Természettudományi verseny általános iskolásoknak

2022-2023-as tanévben indította el iskolánk azt a természettudományi versenyt általános iskolások számára, melynek folytatására került sor ebben a tanévben is. Célunk volt, hogy olyan természettudományokkal kapcsolatos kérdéseket tegyünk fel, olyan feladatokat adjunk nekik, melyeknek már birtokában kell, hogy legyenek. De ezek a feladatok természetesen olyanok voltak, melyek azért némi gondolkodást, utánajárást is igényeltek. Ez év tematikája a négy őselem volt – FÖLD, TŰZ, VÍZ, LEVEGŐ.

A három online fordulóra 32 fő nevezett be, melyből 27-en rendszeresen visszaküldték a megoldott feladatokat. A 27 versenyzőből a legjobb tízet hívtuk meg a döntőre. Itt gyakorlati feladatokat leírás lapján kellett elvégezniük és ezekhez kapcsolódó elméleti kérdésekre kellett választ adniuk.

A két gyakorlati feladat:

  1. feladat: a talaj vízáteresztő képességének vizsgálata.

A versenyzők négy különböző talajmintát kaptak (a Berze kertjének kissé agyagos talaja, virágföld, homokos talaj és a gyöngyöstarjáni dűlőből gyűjtött talaj) – itt azt kellett vizsgálni, hogy adott mennyiségű talaj, adott mennyiségű vizet mennyi idő alatt enged át. Vajon melyik alkalmasabb a földművelésre és miért?

  1. feladat: talajminták kémhatásának vizsgálata.

Itt 2-3 g talaj és 10 ml desztillált víz felhasználásával talajoldatot kellett elkészíteni és indikátor segítségével a pH-t meghatározni. Egy szöveg és egy táblázat segítségével arra keresték a választ, hogy a kémhatás hogyan befolyásolja a talaj termőképességét és milyen növény termesztését javasolják az adott talajtípuson.

Mindezek mellett még egyéb feladatokat is meg kellett válaszolniuk, melyek egy kicsit biológiai, földrajzi, kémiai és fizikai háttárismereteket is igényeltek.

A feladatok teljesítésére 60 perc állt rendelkezésre.

A verseny legeredményesebb szereplői értékes könyvjutalomban részesültek és részt vehetnek erdei táborunk egyik napján. A többiek sem távoztak üres kézzel.

Helyezettek és a versenyen részt vevők:

  1. hely: Sallai Csenge Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola
  2. hely: Nagy Márton II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola
  3. hely: Szabó Villő Anna II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola

Szerző Zsófia, Szalma Sára Panna, Miltner Hanna, Sári Emma Éva, Ogawa Arisa, Ostoróczki Zalán

Gratulálunk minden általános iskolás versenyzőnknek, reméljük, hasznos tudással és jó emlékekkel zárták a versenyfolyamatot.

Természettudományi munkaközösség