Tantestület

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
dolgozói a
2020-2021. tanévben

Tanárok

Név Szak Megbízatás
Bánkuti Anita matematika, informatika, technika igazgatóhelyettes
Bánszkiné Morvai Éva német, történelem osztályfőnök, DÖK segítő
Bárdos Éva angol
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar, orosz munkaközösség-vezető
Barna Viktor Péter magyar, testnevelés osztályfőnök
Bognár Judit angol, orosz
Botka Veronika német
Czinder Péter, Dr. matematika igazgató
Csintalan Edina magyar, hittan osztályfőnök
Csordás Ágnes matematika, fizika munkaközösség-vezető
Fazekasné Bodor Katalin testnevelés munkaközösség-vezető
Fehér Sabine német
Gruber Csilla történelem, földrajz
Gyurkó Péter etika, történelem, informatikus-könyvtáros tanár igazgatóhelyettes, könyvtáros
Hajagos József történelem, földrajz munkaközösség-vezető
Horváthné Csanálosi Piroska, Dr. angol osztályfőnök
Horváthné Zörög Anikó fizika, matematika, biológia osztályfőnök
Katona Fatime angol
Kezes Ágnes angol
Kismárton Ádám testnevelés, szabadidő és játékszervező
Kiss Miklós, Dr. matematika, fizika, informatika
Kissné Császár Erzsébet matematika, fizika
Knábné Drelyó Zsuzsanna angol, francia, orosz
Kolozsvári-Nagy Júlia biológia, kémia
Kovács Melinda angol, matematika osztályfőnök
Köves Péter testnevelés, biológia
Kuthy Erika, Dr. spanyol, olasz
Lisztik János testnevelés, gyógytestnevelés osztályfőnök
Ludányi Lajos, Dr. fizika, kémia, informatika, etika osztályfőnök
Madaras László rajz
Makóiné Szalai Ildikó magyar, német osztályfőnök
Mesterházy Dóra matematika, kémia, informatika munkaközösség-vezető
Molnár Csaba informatikus-könyvtáros, történelem rendszergazda
Molnár Ildikó biológia, földrajz
Molnár Tamás biológia, kémia, környezetvédelem
Molnárné Borbás Katalin biológia, filozófia
Nagy Gábor testnevelés osztályfőnök
Nagy Noémi spanyol, olasz, etika osztályfőnök
Nagy Tímea biológia, földrajz osztályfőnök
Pásztor Ferencné biológia, informatikus-könyvtáros tanár  osztályfőnök, könyvtáros
Pokovai Aranka angol, orosz
Sidló Erika német, földrajz osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Simon Tamás történelem, magyar osztályfőnök
Szabó István informatika
Szabó Klaudia magyar, német osztályfőnök
Szöllősi Gábor Pál informatika, fizika, matematika
Vályi-Nagy Csilla testnevelés, gyógytestnevelés
Várallyayné Hatala Emese dr-né német, történelem, néprajz osztályfőnök
Varga Tamásné Pitlik Emese matematika, fizika, informatika
Varga Zsolt, Dr. magyar, angol
Végh Hajnalka angol, magyar osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Zeke Katalin ének, magyar karvezető


Külsős oktatók

Pántya Róbert informatika
Sike Zoltán informatika
Novák Tamás informatika
Zörög Zoltán informatika
Kákonyiné Fazakas Edit pszichopedagógus terapeuta Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI
Jenesné Berényi Klára fejlesztő pedagógus Gyöngyösi Arany János Általános Iskola
Hegede László hittan katolikus
Kenyeressy Károly hittan református
Hulvey Irén hittan református

 

Technikai dolgozók

Név Munkakör
Balogh Csilla takarító
Csépány Dávid portás
Dobos Lászlóné Zsuzsanna takarító
Fero Andrea laboráns
Haverla Réka iskolatitkár
Hettik Mónika takarító
Jancsovics Gáborné portás
Kis István technikus
Komjáti László karbantartó
Kovácsné Tóth Marianna hivatalsegéd
Markovics Lászlóné pedagógiai asszisztens
Molnár Anikó takarító
Papp Erzsébet takarító
Szőllősi Ervin karbantartó
Ujvári Györgyi iskolatitkár
Vaka Péter gondnok
Oszláncziné Dobos Mária védőnő
Vona Henriette, Dr. fogorvos
Juhász Gábor iskolarendőr
Kasnya István  az iskolai büfé üzemeltetője
Tóth Éva  az iskolai büfé üzemeltetője