Menza

 

Segédlet szülői felületre történő belépéshez

http://www.berze.hu/wp-content/uploads/2024/07/Segedlet-szuloi-feluletre-torteno-belepeshez.pdf


 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyöngyös Városi Önkormányzat új, átlátható, kényelmesebb
megrendelési és fizetési rendszert vezet be a gyermekétkeztetés területén. Az Önkormányzat
megbízásából ezeket a feladatokat továbbra is a Mátra Party Kft. végzi.
2023 szeptemberétől a szülőknek a tárgyhót megelőzően, előre kell kifizetniük a térítési díjat,
kötelező lesz az online megrendelő rendszer, és bevezetésre kerül az elektronikus ebédjegy is.
A legfontosabb változások a következők:

• Az étkezési térítési díj befizetése tárgyhónapot megelőzően, előre történik. A 2023/24. tanév
első, 2023. szeptember havi étkezésre vonatkozó számláját 2023. augusztus 25-ig kell
befizetni. Ezen fizetési határidő alól kivételt csak az első osztályos tanulók képeznek. A számlát
a szülők részére e-mailben megküldi a szolgáltató, illetve regisztrációt követően az online
rendszerből is letölthető lesz.

• Ezt követően a szülők minden hónap elején megkapják a következő havi számlát.

• A Gyöngyös Városi Önkormányzat Online Gyermekétkeztetési Rendszerének használata
kötelező lesz. Azok számára, akik nem tudják online megrendelni az étkezést, a Mátra Party
Kft. 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 32. alatt lévő irodájában személyes ügyfélszolgálatot működtet.
Az ügyfélszolgálaton a Mátra Party Kft. munkatársai segítenek a regisztrációban, a
menüválasztásban, az étkezés lemondásának rögzítésében.

Lehetőségük lesz továbbá a számlákat átvenni és befizetéseiket bankkártyával teljesíteni.

Az ügyfélszolgálat működésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Mátra Party Kft. fog adni.
Kérjük, már most regisztráljon és ismerje meg a Gyöngyös Városi Önkormányzat Online Gyermekétkeztetési rendszerét és funkcióit!
https://etkezes.mparty.hu/bia-regisztracio

• Az online étkeztetési rendszer részeként bevezetésre kerül az úgynevezett elektronikus
ebédjegy (érintőkártya), amellyel a diákok az étkezési jogosultságukat igazolni tudják. Az alsó
tagozatos, közösen étkező diákok érintőkártyáit az iskolákban, együtt tárolják majd. Az
elektronikus ebédjegyet a szolgáltató ingyen biztosítja az étkezőknek, azonban elvesztése
esetén pótdíjat kell fizetni. (A pótdíj összege 3 000,- Ft.)

• Ha a kötelezett az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a pótbefizetés napjáig nem fizeti meg,
úgy a következő hónapra már nem lesz érvényes a gyermek érintőkártyája és nem tudja
igénybe venni a gyermekétkeztetési szolgáltatást.

• A szülők számára az online felületen lehetőség lesz az egyenlegük és számláik megtekintésére,
valamint a térítési díj bankkártyával történő biztonságos befizetésére. Továbbra is megmarad
az átutalással történő térítési díj fizetés lehetősége a Gyöngyös Városi Önkormányzat
Közétkeztetési beszedési számlájára: 12001008–01519125–03800003. A postai utalványon
(csekken) történő befizetési mód megszűnik, helyette a szülők a Raiffeisen Bankban történő
közvetlen banki készpénzes befizetéssel élhetnek a fenti számlaszámra.

• A hiányzásokat a tárgyhót követő hónapban írja jóvá a szolgáltató.

A megrendelés menete nem változik, az online rendszerben továbbra is havonta kétszer lesz
lehetőség a menüválasztásra és a módosításra. Amennyiben a szülő nem él a menüválasztás
lehetőségével, a gyermek számára automatikusan „A” menü kerül beállításra.

Az online rendszer előnye, hogy a szülő saját maga tudja a lemondásokat a rendszerbe rögzíteni például
betegség vagy tervezett hiányzás esetére. Az online rendszer elégedettség mérésre is alkalmas,
segítségével a szülők észrevételt tehetnek az étkezés mennyiségével, minőségével kapcsolatban.
Az új díjfizetési és étkeztetési rendszer bevezetésétől az Önkormányzat azt reméli, hogy a folyamat
átláthatóvá, kényelmessé és korszerűvé válik és a gyermekek étkezésének megrendelése kevesebb
időt vesz igénybe.
Gyöngyös, 2023. július 4.

Tisztelettel

dr. Horváth Gábor s.k.
közigazgatási és intézményirányítási igazgató

 

 


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyeiket az alábbi telefonszámon intézhetik: 30/253-3658

Munkanapokon 8:00 és 10:00 óra között, illetve 11:00 és 15:30 között várjuk hívásukat.

Mátra Party Kft.


ÉTLAPOK A LAP ALJÁN LETÖLTHETŐK!

