Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa – Vályi-Nagy Csilla

Pedagógusnap alkalmából május 29-én adták át a Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa kitüntetéseket a Gyöngyök Mátra Művelődési Központban.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében a középiskolai pedagógusoknak ítélhető elismerést idén Vályi-Nagy Csilla tanárnő kapta meg.

Gratulálunk tanárnőnek, kívánunk kollégái, egykori és jelenlegi tanítványai nevében jó egészséget, további örömöket szakmájában és magánéletében egyaránt!

Szeretettel gratulálunk a többi díjazottnak is.

Fotó: M. Tihanyi Stella

Laudáció:

Vályi-Nagy Csilla városunk szülötte. Tanulmányait a TF tanári szakán végezte. Az egyetem elvégzése után 1982-ben a gyöngyösi 7. számú általános iskolában kezdte a tanítást.

1984 óta a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium testnevelő tanára. Édesapja, Vályi-Nagy Károly az a legendás hírű testnevelő – nem mellesleg Gyöngyös díszpolgára, aki gyöngyösi fiatalok nemzedékeinek sokaságát nevelte a sport szeretetére. Csilla jól sáfárkodott apai örökségével. Meghatározó szerepe volt és van abban, hogy a testnevelés tantárgy megítélése elfoglalta megfelelő helyét az intézmény és a város értékrendjében. Mindezt engesztelhetetlen szakmai igényességével, hivatástudatával és emberi minőségével harcolta ki. 

A Testnevelési Egyetem elvégzése óta folyamatosan képezi magát. Se szeri, se száma az általa teljesített továbbképzéseknek. Elvégezte a gyógytestnevelő szakot. Szakmai hírneve átlépte a város határait: évtizedekig oktatott a Testnevelési Egyetemen. Publikációk sokaságát állította elő. DVD-ket, filmeket készített, könyveket írt, nemzetközi konferenciákon adott elő. Ezek után nem csoda, hogy válaszút elé érkezett: több megtisztelő felkérést is kapott, hogy pályafutását más, nagyságrendekkel előnyösebb jövedelmi viszonyokkal kecsegtető munkahelyeken folytassa, ő azonban hű maradt választott hivatásához, a pedagóguspályához. Sokáig jó kapcsolatot tartott fenn a Testnevelési Egyetemmel, hiszen tanárjelölteket mentorált, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Berze az egyetem referenciaiskolájává is válhatott.

Kisgyermek korától a tornateremben élte és éli az életét. Azt tartja, hogy a kevésbé szerencsés adottságú gyerekeket is el lehet vezetni a mozgás öröméhez. Megható, ahogyan ezekhez a diákokhoz viszonyul. Csilla jóvoltából ők is eljutnak a sípályára, elsajátítanak több úszásnemet, teniszezni is járnak, megtanulnak evezni, akárcsak a mozgás szempontjából szerencsésebb csillagzat alatt született társaik. Utóbbiak legkiválóbbjait kiemelkedő sikerrel készíti fel versenyekre vagy akár az emelt szintű érettségi vizsgára is. A 100 %-ot megközelítő eredményeivel a szakmai közvélemény csodálatát vívta ki.

Tanári mivoltát teljes mélységében képes megélni. Osztályfőnökként az elesettek felkarolására, a bajbajutottak megsegítésére tanította diákjait. Az intézményben folyó karitatív munka kiemelkedő egyénisége.

A gimnázium nagy sikerű sí-, illetve evezőstáborainak alapító tagja és állandó résztvevője. Több száz diákot tanított meg síelni, evezni. E táborokban munkatársai mindvégig támaszkodhattak kollegialitására, pedagógiai érzékére, áldozatkészségére.

A Berze Diáksport Egyesület elnökeként sokat tesz a tehetséges tanulók versenyeztetése érdekében. Immár 7. éve a Magyar Parasport Nap koordinátora az iskolában. A hagyományos iskolai sportrendezvények szervezésén túl mérhetetlenül büszke arra, hogy két Országos Diákolimpiai döntő lebonyolításában aktív szerepet vállalt. 

Vályi-Nagy Csilla személyében egy olyan sportszakembert tisztelhetünk, akinek a nagysága nem elsősorban érmekben és serlegekben mérhető, hanem aki a végeken, a gyerekek között szentelte egész eddigi életét a sportnak, a mozgás örömének, az emberhez méltó értékes élet eszméjének. Olyan ember, aki fiatalabb pályatársai szemében az eszményi pedagógust képes megszemélyesíteni.