Menza

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyeiket az alábbi telefonszámon intézhetik: 30/253-3658

Munkanapokon 8:00 és 10:00 óra között, illetve 11:00 és 15:30 között várjuk hívásukat.

Mátra Party Kft.


ÉTLAPOK A LAP ALJÁN LETÖLTHETŐK!

 


Kedves Szülők és Diákok!

Online gyermekétkeztetési rendszerünk megnyílt (https://etkezes.mparty.hu). A diákok szeptember havi étkezését a felületen keresztül rendelhetik meg (A és B menü közül lehet választani)

Az iskola megkezdését követően minden nap 10:00 óráig mondhatják le vagy rendelhetik meg az étkezést a következő naptól kezdődően.

Az első osztályos tanulók és az előző évben étkezők részére szeptember 1 és 3 között étkezést biztosítunk.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben továbbra is igénylik az étkezést legyenek szívesek megrendelni azt online felületünkön (https://etkezes.mparty.hu), vagy elérhetőségeink valamelyikén.

Elérhetőségeink:
Email: befizetes1@matraparty.hu
Telefon: 30/789 – 4983

Gyöngyös, 2021.08.27.

Mátra Party Kft.

Regisztráció / étlap


 

A középiskolások étkeztetésével kapcsolatos igényfelmérő formanyomtatvány a lap alján letölthető!


 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatallal történt egyeztetés értelmében az étkezési térítési díjak pénzügyi teljesítése november hónaptól lehetséges készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) használatával is!

A „sárga csekkes” befizetés alkalmazásához az alábbiakban adunk tájékoztatást.

(Amennyiben az alábbi tájékoztatás nem nyújt elégséges információt, akkor a befizetes1@matraparty.hu
e-mail címen is felteheti kérdéseit.)

  • Kinek az adatait kell feltüntetni a nyomtatványon, ha üres nyomtatványt kaptam?

Amennyiben üres „sárga csekk” nyomtatványt kap, kérjük, hogy készpénz átutalási megbízás nyomtatványon (sárga csekk) a gyermek nevét, gyermek oktatási nevelési intézményének nevét és a gyermek osztályát tüntesse fel nyomtatott betűkkel, olvashatóan. Amennyiben mégsem ezt tüntette fel, kérjük e-mailen, szkennelve vagy fotózva küldje el számunka a csekk önnél maradt nyomtatványrészét, és a gyermek adatait – hogy a beazonosítást el tudjuk végezni.

  • Milyen összeget kell befizetnem, és milyen adatokat kell feltüntetnem, ha utalni szeretnék?

Az átadott készpénz átutalási megbízás nyomtatványon (sárga csekk) a gyermek nevét és beazonosítási adatait, az aktuális havi elszámolási összeg feltüntetésével adjuk ki. Amennyiben bankfiókban vagy web-es banki felületen szeretné kiegyenlíteni a díjat, kérjük az összes, a „sárga csekk” nyomtatványon feltüntetett paramétert tüntesse fel az átutalási nyomtatvány/felület megjegyzés rovatában, úgymint: gyermek neve, oktatási nevelési intézmény neve, és az osztály neve, amelybe a gyermek beiratkozott ebben a tanévben.

  • Mit tegyek, ha a feltűntetett díjfizetési összeggel nem értek egyet?

Az átadott készpénz átutalási megbízás nyomtatványon (sárga csekk) a gyermek nevét és beazonosítási adatait, az aktuális havi elszámolási összeg feltüntetésével adjuk ki, amelyben figyelembe vettük az előző időszaki elszámolási tételeket (esetleges lemondások alapján lévő jóváírást, vagy esetleges díjhátralékokat). Amennyiben Ön a nyilvántartásai alapján nem ért egyet a feltüntetett adatokkal, kérjük vagy telefonon 30/253-3658

vagy e-mailen jelezze felénk, és beazonosítás után felvilágosítást adunk Önnek, az esetleges hibát pedig korrigáljuk.

  • Mit tegyek, ha túlfizetésem vagy hátralékom van?

Amennyiben előző elszámolási időszakról túlfizetése nem került elszámolásra az aktuális havi nyomtatványon, kérjük jelezze telefonon 30/253-3658 vagy e-mailen felénk. Amennyiben elmaradása/hátraléka van és a teljes tartozást szeretné befizetni, akkor e-mail küldése, vagy telefonos jelzése alapján, beazonosítás után új készpénz átutalási megbízás nyomtatványt (sárga csekk) biztosítunk, és az Ön által választott módon (gyermeknek való eljuttatással / elektronikus formában) eljuttatjuk Önhöz.

  • Mit tegyek, ha elhagytam a sárga csekket, vagy megsérült?

Amennyiben bármilyen módon megsérült vagy eltűnt a készpénz átutalási megbízás nyomtatvány (sárga csekk), akkor e-mailben vagy telefonon jelezze felénk és a beazonosítást követően új nyomtatványt (sárga csekk) biztosítunk és az Ön által választott módon (gyermeknek való eljuttatással / elektronikus formában) elküldjük Önnek.

  • Mit tegyek, ha nem tudom szociális indokok alapján határidőre befizetni a térítési díjat?

Amennyiben szociális indokok alapján nem tudja határidőre befizetni az aktuális havi térítési díjat és azt a pótbefizetési időszakban sem tudja rendezni, kérjük jelezze ezt számunkra írásban, hogy haladéktalanul felvehessük a kapcsolatot a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatallal, ezzel is  segítsük a gyermek étkezésének továbbiakban történő biztosítását.