Beiratkozás

Kedves új „berzés” diákunk!

Szép és élménygazdag gimnáziumi éveket kívánva köszöntünk abból az alkalomból, hogy Te is gimnáziumunk diákja lettél!

A beiratkozás 2021. 06. 22-én, kedden 8.00 órakor osztályfőnöki tájékoztatóval kezdődik az alábbi helyszíneken:

osztály 5. A 9. B 9. C 9. D
osztályfőnök Mesterházy Dóra Nagy Noémi Nagy Tímea Simon Tamás
terem (beiratkozáskor) 10. terem 12. terem 14. terem 13. terem

 

Szülők csak abban az esetben jöhetnek be az iskolába, ha rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A belépéskor a járványügyi előírásoknak megfelelően járunk el!

 

A beiratkozás idén online módon történik. Időpontja: június 17 – 21. éjfélig. A beiratkozás során kötelező elem az általános iskolai bizonyítványod másolatának feltöltése. Ezért csak akkor kezdd el a beiratkozást, ha ennek birtokában vagy!

 

Az online beiratkozás menete:

 1. Szüleitek a gondviselői felhasználónévvel és jelszóval lépjenek be az általános iskolátok Kréta rendszerének E-ügyintézés menüjébe, és a „Beiratkozás középfokú intézménybe-BKI” menü utasításait kövessék! Ellenőrizzétek (szükség esetén javítsátok) adataitokat, majd töltsétek ki a „Középfokú köznevelési intézmény, amelybe a tanuló felvételt nyert” rovatot! Intézmény neve: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, OM azonosító: 031597.
 2. Amennyiben nincs szülői / gondviselői bejelentkezésetek, vagy iskolátok nem az E-Kréta rendszert használta, akkor a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolaphivatkozáson keresztül a „Beiratkozás középfokú intézménybe-BKI” menüpontot használjátok! Az ideiglenes regisztráció létrehozása után végezhető el a beiratkozás.
 3. A kitöltött adatlaphoz csatold hozzá személyi igazolványod, lakcímkártyád és TAJ-kártyád fotóját is!

 

Amennyiben sikeresen kitöltötted az adatlapot, kinyomtatva és aláírva hozd magaddal azokat a beiratkozásra! Ha nem sikerült, akkor itt biztosítunk számodra adatlapot, amelyet itt kell kitölteni és aláírni (a szülőknek is).

A személyes beiratkozáshoz hozd még magaddal: általános iskolai bizonyítványod, személyi igazolványod, lakcímkártyád, TAJ-kártyád. Meggyorsítja a beiratkozást, ha az utóbbi 3 dokumentumot előre fénymásolod.

 

Az 5. évfolyamosoknak szóló információk: A nyelvi besoroló írásakor (2021. 05. 27.) nyilatkoznod kell arról, hogy iskolánkban erkölcstant, vagy hittant szeretnél tanulni. Az erről szóló (szülő által aláírt) nyilatkozatot emailben kértük visszaküldeni. Amennyiben ezt nem tettétek meg, kérjük, hozd magaddal!

 

Az iskolánk arculatához sok kiegészítő tartozik. Ezek egy részét ezen a napon lehet vásárolni / megrendelni.

 

Ünnepi öltözék: lányoknak sötét szoknya és matrózblúz. Fiúknak: sötét öltöny, fehér ing, sötét nyakkendő. Az ünnepi öltözék viselése már a tanévnyitó ünnepségen is elvárt.

 

Iskolajelvény is tartozik az ünnepi viselethez. Ezeket a tanévnyitó rendezvényen kapják meg a diákok ünnepélyes keretek között. Ára 1000 Ft, amit a beiratkozáskor kell befizetni.

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálatot dokumentáló naplót az iskolától egységesen kapjátok meg. Ára 200 Ft, amit a beiratkozáskor kell befizetni.

 

Tornafelszerelés: fehér zokni, tornacipő, feliratos tréningruha, piros tornanadrág, emblémás fehér póló, valamint az iskolai emblémával ellátott tréningruha az iskola színeiben. (A beiratkozáskor lehet megvenni / megrendelni a megfelelő méretben.)

 

A tanulók baleset-biztosítása elektronikusan köthető.

