Beiskolázás

Legfrissebb:

Beiskolázási tájékoztató film a YouTube-csatornánkon
a nyolcosztályos képzés iránt érdeklődők számára: https://youtu.be/r61D4P5z8W0
a négyosztályos képzés iránt érdeklődők számára: https://youtu.be/imHA4fBGXJs

A film megtekintése után kérdéseket lehet feltenni a postagalamb@berze.hu címen. A “Tárgy” mezőbe írjuk be: Beiskolázás

(Aki még nem iratkozott fel iskolánk YouTube-csatornájára, az itt megteheti: https://www.youtube.com/channel/UCYu2oaIFw0AzOyJbRgfCFTw)

Figyelem!

Az iskolába való jelentkezés feltétele a központi írásbelin való részvétel. Ennek határideje: december 4.

Ha valaki ezt a Berzében akarja megírni, az letöltheti a jelentkezési lapot honlapunkról is:
jelentkezési lap a nyolcosztályos képzés iránt érdeklődők (negyedikesek) számára: innen,
jelentkezési lap a négyosztályos képzés iránt érdeklődők (nyolcadikosok) számára: innen.
A kitöltött, beszkennelt jelentkezési lapok a postagalamb@berze.hu címre is elküldhetők. A “Tárgy” mezőbe írjuk be: Jelentkezés írásbelire
(Nagyon fontos, hogy a lapra élő, működő telefonszámot, illetve e-mail címet írjunk és az utóbbit rendszeresen nézzük meg!)

Az írásbelire való jelentkezés, azaz a jelentkezési lap beérkezésének határideje: december 4.!

Letölthetők továbbá mindkét képzés tájékoztató füzetei:
a nyolcosztályos képzés iránt érdeklődők (negyedikesek) számára: innen,
a négyosztályos képzés iránt érdeklődők (nyolcadikosok) számára: innen.

***

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok bemutatása, kódszámaik:

0008: Nyolcosztályos, tehetséggondozó jellegű gimnáziumi képzés a jelenleg negyedik osztályba járó diákok számára. Egy osztályt indítunk. Tervezett osztálylétszám: 32 fő.

0004: Négyosztályos gimnáziumi képzés. A nyolcadik osztályba járó diákok jelentkezését várjuk. Három osztályt indítunk. Tervezett osztálylétszám: 32-32 fő.

Felvételi követelmények:

Szükséges előismeretként az életkornak megfelelő mértékű általános iskolai törzsanyag alapos tudását feltételezzük.

0008: A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat, a 3. tanév végi és 4. félévi tanulmányi átlag számtani közepét, illetve a felvételi elbeszélgetés eredményét vesszük alapul.

0004: A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat eredményét, a hetedik év végi bizonyítvány, illetve a nyolcadik félévi értesítő átlagának számtani közepét, továbbá a felvételi elbeszélgetésen adott pontszámot vesszük alapul, a következőképpen

Elérhető összesen 100 pont. Ebből

0-25 % érhető el a hetedik (harmadik) év végi bizonyítvány és a nyolcadik (negyedik) félévi értesítő (magatartás és szorgalom nélküli) tanulmányi átlagának számtani közepe alapján, lineárisan számítva oly módon, hogy a 3,00 (vagy rosszabb) eredmény 0 %-ot, az 5,00 pedig 25 %-ot jelent,
0-50 % a magyar és a matematika írásbeli dolgozat pontszámának átlaga,
0-25 % a felvételi elbeszélgetésen kapott pontszám alapján számítva oly módon, hogy a 0 pont 0 %-ot, a maximális pontszám pedig 25 %-ot jelent. Ezt a pontszámot az elbeszélgetést tartó bizottság határozza meg.

Azoktól, akik a központi dolgozatot nem intézményünkben írták meg, a jelentkezési lap mellékleteként kérjük a dolgozatok hivatalos értékelő lapjának másolatát benyújtani.

Alkalmassági vizsgát nem írunk elő.

 A felvételi vizsgák tervezett időpontja:

2021. január 23., 10 óra: központi írásbeli felvételi

2021. január 28., 14 óra: az előbbi pótnapja

2021. február 24-26.: felvételi elbeszélgetés a négyosztályos (0004) tagozatra,

2021. március 2-3-4.: felvételi elbeszélgetés a nyolcosztályos (0008) tagozatra jelentkezők számára

(Tehát központi írásbeli felvételi dolgozatot írnak a felvételizők.)

Lehetőségek sajátos nevelési igényű tanulók számára: személyes egyeztetés szükséges

 Nyílt nap: Elektronikusan, a honlapon megadottak alapján.

 Idegennyelv-oktatás: Az iskolában az angol, német, spanyol, francia, latin, orosz nyelvek oktatása folyik. (Az utóbbi három nyelvből – az érdeklődés hiánya miatt – a jelenlegi tanévben nem indult csoport.)

0008: választható nyelv: az angol és a német. A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása kötelező heti 5, illetve 3 órában.

0004: A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása kötelező heti 5, illetve 3 órában. Választható nyelvek: egyik nyelvként az angol, másik nyelvként a fent megjelöltek valamelyike.

Fakultációs lehetőséget

a 9-10. évfolyamon biztosítunk.

A felvételt nyert diákok (a feltételeket lásd fent) alanyi jogon nyernek felvételt az alábbi fakultációs csoportok közül kettőbe (szabadon választható foglalkozások): biológia, matematika, történelem, informatika, magyar nyelv és irodalom, fizika, amely csoportok közül a kellő számú jelentkezőt (legalább 14 fő) felmutatók indulnak. A csoportválasztási szándékról a felvételi elbeszélgetésen fogunk érdeklődni.

Az iskola lehetőségei függvényében és a tanulók érdeklődési körének megfelelően szakköröket szervez (például matematikából, fizikából stb., vannak sportkörök, művészeti körök, énekkar stb.)

Egészségügyi követelményeket az iskola nem támaszt.

Sajátos nevelési igényű tanulók fogadását egyéni egyeztetést követően tudjuk felajánlani. A számukra felajánlható speciális eljárási lehetőségekről személyes egyeztetést követően születik döntés.

Kollégiumi ellátást egy másik gyöngyösi középiskola kollégiumában tudunk biztosítani.

Beiskolázási tájékoztatót tartunk:

a nyolcosztályos tagozatról 2020. november 24-én 17 órakor, 
a négyosztályos tagozatról
2020. november 25-én 17 órakor.

elektronikusa, a honlapon megadottak szerint.

Egyebek: Amennyiben valaki másik intézményben vesz részt az írásbeli vizsgán, a felvételi jelentkezési laphoz mellékelnie kell az értékelő lap másolatát.