Tantestület

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
dolgozói a
2019-2020. tanévben

 

Név Szak Megbízatás
Bánkuti Anita informatika-matematika-technika  igazgatóhelyettes
Bánszkiné Morvai Éva német-történelem a diákönkormányzatot segítő tanár, a 10. A osztály osztályfőnöke
Bárdos Éva angol
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar-orosz a magyar munkaközösség vezetője
Barna Viktor Péter magyar – testnevelés szabadidő szervező
Bognár Judit angol-orosz
Botka Veronika német
Czinder Péter, Dr. matematika igazgató
Csintalan Edina magyar a 10. B osztály osztályfőnöke
Csordás Ágnes matematika-fizika-ábrázoló geometria a fizika munkaközösség vezetője, a 10. C osztály osztályfőnöke
Fazekasné Bodor Katalin testnevelés a 10. D osztály osztályfőnöke
Fehér Sabine német
Gábris Petra francia
Gruber Csilla történelem-földrajz a 9. B osztály osztályfőnöke
Gyurkó Péter informatikus – könyvtáros, történelem igazgatóhelyettes, könyvtáros tanár, a Kulturális Önképző Kör segítő tanára, MTM programfelelős, mentor, BME kapcsolattartó, Iskolai Közösségi Szolgálat mentor
Hajagos József történelem-földrajz a történelem-földrajz munkaközösség vezetője, a fegyelmi bizottság elnöke
Horváthné Csanálosi Piroska, Dr. angol  a 12. B osztály osztályfőnöke
Horváthné Zörög Anikó biológia-fizika-matematika
Katona Fatime angol
Kezes Ágnes angol
Kiss Miklós, Dr. matematika-fizika-számítástechnika a Természettudományos Önképző Kör segítő tanára
Kissné Császár Erzsébet matematika-fizika a Természettudományos Önképző Kör segítő tanára
Knábné Drelyó Zsuzsanna angol-francia-orosz
Kolozsvári-Nagy Júlia biológia-kémia a 12. C osztály osztályfőnöke
Kovács Melinda angol-matematika  a 8. A osztály osztályfőnöke
Köves Péter testnevelés-biológia az Intézményi Tanács tagja
Kuthy Erika, Dr. spanyol
Lisztik János testnevelés-gyógytestnevelés a testnevelés munkaközösség vezetője, a 9. A osztály osztályfőnöke
Ludányi Lajos, Dr. kémia-fizika-informatika-etika és erkölcstan a biológia-kémia munkaközösség vezetője, a 9. C osztály osztályfőnöke
Madaras László rajz és vizuális kultúra a Művészeti Önképző Kör segítő tanára
Makóiné Szalai Ildikó magyar-német a 11. A osztály osztályfőnöke
Mesterházy Dóra matematika-kémia-informatika a matematika munkaközösség vezetője, a 12. D osztály osztályfőnöke
Molnár Csaba informatikus könyvtáros – történelem rendszergazda
Molnár Ildikó biológia-földrajz
Molnár Tamás biológia-kémia-környezetvédelem
Nagy Gábor testnevelés a 9. D osztály osztályfőnöke, a DSE titkára,
Nagy Noémi olasz-spanyol-etika és erkölcstan  a 11. B osztály osztályfőnöke
Nagy Tímea biológia-földrajz  a 11. C osztály osztályfőnöke
Pásztor Ferencné biológia-környezetvédelem-informatikus könyvtáros könyvtáros tanár, az 5. A osztály osztályfőnöke
Pokovai Aranka angol-orosz MTM mentor
Sidló Erika földrajz-német a német munkaközösség vezetője,  a 7. A osztály osztályfőnöke
Simon Tamás magyar-történelem  a 11. D osztály osztályfőnöke
Szabó István informatika
Szabó Klaudia magyar-német
Szöllősi Gábor Pál informatika-fizika-matematika
Vályi-Nagy Csilla testnevelés-gyógytestnevelés a DSE elnöke, a 12. A osztály osztályfőnöke
Várallyayné Hatala Emese, Dr. történelem-német-néprajz a 6. A osztály osztályfőnöke
Varga Tamásné Pitlik Emese matematika-fizika-számítástechnika
Varga Zsolt Sándor, Dr. magyar-angol
Végh Hajnalka magyar-angol az angol munkaközösség vezetője, a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány titkára
Zeke Katalin ének-zene-magyar-tánc és dráma a Berzikék és a Muzsikus Céh vezetője

Külsős oktatók

Kákonyiné Fazakas Edit pszichopedagógus terapeuta Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI
Jenesné Berényi Klára fejlesztő pedagógus Gyöngyösi Arany János Általános Iskola
Hegede László hittan katolikus
Kenyeressy Károly hittan református
Hulvey Irén hittan református

 

Technikai dolgozók

Csépány György Dávid BerzeLab feladatok, portás
Molnár Anikó intézményi takarító
Haverla Réka iskolatitkár
Hettik Mónika intézményi takarító
Jancsovics Gáborné portás
Simon Katalin Erzsébet intézményi takarító
Kis István laboráns, oktatás technikus
Komjáti László karbantartó
Kovácsné Tóth Marianna hivatalsegéd
Markovics Lászlóné pedagógiai asztisztens
Papp Erzsébet intézményi takarító
Szőllősi Ervin karbantartó
Ujvári Györgyi iskolatitkár
Vaka Péter gondnok
Balogh Csilla intézményi takarító
Kis Tiborné Zsuzsanna intézményi takarító
Hajnal Andrea intézményi takarító
Fero Andrea laboráns

 

Oszláncziné Dobos Mária védőnő
Vona Henriette, Dr. fogorvos
Juhász Gábor iskolarendőr

 

Kasnya István az iskolai büfé üzemeltetője
Tóth Éva  az iskolai büfé üzemeltetője