket és családját az iskola életét érintő kérdésekben, illetve nevelési problémák esetén,
 • az iskolai közösséget a kialakult konfliktusok feloldásában (gyermek-szülő pedagógus-szülő pedagógus-gyermek)
 • az iskolai csoportokban osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének megoldásának támogatása,
 • szükség esetén szülőcsoportok szervezése vezetése,
 • részvétel iskola által szervezett rendezvényeken,
 • részvétel szülői értekezleteken nevelőtestületi értekezleteken,
 • tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő problémák esetén, valamint az iskolában jelentkező problémák kapcsán,
 • információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról jogokról a gyermekjóléti gyermekvédelmi szociális ellátórendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás,
 • továbbtanulás kérdésekben való segítségnyújtás,
 • közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez,
 • egyéni tanácsadás a tanulók számára a probléma megoldásában való segítségnyújtás

 

GYERMEKKÉNT:

 • Kérdések merültek fel benned?
 • Őszintén és bizalmasan szeretnél beszélgetni a téged foglalkoztató kérdésekről?

(otthon, iskola baráti kapcsolatok, továbbtanulás egészség egyéb? stb.)

 

SZÜLŐKÉNT:

 • Gyermeke iskolai vagy otthoni ügyeiről szeretne beszélgetni?
 • Gyermeke fejlődésével kapcsolatban kérdése van?
 • Gyermeke beilleszkedési problémákkal küzd?
 • Változás történt a családban?
 • Szociális ellátásokkal kapcsolatban információra van szüksége? stb.

 

Személyesen elérhető vagyok minden héten csütörtökön n a Berze Nagy János Gimnázium 2. termében 8-12 óra között.

A fogadóidőn kívül, egyéb időpontokban is rendelkezésre állok. Előzetes egyeztetés miatt a lent megadott elérhetőségem valamelyikén kérem, vegye fel velem a kapcsolatot.

Keressen bizalommal.

 

Elérhetőségem:

Vona Jánosné Valéria

06 30 699 3647

csgykozpont@gyongyosikisterseg.hu