Tantestület

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
dolgozói a
2021-2022. tanévben

Tanárok

Név Szak Megbízatás
Bánkuti Anita matematika, informatika, technika igazgatóhelyettes
Bánszkiné Morvai Éva német, történelem a 12. A osztályfőnöke, DÖK-ot segítő tanár
Bárdos Éva angol
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar, orosz a magyar/ének/rajz munkaközösség vezetője
Barna Viktor Péter magyar, testnevelés a 10. B osztályfőnöke
Bibók Roland magyar, történelem szabadidő szervező
Bognár Judit angol, orosz
Botka Veronika német
Czinder Péter, Dr. matematika igazgató
Csintalan Edina magyar, hittan a 12. B osztályfőnöke
Csordás Ágnes matematika, fizika, ábrázoló geometria a fizika munkaközösség vezetője, a 12. C osztályfőnöke
Fazekasné Bodor Katalin testnevelés a testnevelés munkaközösség vezetője
Fehér Sabine német
Gruber Csilla történelem, földrajz a 11. B osztályfőnöke
Gyurkó Péter történelem, etika, informatikus-könyvtáros tanár igazgatóhelyettes, könyvtáros, IKSZ mentor, MTM programfelelős, KÖK-t segítő tanár
Hajagos József történelem, földrajz a történelem-földrajz munkaközösség vezetője
Horváthné Csanálosi Piroska, Dr. angol a 6. A osztályfőnöke
Horváthné Zörög Anikó fizika, matematika, biológia a 10. C osztályfőnöke
Katona Fatime angol az angol munkaközösség vezetője
Kezes Ágnes angol
Kismárton Ádám testnevelés, szabadidő és játékszervező
Kiss Miklós, Dr. matematika, fizika, informatika
Kissné Császár Erzsébet matematika, fizika TÖK-t segítő tanár
Kolozsvári-Nagy Júlia biológia, kémia
Kovács Melinda angol, matematika a 10. A osztályfőnöke
Köves Péter testnevelés, biológia
Kuthy Erika, Dr. spanyol, olasz
Lisztik János testnevelés, gyógytestnevelés a 11. A osztályfőnöke
Ludányi Lajos, Dr. fizika, kémia, informatika a 11. C osztályfőnöke
Madaras László rajz MÖK-t segítő tanár
Mesterházy Dóra matematika, kémia, informatika az 5. A osztályfőnöke, a matematika munkaközösség vezetője
Molnár Csaba informatikus-könyvtáros, történelem rendszergazda
Molnár Ildikó biológia, földrajz
Molnár Tamás biológia, kémia, környezetvédelem
Molnárné Borbás Katalin biológia, filozófia, etika
Nagy Gábor testnevelés a 11. D osztályfőnöke
Nagy Noémi spanyol, olasz a 9. B osztályfőnöke
Nagy Tímea biológia, földrajz a 9. C osztályfőnöke
Pásztor Ferencné biológia, informatikus-könyvtáros tanár a 7. A osztályfőnöke, könyvtáros
Pokovai Aranka angol, orosz
Sidló Erika német, földrajz a 9. A osztályfőnöke, a német munkaközösség vezetője
Sike Zoltán informatika
Simon Tamás történelem, magyar a 9. D osztályfőnöke
Szabó Klaudia magyar, német a 10. D osztályfőnöke
Szöllősi Gábor Pál informatika, fizika, matematika
Válócziné Tóth Ildikó angol
Vályi-Nagy Csilla testnevelés, gyógytestnevelés
Várallyayné Hatala Emese dr-né német, történelem, néprajz a 8. A osztályfőnöke
Varga Tamásné Pitlik Emese matematika, fizika, informatika
Zeke Katalin ének, magyar karvezető

 

Külsős oktatók

Hegede László hittan katolikus
Kenyeressy Károly hittan református
Hulvey Irén hittan református
Ambrózi Eszter francia

 

Technikai dolgozók

Név Munkakör
Balog Csilla takarító
Balog Katalin takarító
Balogh Tamás karbantartó
Csépány György Dávid udvaros
Benei Barbara laboráns
Dobos Lászlóné Nagy Zsuzsanna takarító
Haverla Réka iskolatitkár
Hettik Mónika takarító
Kis István technikus
Kovácsné Tóth Marianna iskolaszolga
Markovics Lászlóné iskolaszolga
Papp Erzsébet takarító
Szőllősi Ervin karbantartó
Szűcs Krisztina könyvtáros
Tasi Andrea portás
Ujvári Györgyi iskolatitkár
Vaka Péter gondnok
Oszláncziné Dobos Mária védőnő
Vona Henriette, Dr. fogorvos
Juhász Gábor iskolarendőr
Bakos Mónika iskolai szociális segítő
Kasnya István  az iskolai büfé üzemeltetője
Tóth Éva  az iskolai büfé üzemeltetője