Nyílt napon mutattuk be gimnáziumunkat

Van egy nap a tanévben, amikor a berzések megállnak egy délután erejéig, és megnyitják kapujukat, osztálytermeiket, pincéjüket, laborukat, könyvtárukat, egyszóval a teljes iskolát minden, az intézmény iránt érdeklődő általános iskolás diák és szüleik előtt. Ez a nap a gimnáziumban az a nap, amikor bepillantást nyerhetnek az éppen iskolaválasztás előtt álló általános iskolások, milyen is az élet a Berzében.

Hogy mit szerettünk volna magunkból megmutatni?

  • Azt, hogy az iskolánkban komoly szakmai munka folyik, amely során a tanórákon és a fakultációkon közép- és emelt szintű érettségire eredményesen készítjük fel diákjainkat.
  • Azt, hogy tanóráink élményszerűek, változatosak, és bár nem minden kémia, fizika és biológia óra telik kísérletezéssel, robbantással vagy boncolással, izgalomból nincs hiány, és kitartó, szorgalmas munkával megnyílik az út a mérnöki, az orvostudományi karokra, vagy éppen a vegyészettel kapcsolatos egyetemekre.
  • Azt, hogy segítünk közelebb kerülni költők, írók titkos gondolataihoz, miközben irodalom órákon olvasmányélményeken keresztül saját történeteinket is megérthetjük. Hogy művészet órákon legfontosabb az alkotó ember, ének órán pedig hangokká formáljuk az érzéseket. És a történelem nem csupán egy tantárgy, hanem segít megérteni jelenünket.
  • Azt, hogy a matematika a logika tudománya, és ezernyi izgalmas kihívást, és versenyzési lehetőséget kínál.
  • Azt, hogy nyelveket beszélni azért jó, mert minden újabb nyelv új ablakot nyit a világra.
  • Azt, hogy a sport átszövi életünket. Hogy fontos számunkra a fizikai aktivitás, az egészségtudatos életmód, büszkék vagyunk kimagasló sporteredményeinkre, és arra, hogy már talán nincs is olyan sportág, amivel ne kerülne kapcsolatba egy berzés diák gimnáziumi évei alatt.
  • Azt, hogy pezseg a diákélet. A DÖK sosem pihen, folyton szervez, tervez, kitalál és megvalósít, képvisel, és közvetít.
  • Azt, hogy nem csak ezen a napon láthatunk a folyosókon és tantermekben mosolyokat és szeretetteljes tanár-diák beszélgetéseket. Semmi nem valósulhatna meg ilyen sikeresen akkor, ha a közös munkát nem ebben a kölcsönös tiszteleten alapuló közegben, együtt végeznék diákjaink és tanáraink.

Egyszóval azt szerettük volna megmutatni, hogy berzésnek lenni nagyon jó. Reméljük, hogy a hogy nyolcosztályos és négyosztályos gimnáziumba készülő általános iskolások  megérezték azt a hangulatot, amiben ez a derűs, összetartó iskolaközösség éli mindennapjait egymást segítve és támogatva, egymás sikereinek örülve, egymás ötleteire nyitottan, és csatlakozni szeretnének majd a következő tanévtől hozzánk.

Köszönjük mindenkinek, aki érdeklődött iskolánk nyílt napja iránt. Bízunk abban, hogy ez a nap segítette a döntésben az iskolaválasztás előtt állókat.