Beiskolázás

Leendő kilencedikeseink fakultációválasztása

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok bemutatása, kódszámaik:

Jelentkezési lap írásbeli vizsgára negyedikeseknek

Jelentkezési lap írásbeli vizsgára nyolcadikosoknak

0008:

Nyolcosztályos, tehetséggondozó jellegű gimnáziumi képzés a jelenleg negyedik osztályba járó diákok számára. Egy osztályt indítunk. Tervezett osztálylétszám: 30 fő.

0004:

Négyosztályos gimnáziumi képzés. A nyolcadik osztályba járó diákok jelentkezését várjuk. Három osztályt indítunk. Tervezett osztálylétszám: 32-32 fő.

Felvételi követelmények:

 

Szükséges előismeretként az életkornak megfelelő mértékű általános iskolai törzsanyag alapos tudását feltételezzük.

0008:

A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat, a 3. tanév végi és 4. félévi tanulmányi átlag számtani közepét, illetve a felvételi elbeszélgetés eredményét vesszük alapul.

0004:

A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat eredményét, a hetedik év végi bizonyítvány, illetve a nyolcadik félévi értesítő átlagának számtani közepét, továbbá a felvételi elbeszélgetésen adott pontszámot vesszük alapul, a következőképpen

Elérhető összesen 100 pont. Ebből

0-25 % érhető el a hetedik (harmadik) év végi bizonyítvány és a nyolcadik (negyedik) félévi értesítő (magatartás és szorgalom nélküli) tanulmányi átlagának számtani közepe alapján, lineárisan számítva oly módon, hogy a 3,00 (vagy rosszabb) eredmény 0 %-ot, az 5,00 pedig 25 %-ot jelent,

0-50 % a magyar és a matematika írásbeli dolgozat pontszámának átlaga,

0-25 % a felvételi elbeszélgetésen kapott pontszám alapján számítva oly módon, hogy a 0 pont 0 %-ot, a maximális pontszám pedig 25 %-ot jelent. Ezt a pontszámot az elbeszélgetést tartó bizottság határozza meg.

Azoktól, akik a központi dolgozatot nem intézményünkben írták meg, a jelentkezési lap mellékleteként kérjük a dolgozatok hivatalos értékelő lapjának másolatát benyújtani.

Alkalmassági vizsgát

nem írunk elő.

 

A felvételi vizsgák tervezett időpontja:

2020. január 18., 10 óra: központi írásbeli felvételi
2020. január 23., 14 óra: az előbbi pótnapja

2020. február 26.-28.: felvételi elbeszélgetés a négyosztályos (0004) tagozatra,
2020. március 3-4-5.: felvételi elbeszélgetés a nyolcosztályos (0008) tagozatra jelentkezők számára

(Tehát központi írásbeli felvételi dolgozatot írnak a felvételizők.)

Lehetőségek sajátos nevelési igényű tanulók számára:

       személyes egyeztetés szükséges

 

Nyílt nap:

2019. november 28., 13 óra.

 

Idegennyelv-oktatás:

Az iskolában az angol, francia, német, spanyol, latin, orosz nyelvek oktatása folyik. (Az utóbbi két nyelvből – az érdeklődés hiánya miatt – a jelenlegi tanévben nem indult csoport.)

0008:

választható nyelv: az angol és a német.

A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása kötelező legalább heti 3-3 órában.

0004:

A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása kötelező legalább heti 3-3 órában.

Választható nyelvek: egyik nyelvként az angol, másik nyelvként a fent megjelöltek.

Fakultációs lehetőséget

a 9-10. évfolyamon biztosítunk.

Az egyik fakultációs lehetőség az emelt szintű nyelvi képzésre fordítandó. Ezen kívül a felvételt nyert diákok (a feltételeket lásd fent) alanyi jogon nyernek felvételt az alábbi fakultációs csoportok közül kettőbe (egybe kötelező, egybe szabadon választható jelleggel): biológia, matematika, történelem, informatika, magyar nyelv és irodalom, fizika, kémia amely csoportok közül a kellő számú jelentkezőt (legalább 15 fő) felmutatók indulnak. A csoportválasztási szándékról a felvételi elbeszélgetésen fogunk érdeklődni.

Az iskola lehetőségei függvényében és a tanulók érdeklődési körének megfelelően szakköröket szervez (például matematikából, fizikából stb., vannak sportkörök, művészeti körök: színjátszó kör, énekkar stb.)

Egészségügyi követelményeket az iskola nem támaszt.

Sajátos nevelési igényű tanulók fogadását

egyéni egyeztetést követően tudjuk felajánlani. A számukra felajánlható speciális eljárási lehetőségekről személyes egyeztetést követően születik döntés.

Kollégiumi ellátást egy másik gyöngyösi középiskola kollégiumában tudunk biztosítani.

Beiskolázási tájékoztatót tartunk:

a nyolcosztályos tagozatról november 26-án 17 órakor,

a négyosztályos tagozatról november 27-én 17 órakor.

Helyszíne a gimnázium könyvtára.

Egyebek:

Amennyiben valaki másik intézményben vesz részt az írásbeli vizsgán, a felvételi jelentkezési laphoz mellékelnie kell az értékelő lap másolatát.

# Fájl Leírás Fájl méret
1 pdf Jel_lap Jelentkezési lap írásbeli felvételi vizsgára negyedikeseknek
348 KB
2 pdf Jel_lap_nagy Jelentkezési lap írásbeli felvételi vizsgára nyolcadikosoknak
349 KB
3 pdf Minta-feladatok-felvételi-elbeszélgetéshez-a-humán-tudományterületek-köréből 182 KB
4 pdf Minta-feladatok-felvételi-elbeszélgetéshez-a-reál-tudományterületek-köréből 344 KB