 


Kedves Szülők és Diákok!

Online gyermekétkeztetési rendszerünk megnyílt (https://etkezes.mparty.hu). A diákok havi étkezését a felületen keresztül rendelhetik meg (A és B menü közül lehet választani)

Az iskola megkezdését követően minden nap 10:00 óráig mondhatják le vagy rendelhetik meg az étkezést a következő naptól kezdődően.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben továbbra is igénylik az étkezést legyenek szívesek megrendelni azt online felületünkön (https://etkezes.mparty.hu), vagy elérhetőségeink valamelyikén.

Elérhetőségeink:
Email: befizetes1@matraparty.hu
Telefon: 30/789 – 4983

Gyöngyös, 2021.08.27.

Mátra Party Kft.


Regisztráció / étlap

A középiskolások étkeztetésével kapcsolatos igényfelmérő formanyomtatvány a lap alján letölthető!


 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A „sárga csekkes” befizetés alkalmazásához az alábbiakban adunk tájékoztatást.

(Amennyiben az alábbi tájékoztatás nem nyújt elégséges információt, akkor a befizetes1@matraparty.hu
e-mail címen is felteheti kérdéseit.)

  • Kinek az adatait kell feltüntetni a nyomtatványon, ha üres nyomtatványt kaptam?

Amennyiben üres „sárga csekk” nyomtatványt kap, kérjük, hogy készpénz átutalási megbízás nyomtatványon (sárga csekk) a gyermek nevét, gyermek oktatási nevelési intézményének nevét és a gyermek osztályát tüntesse fel nyomtatott betűkkel, olvashatóan. Amennyiben mégsem ezt tüntette fel, kérjük e-mailen, szkennelve vagy fotózva küldje el számunka a csekk önnél maradt nyomtatványrészét, és a gyermek adatait – hogy a beazonosítást el tudjuk végezni.

  • Milyen összeget kell befizetnem, és milyen adatokat kell feltüntetnem, ha utalni szeretnék?

Az átadott készpénz átutalási megbízás nyomtatványon (sárga csekk) a gyermek nevét és beazonosítási adatait, az aktuális havi elszámolási összeg feltüntetésével adjuk ki. Amennyiben bankfiókban vagy web-es banki felületen szeretné kiegyenlíteni a díjat, kérjük az összes, a „sárga csekk” nyomtatványon feltüntetett paramétert tüntesse fel az átutalási nyomtatvány/felület megjegyzés rovatában, úgymint: gyermek neve, oktatási nevelési intézmény neve, és az osztály neve, amelybe a gyermek beiratkozott ebben a tanévben.

  • Mit tegyek, ha a feltűntetett díjfizetési összeggel nem értek egyet?

Az átadott készpénz átutalási megbízás nyomtatványon (sárga csekk) a gyermek nevét és beazonosítási adatait, az aktuális havi elszámolási összeg feltüntetésével adjuk ki, amelyben figyelembe vettük az előző időszaki elszámolási tételeket (esetleges lemondások alapján lévő jóváírást, vagy esetleges díjhátralékokat). Amennyiben Ön a nyilvántartásai alapján nem ért egyet a feltüntetett adatokkal, kérjük vagy telefonon 30/253-3658

vagy e-mailen jelezze felénk, és beazonosítás után felvilágosítást adunk Önnek, az esetleges hibát pedig korrigáljuk.

  • Mit tegyek, ha túlfizetésem vagy hátralékom van?

Amennyiben előző elszámolási időszakról túlfizetése nem került elszámolásra az aktuális havi nyomtatványon, kérjük jelezze telefonon 30/253-3658 vagy e-mailen felénk. Amennyiben elmaradása/hátraléka van és a teljes tartozást szeretné befizetni, akkor e-mail küldése, vagy telefonos jelzése alapján, beazonosítás után új készpénz átutalási megbízás nyomtatványt (sárga csekk) biztosítunk, és az Ön által választott módon (gyermeknek való eljuttatással / elektronikus formában) eljuttatjuk Önhöz.

  • Mit tegyek, ha elhagytam a sárga csekket, vagy megsérült?

Amennyiben bármilyen módon megsérült vagy eltűnt a készpénz átutalási megbízás nyomtatvány (sárga csekk), akkor e-mailben vagy telefonon jelezze felénk és a beazonosítást követően új nyomtatványt (sárga csekk) biztosítunk és az Ön által választott módon (gyermeknek való eljuttatással / elektronikus formában) elküldjük Önnek.

  • Mit tegyek, ha nem tudom szociális indokok alapján határidőre befizetni a térítési díjat?

Amennyiben szociális indokok alapján nem tudja határidőre befizetni az aktuális havi térítési díjat és azt a pótbefizetési időszakban sem tudja rendezni, kérjük jelezze ezt számunkra írásban, hogy haladéktalanul felvehessük a kapcsolatot a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatallal, ezzel is  segítsük a gyermek étkezésének továbbiakban történő biztosítását.