Beiskolázás

 

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok bemutatása, kódszámaik:

0008: Nyolcosztályos, tehetséggondozó jellegű gimnáziumi képzés a jelenleg negyedik osztályba járó diákok számára. Egy osztályt indítunk.

0004: Négyosztályos gimnáziumi képzés. A nyolcadik osztályba járó diákok jelentkezését várjuk. Három osztályt indítunk.

Felvételi követelmények:

 Szükséges előismeretként az életkornak megfelelő mértékű általános iskolai törzsanyag alapos tudását feltételezzük.

0008: A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat, a 3. tanév végi és 4. félévi tanulmányi átlag számtani közepét,  illetve a felvételi elbeszélgetés eredményét vesszük alapul.

0004: A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat eredményét, a hetedik év végi bizonyítvány, illetve a nyolcadik félévi értesítő átlagának számtani közepét, továbbá a felvételi elbeszélgetésen adott pontszámot vesszük alapul, a következőképpen

Elérhető összesen 100 pont. Ebből

0-25 % érhető el a hetedik (harmadik) év végi bizonyítvány és a nyolcadik (negyedik) félévi értesítő (magatartás és szorgalom nélküli) tanulmányi átlagának számtani közepe alapján, lineárisan számítva oly módon, hogy a 3,00 (vagy rosszabb) eredmény 0 %-ot, az 5,00 pedig 25 %-ot jelent,

0-50 % a magyar és a matematika írásbeli dolgozat pontszámának átlaga,

0-25 % a felvételi elbeszélgetésen kapott pontszám alapján számítva oly módon, hogy a 0 pont 0 %-ot, a maximális pontszám pedig 25 %-ot jelent. Ezt a pontszámot az elbeszélgetést tartó bizottság határozza meg.

Azoktól, akik a központi dolgozatot nem intézményünkben írták meg, a jelentkezési lap mellékleteként kérjük a dolgozatok hivatalos értékelő lapjának másolatát benyújtani.

Alkalmassági vizsgát

nem írunk elő.

A felvételi vizsgák tervezett időpontja:

2024. január 20., 10 óra: központi írásbeli felvételi

2024. január 30., 14 óra: az előbbi pótnapja

2024. március 5-7.: felvételi elbeszélgetés a négyosztályos (0004) tagozatra,

2024. március 11-13.: felvételi elbeszélgetés a nyolcosztályos (0008) tagozatra jelentkezők számára

(Tehát központi írásbeli felvételi dolgozatot írnak a felvételizők.)

Lehetőségek sajátos nevelési igényű tanulók számára:

személyes egyeztetés szükséges

 Nyílt nap:

2023. november 23.

Idegennyelv-oktatás:

Az iskolában az angol, német, spanyol, olasz, francia, latin, orosz nyelvek oktatása folyik. (Az utóbbi négy nyelvből – az érdeklődés hiánya miatt – a jelenlegi tanévben nem indult csoport.)

0008: választható nyelv: az angol és a német.

A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása kötelező heti 5, illetve 3 majd 4 órában.

0004: két nyelv tanulása kötelező heti 5, illetve 3 majd 4 órában.

Választható nyelvek: egyik nyelvként az angol, másik nyelvként a fent megjelöltek valamelyike.

Fakultációs lehetőséget a 9-10. évfolyamon biztosítunk.

A felvételt nyert diákok (a feltételeket lásd fent) alanyi jogon nyernek felvételt az alábbi fakultációs csoportok közül kettőbe (nem kötelezően választandó foglalkozások): biológia, matematika, történelem, digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom, fizika, kémia, vizuális kultúra, testnevelés amely csoportok közül a kellő számú jelentkezőt (legalább 14 fő) felmutatók indulnak. A csoportválasztási szándékról a felvételi elbeszélgetésen fogunk érdeklődni.

Az iskola lehetőségei függvényében és a tanulók érdeklődési körének megfelelően szakköröket szervez (például matematikából, fizikából stb., vannak sportkörök, művészeti körök, énekkar stb.)

Egészségügyi követelményeket az iskola nem támaszt.

Sajátos nevelési igényű tanulók fogadását egyéni egyeztetést követően tudjuk felajánlani. A számukra felajánlható speciális eljárási lehetőségekről személyes egyeztetést követően születik döntés.

Kollégiumi ellátást egy másik gyöngyösi középiskola kollégiumában tudunk biztosítani.

Beiskolázási tájékoztatót tartunk:

a nyolcosztályos tagozatról 2023. november 21-én 17 órakor,

a négyosztályos tagozatról 2023. november 22-án 17 órakor

az intézmény könyvtárában.

Egyebek:

Amennyiben valaki másik intézményben vesz részt az írásbeli vizsgán, a felvételi jelentkezési laphoz mellékelnie kell az értékelő lap másolatát.

***

Továbbra is elérhetők bemutatkozó kisfilmjeink YouTube-csatornánkon.

Beiskolázási tájékoztató film
a nyolcosztályos képzés iránt érdeklődők számára: https://youtu.be/r61D4P5z8W0
a négyosztályos képzés iránt érdeklődők számára: https://youtu.be/imHA4fBGXJs

(Feliratkozás YouTube-csatornánkra: https://www.youtube.com/channel/UCYu2oaIFw0AzOyJbRgfCFTw)