 

Tankönyvrendelés: A tankönyveket ingyen kapod, amelyeket minden tanév végén vissza kell hoznod iskolánkba. Ha kérdésed van a témával kapcsolatban, keresd bizalommal Pásztor Ferencnét (paskati.berze@gmail.com)! A tankönyvosztás időpontját augusztus utolsó hetére tervezzük. A részletes beosztást a honlapon tesszük közzé augusztus 2. felében.

 

Menza: a gimnázium ebédlője az intézmény területén található. Előre megadott menüsorból lehet választani.  A tanév folyamán a menzadíj befizetése a szolgáltató által megadott módon és időpontban történik. Az ezekkel kapcsolatos információkat az iskola honlapján találhatod.

 

Diákigazolvány igénylése: A diákigazolvány igénylése az okmányirodában / kormányablakban történő fénykép elkészítésével kezdődik. Ezután az okmányirodában kapott, NEK- azonosítószámmal ellátott adatlapot elektronikusan küldjétek el a postagalamb@berze.hu email-címre. Az elkészült diákigazolványok az iskolába érkeznek, az első héten tudjátok átvenni őket. A diákigazolvány kiállítása 2016. január 1. napjától díjmentes.

 

Tanulói jogviszony igazolása: A nyári szünetben a kapura kifüggesztett és a honlapon látható ügyeleti napokon tudtok igazolást kérni iskolánk titkárságán. Szeptember első két hetében 8.30 és 14.30 között szintén igényelhető. Ezt követően minden tanulói ügyintézés tanítási napokon az 1. és 2. szünetekben lehetséges.

 

Gólyatábor: A tábor tervezett időpontja 2021. 09. 11-12. Jelentkezni a beiratkozáson tudtok, a költségeket az augusztusi tankönyvosztáskor kérjük befizetni.

 

Minden egyéb információt folyamatosan közzéteszünk a honlapunkon! Az iskola a változás jogát fenntartja!

 

 

 

Teendők:

2021. 06. 22.

12:00-ig

Folyamat
Diákigazolvány- igénylő lap Okmányiroda / kormányablak felkeresése NEK-adatlap megszerzése szkennelni / fényképezni visszaküldeni: postagalamb@berze.hu
Oltási könyv otthon megkeresni szkennelni / fényképezni visszaküldeni: oszlanczine.berze@gmail.com
Anamnézis lap honlapról letölteni kitölteni visszaküldeni: oszlanczine.berze@gmail.com

 

Hozz magaddal:

 • 1 tollat és egy papírlapot az információk lejegyzésére,
 • általános iskolai bizonyítványt,
 • hivatalos dokumentumokat (3 db, örülünk a másolatnak)
 • kitöltött és aláírt beiratkozási adatlapot,
 • iskolajelvényre 1000 forintot,
 • évfolyamon Iskolai Közösségi Szolgálati naplóra 200 forintot,
 • berzés melegítőre 10500 forintot,
 • tornanadrágra 2500 forintot,
 • pólóra 1500 forintot

 

Kedves új berzés tanulónk!

A továbbiakban az új tanulóink fogadalmi szövegét ismertetjük, melyet a tanévnyitó ünnepségen fogtok elmondani az iskolaközösség előtt:

„Én, ……………….a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója az iskolazászló előtt fogadom, hogy az Alma Mater öntudatos és hűséges tanulója leszek. Képességeimhez mérten tanulok, tisztelem és gazdagítom nagy múltú iskolám hagyományait. Mindenkor megtartom a közösség döntéseit. Őrzöm iskolám épségét, tisztaságát. A gimnázium neves diákelődeinek példáját követem. Egyéni boldogulásomat, törekvéseimet mindenkor összhangba hozom nemzetem érdekeivel. Fogadalmamat hűséggel, becsülettel megtartom.”

 

A Berze indulója: Balog József – Tarisznyás dal

A Berze iskolatörténete:

A Berze házirendje:

 

Kívánjuk, hogy gimnáziumi diákéveid alatt művelt, széles látókörű, kiegyensúlyozott, boldog emberré válj!

# Fájl Leírás
1  ANAMNÉZIS LAP

 

# Fájl Leírás
1 ANAMNÉZIS LAP