Hit- és erkölcstan oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a alapján az általános iskolákban és a 6 és 8 . osztályos gimnáziumokban  kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást választanak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség, ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika oktatását szervezi meg.

Iskolánkban a katolikus és református egyházak hit és erkölcstan oktatása működik. A katolikus hittan oktatását a Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia végzi.

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot aláírva átadja az iskolának, aki az összesítés után továbbítja az érintett egyházi jogi személynek. (A nyilatkozat a lap alján letölthető!)

A nyolcosztályos gimnázium 2024/2025-es tanév 5. osztályosai számára a nyilatkozat leadása a beiratkozás napján (2024. június 26.) történik.

2023/2024-es tanév 5-6-7. osztályosainak 2024.május 20-ig van lehetőségük a hit és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítására a nyilatkozat aláírásával és leadásával. (CSAK módosítás esetén – benyújtani a Kréta rendszer Eügyintézés menüpontja alatt lehet!)

 

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban a 2024/2025-ös tanévben iskolai hit-és erkölcstan tantárgy oktatását vállaló egyházak:

Magyar Katolikus Egyház
Képviselője iskolánkban: Hegede László
Elérhetősége: hegedelaci@gmail.com

Magyarországi Református Egyház
Képviselője iskolánkban: Kenyeressy Károly
Elérhetősége: karolykenyeressy67@gmail.com

Tájékoztatók a katolikus hittan oktatásról:

Elérhetőség:

Ismertetők: